PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Turystyka na forum w Krzyżowej


Z historią w przyszłość

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w Krzyżowej, w której odbyło się VI Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Ť2004, powstała w roku 1990 z inicjatywy Polaków, Niemców, Holendrów i Amerykanów współpracujących z wrocławskim Klubem Inteligencji Katolickiej. W swojej nazwie fundacja nawiązuje do historii miejscowości, gdzie w czasie II wojny światowej działała antyfaszystowska grupa opozycyjna zwana "Kręgiem z Krzyżowej". Ze względu na swoją historię, miejscowość tę wybrano w 1989 r. na miejsce Mszy Pojednania, w której udział wzięli - ówczesny premier Polski Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmuth Kohl.

Dzisiaj, pałac i były majątek są nowocześnie i doskonale wyposażonym obiektem. Tu spotyka się młodzież z całej Europy, odbywają się międzynarodowe konferencje i zjazdy, seminaria i szkolenia. Goszczą tutaj również firmy i przedstawiciele świata biznesu.

Międzynarodowe spotkania młodzieży, warsztaty, plenery i kursy artystyczne, plenery graficzne, seminaria i konferencje, spotkania dyskusyjne to tylko niektóre z projektów młodzieżowych, w których w Krzyżowej co roku bierze udział kilka tysięcy młodych ludzi z Polski, Niemiec oraz innych krajów Wschodu i Zachodu Europy. Praca z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez fundację. Fundacja posiada w Krzyżowej pałac oraz 9 budynków skupionych wokół dziedzińca, które stwarzają doskonałe warunki do wszelkiego rodzaju spotkań, również międzynarodowych. Oferuje 175 miejsc noclegowych w pokojach 1-, 2-, 3-, i 4-osobowych o różnych standardzie (z łazienkami i bez łazienek), w tym pokoje dla osób niepełnosprawnych. Na gości czeka profesjonalna obsługa w restauracji i w kawiarni, mogące przyjąć 350 osób. Bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne stwarza idealne warunki do organizacji imprez integracyjnych i plenerowych nawet dla 1000 osób. Interesująca historia miejsca związana jest z hrabią Helmuthem Jamesem von Moltke i Peterem Yorka von Wartenburg, wokół których została zawiązana grupa nazwana "Krąg z Krzyżowej", będący niemiecką opozycją antyhitlerowską. Krąg skupiał ludzi z różnych grup społecznych, wyznań i orienatacji politycznych.

Krzyżowa położona jest na Dolnym Śląsku w pobliżu Gór Sowich, około 8 km od Świdnicy i 55 km od Wrocławia. Region obfituje w atrakcyjne tereny górzyste z licznymi trasami wycieczkowymi i miejscowościami wypoczynkowymi w okolicach Jeleniej Góry, Kłodzka, Dzierżoniowa i Wałbrzycha. Miłośnikom zabytków proponuje się zwiedzenie Świdnicy i Wrocławia.

Adres: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Stiftung "Kreisau" für Europäische Verständigung), Krzyżowa 7, PL 58-112 Grodziszcze, tel. (0-prefiks-74) 85 00 300, faks 85 00 305, http://www.krzyzowa.org.pl

Dolnośląskie forum

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze powstało z inicjatywy prof. Jana Waszkiewicza z Politechniki Wrocławskiej oraz Janisława Muszyńskiego, Kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club. Po raz pierwszy debatowano w Krzyżowej w 1999 r., było to nawiązanie do tradycji spotkań w szwajcarskim Davos. Obecnie można z całą pewnością powiedzieć, że forum znalazło już swoje stałe miejsce w kalendarzu najważniejszych wydarzeń Dolnego Śląska i stało się platformą wymiany doświadczeń ludzi, którzy mają znaczący wpływ na losy regionu: przedsiębiorców, polityków, naukowców oraz osób zaangażowanych w działalność społeczną.

W tym roku forum odbyło się w dniach 26-28 listopada 2004 r. Tematem obrał był "Kapitał społeczny Dolnego Śląska". Debatowali politycy, przedsiębiorcy, ludzie nauki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in.: Zyta Gilowska - wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej, J. E. Bedřich Kopecký - ambasador Czech w Polsce, prof. Leon Kieres - prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club. Gościli też parlamentarzyści europejscy Jacek Protasiewicz i Lidia Geringer d'Oedenberg.

Uczestnicy pracowali w 10 grupach dyskusyjnych. Każda z nich zajmowała się innym aspektem społecznym i gospodarczym oraz najważniejszymi problemami regionu i kraju.

O czym dyskutowano

"Kapitał społeczny dolnośląskiej wsi" był tematem panelu, którego gospodarzem została Ewa Mańkowska - radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu. Procesy integracyjne w turystyce wiejskiej, podsumowanie wykorzystania przedakcesyjnych funduszy unijnych, sposoby pozyskiwanych środków na rozwój obszarów wiejskich oraz aktywizacja społeczności wiejskiej to główne tematy omawiane w tej grupie problemowej. Zwrócono też uwagę na kształcenie młodzieży wiejskiej oraz niską efektywność ekonomiczną rolnictwa.

Dolnośląska marka

Prawie cztery godziny trwał panel, którego temat brzmiał "Dolnośląska marka turystyczna jako element kapitału regionu", a gospodarzem jego był Jerzy Ludwin - przewodniczący Rady Nadzorczej Integer S.A., wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Materiały tematyczne w tej grupie problemowej przygotowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna, która jest stowarzyszeniem utworzonym przez władze samorządowe Dolnego Śląska w 2000 r. Jej członkami jest prawie 70 samorządów i firm z branży turystycznej. Organizacja ta została stworzona w wyniku przekształceń dokonanych w obszarze zarządzania turystyką, zgodnie z normami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej - jako pierwsza w Polsce organizacja o charakterze regionalnym i jedyna działająca w tej mierze na obszarze całego regionu. W zarządzie organizacji zasiadają przedstawiciele samorządów i firm. Z jej inicjatywy przygotowano obszerny materiał "Strategia rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego", którą będzie zatwierdzał Sejmik. Dolnośląska Organizacja Turystyczna uczestniczyła i uczestniczy w drogowym oznakowaniu turystycznym Dolnego Śląska, a także w kilkunastu projektach unijnych w ramach programu Phare i Interreg (łączna wartość projektów to ponad 1,5 mln euro).

Silna marka warunkuje zaistnienie i wyróżnienie się na globalnym rynku. Produkty i marki kojarzone są przeważnie z konkretnymi narodami czy regionami. Ma to szczególne znaczenie w turystyce. Inicjatywy "Marka dla Polski" i "Brief for Poland" wskazują na korzyści płynące z posiadania marki narodowej. W Polsce żadne dotąd województwo nie posiada kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej. Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza wymaga poszukiwania własnej, niepowtarzalnej tożsamości i regionalnej odrębności. Dotyczy to zwłaszcza regionów o dużym potencjale turystycznym, które chcą konkurować na rynku europejskim.

Marka to nazwa-symbol utworzona w celu identyfikacji i wyróżnienia, służąca przekazaniu zaplanowanej informacji określonym osobom. Kreowanie marki to budowanie lepszej pozycji regionu i zwiększenie jego wartości. Będzie ona stanowić zbiór powiązanych elementów wizualnych i werbalnych identyfikujących region oraz wartości i korzyści, które odbiorca postrzega jako atrakcje. Marka dla Dolnego Śląska będzie kształtowana pod kątem turystyki. Jej pomysłodawcy są przekonani, że stworzenie jej zapewni regionowi w dłuższym okresie wiele korzyści zarówno w obszarze turystyki, jak również gospodarczym. Tak oto uzasadnia Dolnośląska Organizacja Turystyczna swoje starania o stworzenie regionalnej marki:

Obecnie - znany nam Dolny Śląsk ma już 59 lat. Jako obecni mieszkańcy dopiero niedawno odkryliśmy i zaakceptowaliśmy jego korzenie, skąd pochodzi i jak został ukształtowany. Burzliwość jego życia, przemiany i zdobyta przez nas wiedza o jego historii powoduje, że dopiero teraz jesteśmy w stanie właściwie go ocenić, zaakceptować i stanąć wraz z nim. To Śląsk - Silesia, Schlesien - historyczna kraina w centrum Europy, bogata i wielokulturowa. Chcielibyśmy, by, będąc w Europie, jako dojrzały region wrócił i okazał swoją tożsamość opartą na symbolice, którą wraz z jego wielowiekowymi i naturalnymi cechami chcemy wybrać. Liczymy, że przed osiągnięciem okrągłych 60 lat razem ukształtujemy i odrestaurujemy jego wizerunek, nadając mu nową wyrazistą identyfikację, akceptowaną przez mieszkańców, ukształtowaną w emanujący europejski przekaz.

Marka dla Dolnego Śląska będzie marką turystyczną, a główną grupą docelową dla podejmowanych działań będą turyści. Ponadto marka będzie adresowana do inwestorów i mieszkańców, którzy traktowani są jako grupy poboczne.

Spośród poszukiwań i wartości marki dolnośląskiej najistotniejsze znaczenie mają następujące elementy:

  • uzdrowiska,
  • przyjazny klimat regionu i jego wartości na zewnątrz,
  • dziedzictwo kulturowe, historyczne i naukowe.

Dolny Śląsk był zawsze bogatym regionem położonym w centrum Europy, gdzie mieszały się wpływy interesów: Niemiec, Austrii, Czech i Polski. Stąd pochodzi ponad 13. noblistów, m.in.: Max Born - niemiecki matematyk i fizyk (urodził się i wychowywał we Wrocławiu, plac Wolności 4), Gerhart Hauptmann - niemiecki pisarz (urodził się w Szczawnie Zdroju, do szkoły uczęszczał we Wrocławiu, a pod koniec życia mieszkał w Jagniątkowie k. Jeleniej Góry), Otto Stern - niemiecki Fizyk (urodził się w Żorach, a studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł doktora z chemii fizycznej).

Wybrany kierunek budowy wizerunku powinien opierać się na podstawowym atrybucie: Dolny Śląsk - uzdrowiskowa enklawa Europy.

Władysław Rudak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT