PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Władysław Sas


Żył w latach 1930-2002. Z okazji rozpoczęcia 40-lecia pracy Władysława Sasa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym przedstawiamy Jego w nim dzieje. Od 1 kwietnia 1963 r. pracował w Oddziale PTTK Tarnowskie Góry w Biurze Organizacji Ruchu Turystycznego za symboliczną pensję. Był współautorem rozwoju Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Biura Obsługi Ruchu Turystycznego (BORT). W latach 1964-1966 Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego obsłużyło 1685 wycieczek z 43 079 uczestnikami, w tym 49 wycieczek zagranicznych. W latach 1977-1989 (do emerytury) był sekretarzem Zarządu Oddziału PTTK Tarnowskie Góry. W znacznej mierze dzięki jego zdolnościom i zaangażowaniu nastąpił dynamiczny rozwój oddziału w sferach: programowej, organizacyjnej i finansowej. Był koleżeński i bardzo lubiany przez młodzież, swoją postawą, dowcipem potrafił rozładować różnorakie napięcia między członkami PTTK. Całe dni i wszystkie wolne chwile poświęcał na towarzyszeniu i doradzaniu młodym adeptom turystyki. Bez ograniczenia zaangażowany w działalność Oddziału PTTK Tarnowskie Góry - w przewodnictwo, BORT, w sprawy gospodarcze. Kierowane przez niego Biuro Organizacji Ruchu Turystycznego do końca 1990 r. obsłużyło milion turystów. Współorganizował stałe imprezy turystyczne oddziału, jak na przykład: zlot kolarski na Dni Gwarków, "Wiosenne spotkania z przyrodą", "Rowerem w nieznane", "Z przewodnikiem po mieście". Był uniwersalnym reprezentantem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był przewodnikiem, przodownikiem turystyki pieszej, informatorem turystycznym, społecznym opiekunem zabytków, strażnikiem ochrony przyrody. Jako zasłużony działacz turystyki i Klubu Rowerowego "Jutrzenka" w Tarnowskich Górach otrzymał od jego Zarządu tytuł honorowego członka klubu.

Odznaczony został złotą Honorową Odznaką PTTK, złotą Honorową Odznaką "Zasłużony pracownik PTTK", złota odznaką "Zasłużony działacz PTTK", brązowym Krzyżem Zasługi.

Cześć Jego Pamięci.

Koledzy
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT