PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Do uczestników III Wielodyscyplinowego Ogólnopolskiego Indywidualnego Rajdu Przyrodniczo-Krajoznawczego "Przyroda Polska"

Z dniem 31 października 2004 r. zakończył się III Wielodyscyplinowy Ogólnopolski Indywidualny Rajd Przyrodniczo-Krajoznawczy "Przyroda Polska", który trwał 8 miesięcy. Do udziału w rajdzie zgłosiło się 78 osób reprezentujących 39 miejscowości z 13 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.


Najliczniej reprezentowanym województwem było śląskie - 46 uczestników, natomiast najliczniej reprezentowanymi miastami - Szczecin i Zielona Góra po 8 uczestników.

Laureatami I edycji rajdu zostali:

  1. Zofia Nycz z Chełma i Witold Kliza z Chełma - 6 605 pkt.
  2. Jurgen Pisarczyk z Zielina - 2 737 pkt.
  3. Halina Pisarczyk-Kotłowska z Zielina - 2 708 pkt.
  4. Włodzimierz Pucek z Poręby - 2 173 pkt.
  5. Grzegorz Pucek z Poręby - 2 127 pkt.
  6. Stefan Mazgaj z Tych - 1 695 pkt.
  7. Piotr Frydrych z Tych - 939 pkt.
  8. Zbigniew Machura z Lelowa - 567 pkt.
  9. Zenon Kaszowicz z Katowic - 543 pkt.
  10. Andrzej Kopiec z Rudy Śląskiej - 471 pkt.

Osoby, które zajęły miejsca 1-5 otrzymają dyplom i nagrody, a 6-10 - dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłej edycji. Organizator w roku bieżącym postanowił przyznać 1 miejsce ex aequo. Trzynaście osób nie nadesłało kart rajdowych i nie zostało sklasyfikowanych.

Z uwagi na liczne wklejki pieczątek z kart rajdowych poprzednich edycji, organizatorzy rajdu podtrzymali decyzję o nie odsyłaniu kart rajdowych. Odsyłane będą tylko opracowania w formie kronik oraz zdjęcia będące potwierdzeniami zwiedzanych obiektów.

Organizator dziękuje za udział w rajdzie i zaprasza do udziału w następnym.

Komandor rajdu Roman Żyła
tabela wynikow
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT