PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

VI zlot w Jarnoltówku

W dniach od 15 do 17 października 2004 r. odbyl się po raz szósty Ogólnopolski Zlot Przedstawicieli Kół Klubów i Oddziałów PTTK działających w miejscu zamieszkania i w zakładzie pracy. Współorganizatorzy zlotu to Oddział PTTK w Opolu, Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK oraz Komisja Turystyki Rady Kultury Fizycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym razem spotkaliśmy się na gościnnej ziemi opolskiej w Jarnołtówku koło Głuchołaz.


Uroczystego otwarcia zlotu i powitania przybylych gosci z całej Polski dokonał zastępca sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK - Ryszard Kunce, a jednocześnie przewodniczący Komisji w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy. Natępnym punktem programu było wystąpienie przedstawiciela Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach - Pawła Szymkowicza, który omówił założenia turystyki na pograniczu polsko-czeskim. Z kolei prezes Oddziału PTTK w Opolu - Bronisław Adamski - przedstawił działalność oddziału na przestrzeni 50. lat i działającej w nim Komisji Turystyki Górskiej. Po części oficjalnej odbyła się turystyczna biesiada.

Następnego dnia wyjechaliśmy na krajoznawczą wycieczkę przez dwa parki krajobrazowe: Góry Opawskie oraz fragment krajowego obszaru ochrony "Jeseniky" w Czechach. Niestety, pogoda nam nie dopisała, krajobrazy podziwialiśmy we mgle i w strugach deszczu. Podczas wycieczki przejeżdzaliśmy obok masywu Pradziada (1492 m n.p.m.) spowitego w gęstych deszczowych chmurach. Tak dojechaliśmy do miejscowości Velké Losiny. Tu znajduje się perła architektoniczna - renesansowy zamek zbudowany na przełomie XVI i XVII w., położony u podnóża Jesioników. Niestety brak w salach zamkowych sztucznego oświetlenia znacznie utrudniał dokładne zwiedzanie oraz podziwianie zbiorów malarstwa, gobelinów, itp. Deszczowa pogoda sprawiła, że zamkowe komnaty oglądaliśmy w półmroku. Taki nastrój sprzyjał odbywającym się w latach 1678-1692 licznym procesom inkwizycyjnym. W drodze powrotnej odwiedziliśmy zespół sanatoryjny w Jeseniku - znany przede wszystkim z wodolecznictwa. Jego inspiratorem był Vincenz Priessnitz, który odkrył lecznicze działanie zimnej strumieniowej wody i w 1822 r. założył w ówczesnym Grafenbergu pierwszą na świecie placówkę stosującą wodolecznictwo. W parku zdrojowym znajduje się wiele pomników, które podtrzymują tradycje wodolecznicze. Park ten zwiedzaliśmy w strumieniach deszczu, mieliśmy więc wycieczkę "wodoleczniczą". Po powrocie do miejsca zakwaterowania w Domu Leśnika w Jarnołtówku wysłuchaliśmy interesującej prelekcji Jerzego Kapuścińskiego o górskich parkach narodowych i o schroniskach, urozmaiconej barwnymi przezroczami.

Ostatni dzień pobytu nagrodził wreszcie uczestników zlotu słoneczną pogodą, bowiem zaplanowano wycieczkę na Kopę Biskupią. Kopa Biskupia (889 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Gór Opawskich po polskiej stronie, znana jest z przepięknych widoków na okolice Głuchołaz i znajdujące się niedaleko jeziora Nyskie i Otmuchowskie, a od południowej strony na leżące już w Czechach Jesioniki z najwyższym szczytem Pradziadem. Na szczycie Kopy Biskupiej znajduje się osiemnastometrowa wieża widokowa zbudowana w 1898 r. na cześć austriackiego cesarza Franciszka Józefa. Budowla stoi już po czeskiej stronie, obok turystycznego przejścia granicznego. Tu dotarliśmy w trzydziestoosobowej grupie, niektórzy uczestnicy byli po raz pierwszy na tym ciekawym terenie turystycznym. Tak dotarliśmy do końca naszego pobytu, który zakończył się podsumowaniem zlotu i pożegnaniem uczestników.

Szczególne podziękowania należą się panu Pawłowi Szymkowiczowi za wiadomości, jakie nam przekazał podczas wycieczki krajoznawczej w Czechach.

Tekst Aleksander Załęski
Zdjęcia Andrzej Kuper

Informacja o warunkach nabycia odznaki "Szlakami Aleksandra Janowskiego"

Cena jednostkowa odznaki: 6,00 zł.
Przy zakupie większej liczby stosowane są rabaty:

  • 10 - 19 szt. - 10 %,
  • 20 - 29 szt. - 20 %,
  • 30 - 39 szt. - 25 %,
  • 40 i więcej - 30 %.

Odznaki rozprowadza Oddział PTTK w Szamotułach:
Rynek 35, 64-500 Szamotuły, tel. (0-prefiks-61) 292 16 38.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT