PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

50. rocznica powstania Oddziału PTTK w Pionkach

Obchody powstania oddziału uczczone zostały w roku 2004 w sposób godny podczas wielu imprez i spotkań zorganizowanych z tej okazji. Pierwszą z nich był rajd do Czarnolasu, w którym wzięło udział ponad 220 osób. Była to młodzież głównie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach oraz ze szkół z Głowaczowa, z Brzózy i z Bogucina. Na tego typu imprezach młodzież w sposób praktyczny uczy się turystyki i krajoznawstwa, zdobywając wiedzę, która z pewnością przyda się w im dorosłym już życiu.


Kolejną było spotkanie w Warszawie, gdzie z naszej inicjatywy i inspiracji realizowano współdziałanie władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi, w tym przypadku z Oddziałem PTTK w Pionkach i z Zarządem Głównym PTTK. Impreza w stolicy ukazała drogę przyjętą w roku ubiegłym przez Zarząd Oddziału PTTK w Pionkach, jaką należy dążyć do wspólnego rozwoju turystyki i krajoznawstwa w regionie. Jesteśmy bowiem przeświadczeni, że bez szeroko rozumianego współdziałania trudno będzie realizować ambitne plany. Podczas warszawskiego spotkania wszyscy mówcy gratulowali nam pomysłu i ambicji, deklarując pomoc i współpracę. Cieszyła nas bardzo obecność sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK - Andrzeja Gordona - który jako gospodarz obiektu w nadzwyczaj ciepłych słowach pochwalił pomysł organizacji takiego spotkania, a także jego realizację. Burmistrz miasta Pionki, Marek Janeczek, dokonał symbolicznego otwarcia wystawy, która przedstawiała walory miasta, Puszczy Kozienickiej i osiągnięcia fotografików Klubu Turystyki Wodnej "Rekin" - Tomasza Płachty i Andrzeja Wiśniewskiego - ukazujących na pięknych zdjęciach swoje przeżycia żeglarskie. Gabloty wypełnione były materiałami informacyjnymi o Pionkach, o Miejskim Ośrodku Kultury, o Kozienickim Parku Krajobrazowym i o Oddziale PTTK w Pionkach.

Głęboko wierzę w to, że owoce z tego spotkania szybko będziemy zbierać. Olbrzymi wysiłek w przygotowanie warszawskiej imprezy wnieśli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, których perfekcjonizm przyczynił się do sprawnej realizacji całego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się Zbigniewowi Belowskiemu, Tomaszowi Wróblewskiemu i Arturowi Pachockiemu. Osobne podziękowania przesyłam pracownikom Urzędu Miasta w Pionkach.

W dniu 7 maja 2004 r. zaś w salach galerii "Format" Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się otwarcie wystawy prezesa Tadeusza Warszyckiego. Wystawa obejmowała bogaty zbiór kart pocztowych oraz muszli morskich i cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży.

Kulminacja obchodów 50-lecia powstania oddziału nastąpiła w dniu 8 maja. Najpierw w godzinach przedpołudniowych uczczono pamięć koleżanek i kolegów, których niestety nie ma już wśród nas, składając kwiaty i zapalając znicze na ich grobach. Następnie o godzinie 15.00 w kościele pw. św. Barbary w Pionkach została odprawiona msza św., którą celebrował kapelan oddziału - ks. Gabriel Marciniak - wygłaszając piękne i pouczające kazanie (ksiądz kapelan jest zapalonym turystą, w tym roku przebywał miesiąc w Gwinei, skąd przywiózł wspaniałe wrażenia, o których opowiadał grupie naszych członków). We mszy św. uczestniczyła duża liczba członków i sympatyków PTTK, były poczty sztandarowe Oddziału PTTK w Pionkach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce i delegacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach. Chwile przeżyte w kościele podczas mszy św. były bardzo wzruszające.

Po pięknej kościelnej uroczystości wszyscy udali się do sal Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się spotkanie jubileuszowe. Sala udekorowana była kwiatami przez panią Wielowską, scena zaś - sztandarem oddziału oraz napisem "50 lat Oddziału PTTK w Pionkach" i logiem Towarzystwa. Spotkanie prowadziła wielce sympatyczna koleżanka, a zarazem pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Ania Lipska. Przedstawiła program i poprosiła o zabranie głosu prezesa oddziału - Tadeusza Warszyckiego. Najpierw minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działaczy oddziału. Później prezes oddziału powitał zaproszonych gości, wśród których byli: sekretarz generalny Zarządu Głównego PTTK - Andrzej Gordon, dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu - Mirosław Ciura, dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie - Barbara Skałbania, prezes Oddziału PTTK w Radomiu i Członek Honorowy PTTK - Konrad Bielecki, przewodniczący Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK - Wojciech Koprowski, sekretarz Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK - Barbara Kalinowska, prezes Radomskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego - Andrzej Sokołowski, ksiądz kapelan Gabriel Marciniak, oraz wielu starszych i młodszych członków PTTK, w tym pierwsze członkinie władz oddziału - Barbara Miłosz oraz żona obecnego prezesa Romualda Warszycka. Następnie przedstawił genezę powstania oddziału oraz jego pięćdziesięcioletnią działalność, uwzgledniając wielu zasłużonych działaczy, których praca nigdy nie poszła na marne. W bardzo ciepłych słowach podziękował szczególnie nauczycielom, których zaangażowanie w uczeniu młodzieży turystyki i krajoznawstwa zawsze przynosiła wymierne owoce. Jego wspomnieniowe wystąpienie o początkach i historii Oddziału PTTK w Pionkach wywołało na twarzach wielu obecnych osób chwilę zadumy i wzruszenia.

Później nastąpiła kolejna prezentacja historii oddziału, ale tym razem na ekranie, przygotowana przez Artura Pachockiego. Pokazane zostało ponad 30 zdjęć z różnego okresu istnienia oddziału - począwszy od tych, które przedstawiały uczestników pierwszej wycieczki do Sandomierza, poprzez eskapady w Góry Świętokrzyskie, w Tatry, wyjazdy nad morze, wypoczynek na wczasach pod namiotami w Lisim Jarze k. Jastrzębiej Góry, aż do najnowszych ukazujących spływ Krutynią i rejsy mazurskie. Oczywiście, wszystkie były opatrzone odpowiednim komentarzem. Pokaz wywołał duże wrażenie, przypominając niejednej osobie odległe już lata młodości.

Potem nadeszły chwile dekoracji najbardziej zasłużonych działaczy społecznych naszego oddziału. Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Turystyki" - przyznawaną przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy - przekazywał burmistrz miasta Pionki, Marek Janeczek, następującym osobom: Tadeuszowi Warszyckiemu, Mieczysławowi Walaszekowi i Bodganowi Komorowskiemu. Złotą Honorową Odznakę PTTK - wręczaną przez sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK Andrzeja Gordona i Członka Honorowego PTTK Konrada Bieleckiego - otrzymali: Maria Molendowska - opiekun SKKT PTTK przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce, Regina Gajewicz - długoletnia działaczka oddziału, Edward Kaźmierczak - długoletni przewodniczący Klubu Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK w Pionkach. Srebrną Honorową Odznakę PTTK odebrali: Zbigniew Belowski, Jarosław Cieciura, Bożena Chołuj, Mariola Gębska, Maria Michalczewska, Zbigniew Piskorski i Henryk Wiśniewski. Honorowy Dyplom Zarządu Głównego PTTK dostało siedem osób oddziału oraz Klub Turystyki Wodnej "Rekin" przy Oddziale PTTK w Pionkach. Odznakę "25 lat w PTTK" otrzymało osiem osób, a wręczał je prezes oddziału - Tadeusz Warszycki.

Po tych niezwykle miłych momentach głos zabrał Andrzej Gordon, który podziękował za zaproszenie na uroczystość z okazji 50-lecia Oddziału PTTK w Pionkach i wyraził wielkie uznanie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju oddziału. Nawiązując do spotkania w Warszawie, jeszcze raz pogratulował za pomysł i pochwalił ideę współpracy z samorządem miasta jako gospodarzem małej ojczyzny. W imieniu Zarządu Głównego PTTK przekazał także na ręce prezesa oddziału piękny zegar, oprawiony w amonit, jako prezent dla Oddziału PTTK w Pionkach. Po czym nastąpiły kolejne wystąpienia - dyrektora Mirosława Ciury, dyrektor Barbary Skałbania oraz burmistrza miasta Pionki Marka Janeczka, który wręczył ponadto specjalne dyplomy i upominki, a także przedstawicieli Oddziału PTTK w Lipsku, powstałego z filii oddziału w Pionkach utworzonej przed 15 laty przez prezesa Oddziału PTTK w Pionkach. Sympatycznym akcentem były także życzenia i piękne bukiety kwiatów stanowiące dowód pamięci. W imieniu odznaczonych podziękował Zbigniew Belowski, będący również dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, który podkreślił nierozerwalny związek kultury i turystyki.

Po przerwie zaś, w trakcie której słodki poczęstunek serwowały uczennice z klasy hotelarskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach, dyskutowano na temat historii, wspominano wspólne wędrówki i spotkania na różnych szlakach turystycznych w kraju. Wszyscy zaopatrywali się także w specjalne wydawnictwo poświęcone biografii działaczy Oddziału PTTK w Pionkach, którzy w ciągu minionych pięćdziesięciu lat pracowali społecznie. Mogło się ono ukazać dzięki nadzwyczaj serdecznej pomocy Ireneusza Sadowskiego i Tomasza Wróblewskiego. Pomocą redakcyjną służył Bogdan Komorowski, obecnie wiceprezes oddziału.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Społecznego Ogniska Muzycznego, którym kieruje Justyn Sułkowski. Muzyka w ich wykonaniu przeplatana była poezją Leśmiana, Karłowicza, Gałczyńskiego, którą recytowali członkowie sekcji recytatorskiej Miejskiego Ośrodka Kultury kierowanej przez Bożenę Nakoneczną. Swoimi umiejętnościami popisywały się również pary taneczne z Klubu "Kick" Miejskiego Ośrodka Kultury, będącego pod opieką Lidii Żuchowskiej. Hitem jubileuszu stał się natomiast sześcioosobowy zespół "Na żywca" Klubu Turystyki Wodnej "Rekin", który wszystkich zadziwił profesjonalnym śpiewem szant. Gromkie oklaski zmusiły ich do bisowania.

Jednakże jak zawsze wszystko musi się kiedyś zakończyć. Tak też było i tym razem. Jeszcze tylko prezes oddziału podziękował wszystkim za udział i pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia, wymieniając wielu sponsorów i wręczając im specjalne dyplomy.

Niektórzy udali się później na biesiadę turystyczną do leśniczówki w miejscowości Przejazd, gdzie dzięki sponsorom oraz naszym Paniom przygotowane były różne specjały i bawiono się do północy.

Przed nami kolejne lata pracy i działalności dla środowiska. Mamy głęboką nadzieję, że upłyną one w jeszcze większym społecznym zaangażowaniu osób, którym leży na sercu wychowanie młodego pokolenia. Turystyka i krajoznawstwo to klucz do patriotycznego życia, życia w harmonii z naturalnym środowiskiem i z drugim człowiekiem.

Życzę wszystkim członkom i działaczom Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dobrej pogody na szlakach, wspaniałych osiągnięć osobistych w pracy społecznej i jeszcze raz dziękuję za 50 lat wspólnej - nie zawsze wdzięcznej i docenianej przez innych - współpracy.

Tadeusz Warszycki

PS Na zakończenie pragnę sprostować informację podaną w Nad Zagożdżonką nr 9 - relacja z imprezy warszawskiej. Nastąpiło totalne przekłamanie. Jest (...) turystykę zawsze bardziej ceniłem niż pracę zawodową (...), a powinno być (...) turystyka to moje główne, po wyuczonym zawodzie, zainteresowanie (...). Słowa te były również wypowiedziane na spotkaniu z okazji 50-lecia Oddziału PTTK w Pionkach w Miejskim Ośrodku Kultury w dniu 8 maja 2004 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT