PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

XXVII Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego w Białowieży

Za wielce udane uważam XXVII Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego pod hasłem "Ojczyzna... to krajobraz", które odbyły się w Białowieży 18 października 2004 r. Szczególne podziękowania należą się dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, Urzędowi Gminy w Białowieży, Starostwu Powiatowemu w Hajnówce i Oddziałowi PTTK im. J. J. Karpińskiego w Białowieży.


Wypełniona po brzegi publicznością sala konferencyjna Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży była świadkiem 31. oracji uczniów z 15. szkół średnich Podlasia i Wileńszczyzny. W gronie słuchaczy znaleźli się: Marek Liberadzki - przedstawiciel wojewody podlaskiego, Helena Marcinkiewicz - reprezentująca marszałka województwa podlaskiego Janusza Krzyżewskiego, honorowego patrona konkursu, oraz Jadwiga Piotrowicz - przedstawicielka Podlaskiego Kuratora Oświaty. Licznie przybyli też mieszkańcy Białowieży i Hajnówki, w tym przedstawiciele Starostwa Powiatowego.

Wypoczynek i zabawa przy wieczornym ognisku na "Filipówce" (niedziela, 17 października) oraz smaczne śniadanie, które młodzież samodzielnie przygotowała ze smakowitych produktów Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce, usposobiły radośnie uczestników do wypowiedzi krasomówczych. Trwały one ponad 5 godzin, a siedmioosobowe jury pod przewodnictwem redaktora TVP Białystok, Dariusza Szady-Borzyszkowskiego, wydało werdykt, przyznając poszczególne nagrody:

  • - nagrodę główną w kategorii "Piękna, spontaniczna i sugestywna prezentacja treści" (zestaw książek i plecak ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury) za wystąpienie pt. "Dusza przesiąknięta Biebrzą" - Patryk Iwan z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem;
  • - nagrodę główną w kategorii "Dbałość o stylistykę, poprawne i jasne formułowanie myśli" (bogaty zestaw książek ufundowany przez Podlaskie Kuratorium Oświaty) - Ewa Zawistowska z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży (tytuł wystąpienia "Moje Szepietowo");
  • - nagrodę główną w kategorii "Wybór szczególnie atrakcyjnego tematu" (znakomity namiot ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce) - Tomasz Czapko z Zespołu Szkół w Siemiatyczach za tekst "Łączy nas Ziemia i te krzyże na wzgórzu";
  • - nagrodę główną (radioodbiornik "Grundig" fundacji Polskiego Radia Białystok) w kategorii "Wartości poznawcze i kulturowe wypowiedzi" - ŁucjaGrzeszczyk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży za wystąpienie "Ludzie lasu - bartnicy i myśliwi;
  • - nagrodę główną w kategorii "Wysoce artystyczna jakość wypowiedzi" (1500 złotych) ufundowaną przez Dziennik Niezależny "Kurier Poranny" - Magdalena Rutkowska z III Liceum Ogólnokształcacego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za tekst "Odlatują ptasie uliczki";
  • - Nagrodę Specjalną Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza (unikatowe wydanie mapy RP) - Karolina Tarnowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki za tekst "Polski Darwin";
  • - Nagrodę Specjalną Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (statuetka żubra) - Jarosław Zaradkiewicz z Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży za tekst "Powrót króla";
  • - Nagrodę Publiczności (tort i zestaw książek) zdobyła Sylwia Nowak z III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Po improwizacjach, decyzją Jury, do Golubia-Dobrzynia pojadą: Ewa Zawistowska, Tomasz Czapko i Patryk Iwan.

Maria Maranda
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT