PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

XIII Rajd "Pożegnanie lata w Bieszczadach"

W dniach 25-29 sierpnia 2004 r. na dwóch trasach rajdowych: Ustrzyki Dolne - Czarna - Stuposiany - Wetlina - Kalnica i Kalnica - Wetlina - Stuposiany - Czarna - Ustrzyki Dolne odbywał się XIII Rajd "Pożegnanie lata w Bieszczadach' 2004" zorganizowany przez Klub Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" w Żyrardowie.


W rajdzie uczestniczyło 216 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza Zachodniego z następujących miejscowości: Płock, Pruszków, Radom, Skierniewice, Sochaczew, Rawa Mazowiecka, Warszawa i Żyrardów. Żyrardów w rajdzie reprezentowała 41-osobowa grupa uczniów z Klubu PTTK "Turnia" i 12-osobowa grupa uczniów - członków SKKT PTTK "Wędrusie" z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie.

W ciągu pięciu dni pobytu w Bieszczadach młodzi turyści z Mazowsza Zachodniego odbyli wędrówki najważniejszymi szlakami turystycznymi i poznali obiekty zabytkowe na trasach wędrówek.

W Ustrzykach Dolnych zwiedzili między innymi: Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego (zał. w 1967r.), synagogę z XIX w. mieszczącą obecnie bibliotekę publiczną, kirkut (cmentarz żydowski) z nagrobkami z XIX w. i XX w., murowaną cerkiew grekokatolicką pw. Zaśnięcia Matki Boskiej z 1874 r., zabytkowy dworzec PKP z 1870 r., neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski (1909-1911) i kościół pw. św. Józefa Robotnika (1984-1989), oraz odbyli wędrówkę pieszą na trasie: Ustrzyki Dolne - Gromadzyń (654 m n.p.m.) - grzbiet Równi - Jasień (Sanktuarium Matki Boskiej Bieszczadzkiej) - Ustrzyki Dolne.

Podczas pobytu w Czarnej zorganizowano wycieczkę na trasie Czarna Górna - Lipie - Michniowiec - Bystre - Czarna. Oglądano stare wioski w dolinie Mszanki pomiędzy pasmem Ostrego (803 m n.p.m.) a Magurą Łomniańską (1024 m n.p.m.) już po stronie ukraińskiej. Dziś mieszkają tu głównie przesiedleńcy z Sokalszczyzny. W Michniowcu znajduje się okazała drewniana cerkiew grekokatolicka z 1863 r. (ośmiokątna nawa pokryta kopułą wspartą na wewnętrznych słupach), od 1971 r. filialny kościół katolicki. Przy drodze spotykano wiele starych krzyży przydrożnych, sięgających ok. 4,5 m wysokości. Tworzą one unikatowy zespół kamieniarki ludowej. W Michniowcu działa Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wydający rocznik "Bieszczady".

Podczas pobytu w Stuposianach powędrowano do Ustrzyk Górnych i prywatnym mikrobusem do Wołosatego, z Wołosatego na Tarnicę (1346 m n.p.m.) szlakiem niebieskim, z Tarnicy przez Szeroki Wierch do Ustrzyk Górnych szlakiem czerwonym z powrotem do Stuposian.

Z kolei pobyt w Wetlinie to wędrówka na trasie: Wetlina - Połonina Wetlińska - Wetlina, żółtym szlakiem na przełęcz Orłowicza i dalej szlakiem czerwonym na Połoninę Wetlińską (1253 m n.p.m.) aż do schroniska zwanego "Chatka Puchatka" (1228 m n.p.m.). Zejście od schroniska nastąpiło szlakiem żółtym i czarnym do Wetliny.

Z Wetliny trasa wiodła szlakiem żółtym przez Stare Sioło do Przełęczy Orłowicza i stąd szlakiem czarnym przez Wysokie Berdo (968 m n.p.m.), Krysową (840 m n.p.m.) do Jaworzca i Kalnicy.

Druga grupa rajdowiczów odbywała wędrówkę w kierunku przeciwnym: od Kalnicy do Ustrzyk Dolnych. W Stuposianach nastąpiło spotkanie obu grup. Zorganizowano wspólne ognisko. Śpiewom i konkursom nie było końca.

Cały czas turystom z Mazowsza Zachodniego dopisywała pogoda. Jak co roku żałowano tylko, że rajd tak szybko się zakończył.

Jerzy Kwaczyński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT