PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Relacja z XVII Wiosennego Rajdu "Bocianim Szlakiem"

Pomimo deszczu i kapryśnej pogody w dniach 23 i 24 kwietnia 2004 r. odbył się XVII Wiosenny Rajd "Bocianim Szlakiem" z metą w stanicy harcerskiej "Zielona Polana" w Ostrowie Wielkopolskim. Jak co roku organizatorami rajdu byli: Klub Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977", Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim przy współudziale Koła Łowieckiego nr 8 "Klub Myśliwski", Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y".


Rajd rozpoczął się w piątek spacerem 31-osobowej grupy po mieście pod opieką przewodników PTTK Grzegorza Węgrzynka i Macieja Maślińskiego. Zwiedzano zabytki miasta oraz wysłuchano Pawła Dolaty z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który przybliżył rajdowiczom tematykę przyrodniczą. Wieczorem organizatorzy zafundowali uczestnikom kiełbaskę z ogniska oraz przeprowadzili zabawę terenową i test krajoznawczy. Zwycięzcami w teście krajoznawczym okazali się: Dominika Urbaniak z 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y" ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, a w zabawie terenowej - "Kilerzy" z 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y" ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim.

W sobotę rano pomimo deszczu niemal 400. młodych turystów wyruszyło na trasy piesze i rowerowe. Pod opieką przodowników PTTK i członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków poznawano okolicę Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorzy ułożyli trasy tak, aby przechodziły (przejeżdżały) obok gniazd bocianich. Przy nich członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków opowiadali o bocianach, ich zwyczajach, o życiu i o ochronie. Za pomocą lunety można było podpatrzeć ptaki w ich naturalnym środowisku. Bardzo ciekawe gawędy o ptakach i ich zwyczajach były wielką atrakcją tras rajdowych.

Uczestnicy zmoknięci, ale szczęśliwi dotarli na stanicę "Zielona Polana" w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie czekała na nich gorąca herbata i kawa oraz drożdżówka, która zaspokoiła głód, a przy rozpalonym kominku w "sali kominkowej" suszyły się mokre ubrania.

Na mecie rozegrano także konkurs gwary myśliwskiej, konkurs piosenki turystycznej, konkurs przyrodniczy, wiedzy o Ostrowie Wielkopolskim i o okolicy oraz krzyżówkę myśliwską dla opiekunów.

W konkursie gwary myśliwskiej w kategorii szkół podstawowych zwycięzcami zostali: Agnieszka Dolata ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, Miłosz Szymczak ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich i Ola Poprawa także ze Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich. Wśród gimnazjalistów zaś gwarę myśliwską najlepiej znali: Magdalena Kamzol z Gimnazjum w Lewkowie, Daria Dobrowolska z Gimnazjum w Lewkowie i Miłosz Kranz z Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim - "Skauci". Krzyżówkę myśliwską dla opiekunów najlepiej rozwiązała pani Lucyna Łukomska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs piosenki wygrały "Pędziwiatry" ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Gorzyc Wielkich, trzecie - "Stokrotki" z Zespołu Szkół w Wysocku Małym, kolejne miejsca przypadły "Braciom Raszkowskim" ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie oraz Szkole Podstawowej w Jankowie Przygodzkim.

Atrakcje krajoznawcze Ostrowa Wielkopolskiego i okolic ze zdjęć oraz z widokówek wśród uczniów szkół podstawowych najlepiej rozpoznawali: Karolina Hełka "Pędziwiatry" ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, Kamil Chejdysz ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim i Dominika Urbaniak z 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y" ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim.

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs przyrodniczy, w którym zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali: Karolina Zmyślona ze 131. Lotniczej Drużyny Harcerskiej "Desant" ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wielkopolskim, Monika Cal ze Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim oraz Adrianna Graja ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii gimnazjów natomiast bezkonkurencyjny okazał się Mariusz Wolski ze Szkolnego Koła Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z Gimnazjum w Wysocku Małym, drugie miejsce ex aequo zajęli: Tomasz Dobras, Miłosz Nowak, Beata Trzcielińska - wszyscy ze Szkolnego Koła Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z Gimnazjum w Wysocku Małym.

Wyróżniono także szkołę, którą reprezentowało najwięcej uczestników - nagroda powędrowała do Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie.

Darek Nowacki
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT