PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Ciuchcia w Śmiglu przepełniona

W dniu 3 października bieżącego roku na terenie stacji 104-letniej Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej zakończył się XII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei do Śmigla - jeden z największych w Wielkopolsce i zdecydowanie największy z organizowanych przez PTTK na obszarze kolei.


Turystom biorącym udział w rajdzie zaproponowano sześć tras: dwie dwudniowe (autokarową i pieszą), trzy jednodniowe (piesze) i dowolną (pieszą, rowerową, motorową i autokarową). Na metę przybyło 679 osób z całego kraju: z Warszawy, z Siedlec, z Wrocławia, z Gniezna, z Leszna, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Kluczborka, z Gdyni, ze Stargardu Szczecińskiego, z Bydgoszczy, ze Szczecina i z Piły, nie zabrakło także licznej grupy z Włoszakowic i z Wrześni.

Podczas dwudniowej trasy autokarowej pierwszego dnia zwiedzono, między innymi, Poznań, a w nim - Stary Rynek z ratuszem, kościół farny z podziemiami (wysłuchano również koncertu organowego), Wzgórze Przemysława, katedrę wraz z podziemiami oraz Palmiarnię. W drodze powrotnej na nocleg do Ośrodka Pekabex w Jeziorach Małych obejrzano zamek w Kórniku. Drugiego zaś dnia pojechano, między innymi, do Muzeum Józefa Wybickiego w Manieczkach, który w 1797 r. napisał we Włoszech słowa "Pieśni Legionów we Włoszech", znanej dzisiaj jako "Mazurek Dąbrowskiego".

Atrakcji nie zabrakło także na trasach pieszych. Drużyny brały udział w konkursie z historii Wielkopolski, jej przyrody oraz z historii kolei, odpowiadając na pytania testowe. Do finału konkursu awansowały trzy zespoły dwuosobowe reprezentujące: Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu (dawniejsze Technikum Kolejowe), Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu oraz turyści z Piły, którzy w dogrywce pokonali Zakład Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, drugie miejsce - drużyna PTTK z Piły, trzecie - drużyna z Zakładów Przewozów Regionalnych we Wrocławiu. Zdobywców trzech pierwszych miejsc nagrodzono pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" w Warszawie.

Na mecie rajdu odbywały się również konkursy sprawnościowe w różnych konkurencjach i grupach wiekowych. Dużym powodzeniem cieszył się konkurs muzyczny. Wszyscy, którzy osiągnęli pierwsze trzy miejsca w każdej z konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrodzeni zostali także najmłodszy i najmłodsza uczestnicy rajdu. Pucharem została uhonorowana najliczniejsza drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Poznaniu, licząca 90 osób.

Turyści biorący udział w rajdzie otrzymali na mecie posiłek oraz pamiątkowy znaczek. Zwiedzono też Śmigiel, po którym oprowadzał dyrektor Muzeum w Lesznie - Witold Omieczyński. Swoją obecnością metę rajdu zaszczycił burmistrz Śmigla - Józef Cieśla. Z ramienia RG KFT i DK "Kolejarz" na rajdzie obecne były - Beata Wołyniec-Prus z Wrocławia oraz Mariola Wachowska z Zielonej Góry.

Po zamknięciu mety wszyscy uczestnicy XII Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Historii Kolei do Śmigla udali się kolejką wąskotorową - złożoną ze wszystkich możliwych wagonów wzmocnionych dodatkowo dwoma wagonami motorowymi - w podróż do stacji Stare Bojanowo (punkt przesiadkowy do Poznania i do Wrocławia). Niestety, do kolejki nie zmieściła się ponad 80-osobowa grupa turystów z Margonina, która do domu powróciła swoimi autokarami.

Komandor rajdu - Andrzej Kudlaszyk - składa podziękowania osobom wyróżniającym się w pracy w Komitecie Organizacyjnym: Mariuszowi Piechocie, Marii Smoleń, Marii Szulc, Robertowi Leszka, Pawłowi Brych, Olgierdowi Promińskiemu, Iwonie Agacińskiej, Aleksandrze Sołtysiak oraz Dariuszowi Wojtysiakowi i Ewie Wojciechowskiej, a także wszystkim innym, którzy przyczynili się do zrealizowania rajdu.

XII Ogólnopolski Rajd Szlakiem Historii Kolei do Śmigla był imprezą bardzo udaną, dostarczył uczestnikom mnóstwa wrażeń, przybliżył osiągnięcia i piękno Wielkopolski, no i zapoznano się z przepiękną, 104-letnią kolejką wąskotorową. Oprócz frekwencji dopisała także pogoda.

Andrzej Kudlaszyk
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT