PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Rajd na raty - Cztery pory roku

Komisja Turystyki Pieszej Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we Włocławku zorganizowała w roku 2004 kolejną edycję Rajdu na raty. Motywem wiodącym imprezy była popularyzacja wędrówek pieszych, aktywizacja działalności SKKT PTTK z terenów Włocławka i okolic. Tegoroczny rajd przyczynił się do promowania Szlaku Martyrologii (znaki czarne) przebiegającego na długości 34,5 km w najbliższej okolicy stolicy Kujaw.


Walorami środowiska naturalnego szlaku jest zwarty kompleks lasów sosnowych z domieszką drzewostanu liściastego w postaci brzozy i dębu w obszarze Nadleśnictwa Włocławek, charakteryzujący się urozmaiceniem krajobrazu i znacznymi deniwelacjami terenu w wyniku występowania licznych rynien pojeziernych i okazałych wydm śródlądowych. Sieć hydrograficzną stanowi dolny odcinek rzeki Zgłowiączki z dopływem Lubieńką oraz jeziora Czarne i Wikaryjskie. Walory antropogeniczne (kulturowe) w obrębie szlaku stanowią położone na wysokości 64 m n.p.m. Uzdrowisko Wieniec Zdrój, znane już od roku 1907 dzięki odkryciu źródeł wody siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowo-fluorkowo-siarkowej i bogatych złóż borowiny, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych przywracający naturze sokoła wędrownego w dzielnicy Michelin oraz ośrodki wypoczynku i rekreacji nad wyżej wymienionymi jeziorami. Przebieg Szlaku Martyrologii wyznaczają jednak Miejsca Pamięci Narodowej: w Jedwabnej, w Grzmiącej, w Widoniu, w Józefowie, w Mazurach Leśnych. W roku 2004, w którym obchodzona była 65. rocznica wybuchu II wojny światowej wszystkie cztery raty pozwoliły uczestnikom poznać okrucieństwo okupanta i zachowane w kamiennych płytach świadectwa ludobójstwa hitlerowców.

W kolejnych ratach uczestniczyło: Zima 2004 (luty) - 88 osób, Wiosna 2004 (kwiecień) - 80 osób, Lato 2004 (wrzesień) - 108 osób. Podsumowanie cyklu IV Rata - Jesień przebiegała na 10 km odcinka szlaku z Jedwabnej do Warząchewki i zgromadziła rekordową w tej edycji imprezy liczbę uczestników - 192 osoby. Start odbył się w Miejscu Pamięci Narodowej w Jedwabnej, przy mogile upamiętniającej egzekucję 120 mieszkańców Włocławka. Po przekroczeniu szosy Włocławek - Kowal wkroczyliśmy na 8-kilometrowy szlak przebiegający w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przy Ośrodku "Wikaryjka" nad jeziorem Wikaryjskim o powierzchni 50,9 ha w II klasie czystości wody młodzi turyści otrzymali od organizatorów testy konkursu krajoznawczego dotyczące 96-letniej historii oddziału kujawskiego i przebiegu Szlaku Martyrologii. Znad jeziora wędrowaliśmy szlakiem, pokonując dość znaczne różnice wzniesień w kierunku Symbolicznego Pomnika na Widoniu wzniesionego w roku 1965, upamiętniającego wymordowanie w okolicy 230 osób. Po drodze mijaliśmy Miejsca Pamięci Narodowej.

O dokonanych tutaj egzekucjach szczegółowo informował uczestników przodownik turystyki pieszej - Jerzy Chudzyński. Pamięć ofiar uczestnicy uczcili każdorazowo minutą ciszy. Spod obelisku po przekroczeniu szosy skierowaliśmy się do Warząchewki. Meta rajdu znajdowała się przy miejscowej szkole podstawowej. Uczestnicy zgromadzili się przy ognisku, piekąc przygotowane przez organizatorów kiełbaski. Jedyna grupa rekrutująca się z Szkoły Podstawowej nr 10 im. 2. Armii Wojska Polskiego we Włocławku, która uczestniczyła we wszystkich czterech ratach odebrała z rąk prezesa Zarządu Oddziału PTTK, Wojciecha Krajewskiego, nagrodę. Rozstrzygnięto konkurs krajoznawczy, w którym zwyciężyły ekipy z Zespołu Szkół Technicznych i z Gimnazjum nr 12 we Włocławku. Kolejne miejsca zajęły: drugie - Szkoła Podstawowa nr 8, trzecie - IV Liceum Ogólnokształcące, czwarte - Szkoła Podstawowa nr 2, a piąte - II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Uhonorowano ich nagrodami w postaci nowych wydawnictw krajoznawczych dotyczących regionu Kujaw.

W tegorocznej edycji rajdu na raty nad jego prawidłowym przebiegiem czuwali: Magda Pinter oraz przodownicy turystyki pieszej - Kazimierz Andrzejewski, Jerzy Chudzyński, Józef Zyska, przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Henryk Seklecki i komandor rajdu Jacek Kaszewski.

Jacek Kaszewski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT