PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Z myślą o najmłodszych w Prudniku

Pierwszy rajd przedszkolaków został przygotowany z inicjatywy Elżbiety i Zbigniewa Zagłoba-Zygler 14 października 1979 r. i odbył się na trasie Prudnik - Chocim. Organizatorem była Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku, z udziałem Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku oraz Wydziału Oświaty i Straży Pożarnej. W sztabie organizacyjnym byli: Elżbieta i Zbigniew Zagłoba-Zygler, Mieczysław Papierski, Barbara Kruszelnicka, Wanda Jakimko, Stefan Słobodzian, Kazimierz Ilnicki, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy Góra.


Rajd ten miał miejsce na terenach Stadniny Koni z metą na górce - Zajęcza Kępa. W czasie marszu przygrywała orkiestra w składzie: Jerzy Huk i Henryk Szmulik. Udział wzięło 123. dzieci i 86. opiekunów. Na górce odbyło się ognisko i konkursy z nagrodami (biegi z balonami, karmienie dorosłych przez dzieci, przeciąganie liny, itp.) oraz pokazy psów milicyjnych. Straż Pożarna pod szefostwem p. Jerzego Gąsiorka poza pokazami serwowała dzieciom grochówkę przygotowaną przez prudnickie przedszkola.

Drugi rajd nazwano "Rajdem Maluchów" i od tego czasu odbywa się w okolicach dnia 1 czerwca. Meta pierwszych sześciu rajdów była na Zajęczej Górce, a od roku 1985, tj. od VII rajdu, na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu u podnóża Gór Opawskich, z tym że na VII i X rajdach w ujeżdżalni, ponieważ padał deszcz. Niestety, deszcz padał również na XXIII rajdzie.

Od XIV rajdu, tj. od 1993 r. grochówkę gotują sami działacze PTTK pod szefostwem Adama Dworaka i Stefana Słobodziana. Na starcie dzieci otrzymują paczki ze słodyczami i słynną plakietką rajdową, na której króluje bajeczny patron rajdu (co roku inny). Pierwsze plakietki projektował Jerzy Góra, a następne: J. Trzmielewski, S. Nowicz i A. Wilczek.

W czasie marszu przygrywa orkiestra dęta Prudnickiego Ośrodka Kultury, pod batutą Mariana Wnęka, i turystyczna w składzie Zdzisław Huk, Henryk Szmulik i Zbigniew Zagłoba-Zygler. Od XXII rajdu, czyli od 2001 r., kto chce może uczestniczyć w mszy św. polowej na Kaplicznej Górce. Po pokonaniu trasy czekają na dzieci upominki i wspaniała zabawa w konkursach z nagrodami (m.in. na najmłodszego uczestnika, najładniejsze bajkowe przebranie, na turystę, który przybył z najdalszej miejscowości, itp.) oraz uroczyste wręczenie odznaki "Siedmiomilowe Buty" i pokazy karateków, Straży Pożarnej, a także psów policyjnych oraz zespołów artystycznych.

Tradycyjna trasa rajdu wiedzie szlakiem: Prudnik (skrzyżowanie Park Miejski z ulicą Dąbrowskiego) - promenadą wzdłuż parku - fragmentem Szlaku Historycznego Lasów Królewskiego Miasta Prudnika - Chocim (Stadnina Koni).

Kierownikiem pierwszych rajdów była Elżbieta Zagłoba-Zygler, następnych do 1994 r. - Zbigniew Zagłoba-Zygler, a od 1994 r. - Józef Michalczewski.

Obecnie jest to impreza masowa, w której udział biorą również dzieci z Czech, z Niemiec, z Dani i ze Szwecji, a nawet z Australii. Jednym z głównych organizatorów jest Prudnicki Ośrodek Kultury w Prudniku, z jego dyrektorem Ryszardem Grajkiem na czele, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W poszczególnych rajdach liczba uczestniczących w nich dzieci była następująca:

  • - I rajd, 14 października 1979 r. - 123;
  • - V rajd, 29 maja 1983 r. - 350;
  • - X rajd, 29 maja 1988 r. - 440;
  • - XV rajd, 5 czerwca 1994 r. - 602;
  • - XX rajd, 6 czerwca 1998 r. - 915;
  • - XXV rajd, 30 maja 2004 r. - 1 316.
Elżbieta Zagłoba-Zygler
wykaz plakietek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT