PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego

Centralny Zlot Turystów Wojska Polskiego tym razem w dniach 6-9 września 2004 r. gościł na Ziemi Lubuskiej w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz, malowniczo położonym wśród lasów sosnowych. Jest to jedna z największych imprez turystycznych w środowisku wojskowym. Główne cele zlotu to: podsumowanie działalności krajoznawczo-turystycznej prowadzonej w bieżącym roku w Wojsku Polskim, wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji turystyki i krajoznawstwa w oddziałach wojskowych PTTK oraz zapoznanie z historią, kulturą i walorami turystycznymi Ziemi Lubuskiej, tym bardziej że 7 czerwca 2003 r. Ziemię Lubuską proklamowano jako Krajobraz Roku 2003/2004.


W zlocie uczestniczyło 176 turystów, organizatorów ruchu turystycznego, reprezentujących 15 wojskowych oddziałów PTTK. Najliczniejszą grupę turystów stanowili przedstawiciele Stołecznego Oddziału Wojskowego PTTK z Warszawy.

Oprócz wycieczek turyści brali udział w turnieju sportowym i w wieczorach ogniskowych.

Niezapomniane wrażenie, które pozostanie na długo w pamięci uczestników wywarło widowisko plenerowe "Noc nenufarów" przestawione przez młodzież szkolną z gminy Lubrza nad J. Goszcza w Lubrzy oraz pokazy wojów i składanki tańców dworskich zaprezentowanych przez członków Oddziału PTTK "Ziema Międzyrzecka" z Międzyrzecza.

Ponadto na specjalnie zbudowanej scenie na wodzie odbyła się autoprezentacja poszczególnych ekip zlotowych. Pierwsze miejsce za autoprezentację zajęła ekipa ze Stołecznego Oddziału PTTK z Warszawy.

Podsumowania zlotu dokonał ppłk Jerzy Kufel z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej, który w imieniu dyrektora tegoż departamentu wręczył wyróżniającym się członkom Towarzystwa dyplomy za popularyzację turystyki na rzecz środowiska wojskowego i cywilnego. Dyplomy otrzymali: Bączyk Wiesław, Cieślak Józef, Gaudyn Jerzy, Jabłońska Małgorzata, Jankowska Halina, Jaskuła Przemysław, Kaczmarek Ryszard, Kilichowska Elżbieta, Kopij Robert, Kufel Krystyna, Lewandowski Grzegorz, Maciejuk Franciszek, Manicz Zbigniew, Nawrocki Wiesław, Osypiuk Waldemar, Pawlak Jerzy, Piaseczny Bogdan, Romantowska Dorota, Skrzypiec Ewa, Strzelecki Ryszard, Wąsowski Janusz.

Najlepsze koła i kluby PTTK w Wojsku Polskim dostały puchary:

  • Klub Turystów Wodnych PTTK przy JW. 3136 w Chełmie,
  • Wojskowe Koło PTTK "Szarotka" w Krośnie Odrzańskim,
  • Wojskowe Koło PTTK "Turysta" w Krośnie Odrzańskim,
  • Wojskowe Koło PTTK nr 32 "Ikar" przy Klubie Sił Powietrznych,
  • Klub Turystyki Górskiej "Wichry" Oddziału PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej RP "Riwiera".

Za szczególne osiągnięcia w propagowaniu turystyki nadano tytuł honorowy "Turysty Roku 2004" Antoniemu Marchwickiemu i Andrzejowi Tokarskiemu.

Najlepszym oddziałem w roku 2004 został Wojskowy Oddziału PTTK w Chełmie.

Zlot zakończył się tradycyjnym uroczystym przekazaniem insygni zlotowych komandorowi XXXIV Centralnego Zlotu Turystów Wojska Polskiego w roku 2005 Witoldowi Klizie - prezesowi Wojskowego Oddziału PTTK w Chełmie.

Danuta Cierpisz
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT