PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Turystyczne regiony


Stowarzyszenie "Góry Sowie"

Z inicjatywy mieszkańców Rzeczki i Sokolca oraz małych firm związanych z Górami Sowimi powstało Stowarzyszenie "Góry Sowie". Naszym podstawowym celem jest promocja regionu oraz dbanie o dobry wizerunek swoich miejscowości - podkreśla Antoni Dominik - prezes stowarzyszenia. Stowarzyszenie "Góry Sowie" ma pomysł na rozwój tego pięknego zakątka Polski.

Zalet Gór Sowich jest wiele - są bardzo dobrym zapleczem wypoczynku i rekreacji dla wielu miast z uwagi na swe położenie. Do Wałbrzycha jest zaledwie 20 km, do stolicy Dolnego Śląska - 70 km, a do takich miejscowości, jak: Bielawa, Dzierżoniów czy Nowa Ruda to odległość około 15 km. Na miejscu są piękne góry, schroniska, pensjonaty, doskonałe warunki do uprawiania turystyki. Są też i wady - stan infrastruktury na ich terenie pozostawia bardzo wiele do życzenia. Zmiana tego stanu i wizerunku to jeden z celów działalności "Gór Sowich". Zaczęto już tworzyć sieć szlaków rowerowo-narciarskich, które są w trakcie znakowania. Członkowie stowarzyszenia to w większości właściciele niewielkich firm działających w branży turystycznej i rekreacyjnej. Zebranie założycielskie odbyło się w maju, wpisu do Rejestru Stowarzyszeń dokonano 1 września z udziałem 35 podmiotów. Stowarzyszenie chce nawiązać współpracę z innymi organizacjami, m. in. ze Stowarzyszeniem "Wielka Sowa", Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Gór Sowich oraz samorządami lokalnymi.

Kraina zabudowy łużyckiej

Euroregion "Nysa" to teren pogranicza polsko-czesko-niemieckiego zwanego Górnymi Łużycami. Jego rozwój gospodarczy, kulturalny i turystyczny stał się ważnym tematem wielu przedsięwzięć przygranicznych miast. Chodzi również o odkurzenie i przybliżenie historii tego regionu związanej z wieloma narodami. Ostatnio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żytawie (Saksonia) odbyło się kolejne, piąte już, spotkanie warsztatowe w ramach trójstronnego projektu "Odbudowa Krajobrazu Kulturowego Krainy Zabudowy Łużyckiej (Przysłupowej)".

Po raz pierwszy - w czasie trwającej już od kilku lat realizacji projektu po stronie niemieckiej i czeskiej - spotkanie poświęcone było działaniom po stronie polskiej, która poprzez starostwa w Lubaniu i w Zgorzelcu przystąpiła do inicjatywy w roku 2003. Celem całego przedsięwzięcia jest, między innymi, wprowadzenie krajobrazu zabudowy łużyckiej (krajobraz domów zrębowo-przysłupowych) na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Architektura ta znajduje się w przygranicznych regionach Polski, Czech i Niemiec. Szacuje się, że w naszym regionie istnieje 19 tys. domów w stylu zabudowy łużyckiej. Całe części krajobrazu Dolnego Śląska, Górnych Łużyc i północnych Czech wyróżniają się typową zabudową w stylu ludowym. W końcu roku 2005 odbędzie się w regionie spotkanie trzech komisji narodowych mających ocenić szansę Górnych Łużyc jako Krainy Domów Przysłupowych znalezienia się na liście UNESCO. Nieodzownym elementem wszystkich tych działań będzie próba wyzwolenia ponadgranicznych inicjatyw lokalnych łączących samorządy, firmy i stowarzyszenia z obu stron Nysy i Gór Izerskich.

Odrzański szlak

Odra na odcinku od Wrocławia do Cigacic to jeden z najpiękniejszych fragmentów doliny rzecznej. To wymarzony teren do uprawiania turystyki rodzinnej i weekendowej. Rowerowy Szlak Odry to projekt realizowany przez Partnerstwa Doliny Środkowej Odry i Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" z Legnicy. Szlak ten stał się fundamentem dla lokalnych inicjatyw z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Odry. Obecnie "Rowerowy Szlak Doliny Odry" to oznakowane trasy o długości aż 390 km, ciągnące się od Wrocławia do Ciganic. Oznakowanie szlaku rowerowego i stworzenie infrastruktury turystycznej to tylko część projektu. Głównym założeniem powstania szlaku było zainicjowanie lokalnych inicjatyw partnerskich i projektów w celu odnalezienia wspólnej tożsamości regionu Doliny Odry.

Szlak połączył nie tylko gminy i samorządy, ale także ludzi, którzy zaczęli angażować się w różne przedsięwzięcia związane z jego powstaniem. Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" otrzymała za ten projekt prestiżową nagrodę "Heritage Award", która jest modelowym przykładem angażowania społeczności lokalnej w ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nagroda "Heritage Award" ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw partnerskich, które pokazują jak łączyć ochronę przyrody z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości. W dniu 28 października 2004 r. w Bratysławie nagrodę odebrał koordynator Szlaku Odry - Rafał Plezia - z rąk ministra kultury Słowacji - Rudolfa Chmela.

Na obszarze Partnerstwa Doliny Środkowej Odry mają siedziby gmin: Brzeg Dolny, Głogów (wiejska), Grębodzice, Jemielno, Malczyce, Miękinia, Niechlów, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Szlichtyngowa, Wińsko i Wołów.

Władysław Rudak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT