PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Jubileusz świdwińskiego oddziału PTTK

W dniach 1-2 października bieżącego roku Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Świdwinie obchodził 20-lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się w zamku.


Oddział PTTK w Świdwinie został założony 26 marca 1984 r. Podczas tych 20 lat zorganizował 1 056 imprez, w których wzięło udział ponad 28 tys. osób, a także przeprowadził 61 obozów dla dzieci i młodzieży. Prawie półtora tysiąca osób zdobyło w tym czasie górską odznakę turystyczną, 517 - odznakę turystyki pieszej, 105 - odznakę żeglarską, a 88 - odznakę kolarską.

W piątek, 1 października, o godzinie 17:00 na zamkowym dziedzińcu odbyły się zawody strzeleckie z łuku i kuszy o tytuł "Rycerza zamku świdwińskiego", prowadzone przez dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury - Mariana Wiszniewskiego. Po zakończeniu zawodów zorganizowano ognisko na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Stefana Żeromskiego.

W sobotę miała miejsce gala poprzedzona mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jubileusz świętowano w sali widowiskowej zamku, wypełnionej gośćmi, wśród których byli: przedstawiciele władz samorządowych, władze PTTK, dyrektorzy szkół, firm i organizacji współpracujących, przedstawiciele wojska, straży pożarnej, nadleśnictwa, delegacje szkolnych i zakładowych klubów PTTK, a także założyciele oddziału. Po uroczystym otwarciu imprezy przez prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Świdwinie - Tadeusza Małeckiego - głos zabierali kolejno zgromadzeni goście, między innymi: wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżyński, wojewoda zachodniopomorski Stanisław Wziątek, wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Rupnik, burmistrz miasta Świdwin Józef Pietraszek, przewodniczący Rady Miasta Świdwin Henryk Klaman, członek Zarządu powiatu świdwińskiego Krystyna Wojnicka, przedstawiciele szczecińskiego oddziału PTTK. Uroczystość prowadził Kazimierz Szafrański.

Referat okolicznościowy wygłosił założyciel i wieloletni prezes oddziału - Tadeusz Małecki.

Następnie władze PTTK wręczyły odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym działaczom oraz opiekunom kół i klubów PTTK. Dyplomy i nagrody książkowe animatorom turystyki i krajoznawstwa wręczali przedstawiciele władz samorządowych. Oddział PTTK w Świdwinie uhonorował medalem 20-lecia gości, osoby i organizacje współdziałające. Prezes oddziału świdwińskiego PTTK został odznaczony medalem za wieloletnią pracę w PTTK. Złotą Odznakę PTTK otrzymała również Jadwiga Małecka, którą wręczył jej wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdżynski. Opiekunowie SKKT PTTK zaś podziękowali Tadeuszowi Małeckiemu za ciągłą pomoc i mobilizowanie do pracy z młodzieżą.

Imprezę uświetniły występy tancerzy ze szkoły tańca "Iskra", którzy w formie przerywników prezentowali swe układy taneczne.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i zwiedzaniem wystawy okolicznościowej w kawiarni zamkowej, przygotowane przez T. Małeckiego i W. Mańczyka.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT