PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Pożegnanie Jadwigi Gołąb (1946-2004)


Dnia 27 lutego 2004 r. odeszła od nas nasza koleżanka Jadwiga Gołąb. Od marca 2001 r. była prezesem Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim. Jej życiową pasją była turystyka, której uprawianiem zaraziła swoich najbliższych, przyjaciół i uczniów.

Jadwiga Gołąb - z domu Maj - urodziła się 19 kwietnia 1946 r. w Kożuchowie, powiat Nowa Sól, województwo lubuskie. Pracę podjęła w Krzyżanowie, a następnie w Śremie w Szkole Podstawowej nr 1. Od 1977 r. pracowała w Borzęcicach, a po dwóch latach przeniosła się do Koźmina Wielkopolskiego, gdzie w Szkole Podstawowej nr 1 uczyła języka rosyjskiego i języka polskiego aż do chwili przejścia na emeryturę w roku 2000.

Odeszła od nas osoba, która cieszyła się wielką sympatią i szacunkiem. Była nauczycielką niezwykle życzliwą i wyrozumiałą dla uczniów.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpiła w 1987 r. do Koła Osiedlowego PTTK należącego do Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim. Posiadała uprawnienia: organizatora turystyki, społecznego opiekuna zabytków, przodownika turystyki pieszej. Zdobyła Górską Odznakę Turystyczną i Odznakę Turystyki Pieszej.

Wyróżniona została Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży".

Nie spodziewała się, że choroba ją zwycięży, ponieważ planowała kolejne turystyczne wyprawy i wycieczki. My również wierzyliśmy, że pokona wszystko swoim życiowym optymizmem. Ktoś powiedział: Żyła w biegu i odeszła w biegu. Niestety, zbyt szybko!

Zarząd Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT