PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Europejskiej rodziny przygody na wodach polskich pełnych urody"

W konkursie skierowanym do dzieci i młodzieży wzięło udział wielu młodych amatorów sztuk plastycznych z różnych zakątków Polski. Nadesłano 565 prac wykonanych dowolną techniką (nie przekraczającą formatu A-3). Uczestnicy konkursu wspaniale ukazali piękno polskiej przyrody, jej różnorodność barw i odcieni. Na obrazach młodych artystów zobaczyliśmy przygodę i radość życia pod żaglami, na lądzie, na jeziorach i rzekach, w towarzystwie przyjaciół z całej Europy. Organizatorami konkursu byli: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK oraz Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oskard" w Tychach - Klub "Uszatek". Hasło konkursu to nawiązanie do ogólnopolskiej akcji programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - realizowanej w roku 2004 pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach".


Dnia 6 listopada w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PTTK, odbyła się uroczystość wręczenia laureatom nagród, której towarzyszyła pokonkursowa wystawa najlepszych prac. Zaproszonych uczestników konkursu wraz z opiekunami powitali zastępca sekretarza generalnego Zarządu Głównego PTTK - Ryszard Kunce i wiceprzewodnicząca Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy Zarządu Głównego PTTK - Barbara Konieczna. O przebiegu akcji "Powitanie Unii Europejskiej na Polskich Wodach" poinformował Edward Kozanowski - przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK. Organizatorzy przygotowali dla gości poczęstunek, a później oglądano zaprezentowane w całej okazałości najlepsze prace. Rodzice, opiekunowie i dzieci podziwiali dzieła swoje oraz koleżanek i kolegów.

Prace podzielone były na trzy kategorie wiekowe, które oceniało powołane przez organizatorów jury. Wyłoniono 16. laureatów konkursu, którymi w poszczegółnych kategoriach wiekowych zostali:

Kategoria wiekowa od 7 do 9 lat

 • Magdalena Karge, lat 7, z Katowic - I miejsce,
 • Anna Karaś, lat 8, z Tych - II miejsce,
 • Ola Piekarska, lat 7, z Warszawy - III miejsce,
 • Agnieszka Widenka, lat 7, z Brzeźnicy - III miejsce,
 • Rafał Pelic, lat 8, z Tych - wyróżnienie.

Kategoria wiekowa od 10 do 13 lat

 • Joanna Żybul, lat 10, z Białegostoku - I miejsce,
 • Joanna Kuczaik, lat 10, z Tych - II miejsce,
 • Justyna Dąbek, lat 12, z Biłgoraja - III miejsce,
 • Mikołaj Gogola, lat 11, z Borek - III miejsce,
 • Martyna Motyka, lat 11, z Tych - wyróżnienie,
 • Mateusz Surma, lat 12, z Kęt - wyróżnienie.

Kategoria wiekowa od 14 do 18 lat

 • Kamil Kocurek, lat 14, z Tych - I miejsce,
 • Paulina Matuszelańska, lat 15, z Białegostoku - II miejsce,
 • Katarzyna Szczerska, lat 17, z Sosnowca - II miejsce,
 • Emilia Wrzesińska, lat 15, z Witkowa - III miejsce,
 • Anna Lech, lat 14, z Tych - wyróżnienie.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali nagrodzeni pobytem w wybranym schronisku lub w stanicy wodnej PTTK w uzgodnionym terminie - dla rodziny 3-osobowej, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Opiekunowie otrzymali podziękowania w formie listu, z instytucje, z których napłynęło najwięcej prac - pamiątkowe statuetki.

Po zakończeniu ceremonii organizatorzy zaprosili wszystkich gości na spacer po Warszawie oraz zwiedzenie Pałacu Prezydenckiego.

Krzysztof Piontek
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT