PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

VI Górski Rajd Pieszy

W dniu 2 października 2004 r. odbył się VI Górski Rajd Pieszy z metą na Hali Miziowej. Rajd zorganizowany był przez Oddział PTTK w Pszczynie, Koło Przewodników w Pszczynie, przy udziale i wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz Pszczyńskiego Zarządu Edukacji.


Do uczestnictwa w rajdzie zgłosiły się 24 drużyny ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pszczyńskiego. Jeszcze w piątek, 1 października, pogoda nie za-powiadała się najlepiej, ale w dniu rajdu uczestnikom towarzyszyło słońce. Młodzież została więc przewieziona autokarami z Pszczyny do Korbielowa i na Przełęcz Glinne (przejście graniczne), skąd następnie wyznaczonymi szlakami turystycznymi i pod kierunkiem przewodników udała się do schroniska na Hali Miziowej. W schronisku wszystkie drużyny odpowiadały na pytania zawarte w teście o tematyce turystycznej. Sześć drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów otrzymało nagrody w postaci sprzętu sportowego i turystycznego. Zostały one sklasyfikowane następująco:

 • I miejsce - "Buroszaje" z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie (opiekun: Halina Nocoń);
 • II miejsce - drużyna z Publicznego Gminazjum nr 1 w Pszczynie (opiekun: Hanna Kosobudzka);
 • III miejsce - "Niebieskie ptaki" z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Studzionce (opiekun: Teresa Krawieczek) oraz "Łobuzy" z Koła PTTK "Magurka" w Woli (opiekun: Anna Skonieczna);
 • IV miejsce - "Stolarze" z Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju (opiekun: Gabriela Janusz);
 • V miejsce - Grupa Indywidualna "Tatra" (opiekun: Bartosz Gogol).

Po teście grupy razem z przewodnikami przeszły na szczyt Pilska.

Zainteresowanie rajdem przerosło najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy założyli, że do uczestnictwa w rajdzie zgłosi się około 130 osób, a udział brało 250 osób. Na szczęście udało się zwiększyć liczbę autokarów, jak również obsługę przewodnicką. Zarząd Oddziału PTTK w Pszczynie dziękuje więc wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i zrealizowania VI Górskiego Rajdu Pieszego dla młodzieży:

 • przewodnikom, którzy jak co roku zajęli się prowadzeniem grup na poszczególnych trasach rajdu;
 • Krzysztofowi Jarczokowi za zapewnienie opieki medycznej;
 • wszystkim osobom przygotowującym rajd;
 • Paulinie Orkan za przygotowanie zestawu pytań i przeprowadzenie testu;
 • wszystkim osobom wspomagającym;
 • Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pszczynie pod kierownictwem Mariusza Zubera;
 • Pszczyńskiemu Zarządowi Edukacji pod kierownictwem Janiny Wojciech.
Jacek Czober
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT