PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Antoni Rerych


Urodził się 26 sierpnia 1928 r. we Włocławku. Wychowany w atmosferze patriotyzmu i miłości do Włocławka, od młodości interesował się dziejami rodzinnego miasta. Pierwszym jego nauczycielem krajoznawstwa był ojciec, z którym poznał wszystkie włocławskie świątynie i inne zabytki. W rozwijaniu tych zainteresowań w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej pomógł swemu uczniowi nauczyciel geografii, znany włocławski krajoznawca Ludwik Lidwin, prowadzący w szkole koło krajoznawcze.

W latach 1947-1948 ukończył kurs przewodników po Włocławku, a w latach 1948-1949 - kurs po Włocławku i okolicach. 13 czerwca 1949 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a później kontynuował członkostwo w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. W 1962 r. zdobył uprawnienia przodownika kolarskiego. W roku 1971 został pilotem wycieczek krajowych. W kolejnych latach, związany zawodowo z budownictwem, był organizatorem wycieczek kolejowych, autokarowych, kolarskich i pieszych. Wzbogacał swój warsztat przewodnicki oraz gromadził zbiory krajoznawcze, a także zdobywał odznaki krajoznawcze. W roku 1986 uzyskał miano instruktora krajoznawstwa regionu, a w roku 1993 - instruktora krajoznawstwa Polski. Ostatnią pamiątką, którą w dziedzinie krajoznawstwa otrzymał w roku 2004 był certyfikat z okazji 50-lecia Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

W strukturach PTTK w latach 1961-1965 był członkiem Zarządu Oddziału, w latach 1975-1981 - przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, a od roku 1977 do końca życia - członkiem komisji krajoznawczej.

Gromadząc w swych zbiorach pamiątki z wojaży - książki, mapy, plany miast, przewodniki, pieczątki, plakietki, znaczki - dzielił się swymi wiadomościami z młodymi przewodnikami na kursach szkoleniowych. Chętnie spotykał się również z młodzieżą w szkołach. Jego pasją było "odkrywanie białych plam" w historii miasta, prostowanie błędów i niedomówień w pracach zawodowych historyków. Często uczestniczył w sesjach naukowych, wystawach, w spotkaniach towarzystw regionalnych, związanych z historią i kulturą miasta.

Za swoją działalność otrzymał wiele dyplomów, nagród i odznaczeń - Złotą Honorową Odznakę PTTK, Odznakę 25 lat w PTTK, Złotą Odznakę Zasłużony w pracy wśród Młodzieży, Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Odznakę za zasługi dla województwa Włocławskiego, Medal Wincentego Witosa oraz w roku 1991 - Krzyż Kawalerski.

Do ostatnich swoich dni był aktywnym członkiem koła przewodników. Zmarł 12 stycznia 2005 r. W pamięci włocławskich przewodników i krajoznawców pozostanie jako ambasador najbardziej umiłowanego zabytku - włocławskiej katedry.

Pochowany został na włocławskim cmentarzu 14 stycznia 2005 r., po którym co roku wędrowaliśmy razem w listopadzie, odwiedzając groby zmarłych PTTK-owców i innych zasłużonych włocławian. Hasło "ocalić od zapomnienia" pozostanie dla nas jako testament Kolegi Antoniego.

Helena Cieślak.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT