PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Światowy Dzień Turystyki we Wrocławiu


Wrocławskie obchody Światowego Dnia Turystyki odbyły się w najstarszej części miasta na Ostrowie Tumskim - w Hotelu Tumskim, położonym na Wyspie Słodowej, tuż przy Mostach Młyńskich, a więc w centrum zabytkowym Wrocławia. Widok na katedrę, Odrę i zabytkową część miasta stanowił prawdziwą scenerię tej uroczystości. Organizatorami spotkania byli: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wrocławski, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Integer - Hotel Tumski. Patronat medialny sprawowali - Magazyn Turystyczny PTTK "Na szlaku" i Magazyn Mieszkańców "Wrocławianin".

Tekst i zdjęcia Władysław Rudak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT