PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Sejmik przewodników PTTK województwa zachodniopomorskiego

W dniach 9-10 października 2004 r. odbył się III Sejmik Przewodników PTTK Województwa Zachodniopomorskiego "Kołobrzeg 2004". Głównymi organizatorami była Zachodniopomorska Komisja Przewodnicka i Koło Przewodników z Kołobrzegu, któremu od wielu lat przewodzi Jan Lewandowski. To dzięki ich zaangażowaniu w organizację, po raz pierwszy był to sejmik ogólnopolski.


W sobotę zjechała się więc do Kołobrzegu brać przewodnicka z: Darłowa, Drawska Pomorskiego, Gdańska, Gdyni, Gniewu, Gniezna, Gryfina, Kalisza, Koszalina, Lublina, Łodzi, Międzyzdrojów, Stargardu Szczecińskiego, Szczecina, Trzebiatowa i, oczywiście, Kołobrzegu.

Obrady otworzył Jan Lewandowski, witając i przedstawiając zaproszonych gości, którymi byli: prezydent Kołobrzegu - Henryk Bieńkowski, wicestarosta kołobrzeski - Włodzimierz Adam, emerytowany dyrektor Muzeum Oręża Polskiego - Hieronim Kroczyński, obecna dyrektor muzeum - Barbara Zabel, członek Zarządu Głównego PTTK - Adam Gostyński, wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK - Wiesław Kędzierawski, członek Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK - Barbara Ząbczyk-Chmielewska, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej dla Przewodników i Pilotów - Regina Braszkiewicz, przewodniczący Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK - Adam Jakubowski oraz prezes Oddziału PTTK w Kołobrzegu -Witold Bieniak.

Uroczystość rozpoczęła się, oczywiście, od wręczenia odznaczeń i wyróżnień, które to powinności wykonywali - Adam Gostyński, członek Zarządu Głównego PTTK, i Wiesław Kędzierawski, wiceprzewodniczący Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK. Otrzymali je:

  • - Muzeum Oręża Polskiego - Medal za pomoc i współpracę z PTTK;
  • - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu oraz Kołobrzeska Żegluga Pasażerska - Dyplom za pomoc i współpracę z PTTK;
  • - Jadwiga Paszel i Bolesław Filipczak z oddziału w Kołobrzegu - Złotą Honorową Odznakę PTTK;
  • - Jan Bitel, Jacek Gwizdała, Lubomira Hołówka, Lucyna Lewandowska, Aleksander Paszel, Kazimierz Ratajczyk i Maria Sołoducho z oddziału z Kołobrzegu oraz Aleksandra Gargała i Zbigniew Kupczyk z Trzebiatowa - Srebrną Honorową Odznaką PTTK;
  • - Robert Śmigielski, Mirosława Szymńska-Werner i Stefan Raniecki z oddziału w Kołobrzegu oraz Halina Szkudlarek-Feliksiak z Trzebiatowa - Odznakę Srebrną "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży";
  • - Marian Lewandowski, Mariusz Miedziński, Jerzy Wojtas i Zuzanna Zabój z oddziału w Kołobrzegu, Ewelina Gargała i Edyta Pietrzak z Trzebiatowa oraz Dorota Czuchry, Paweł Klaszczyk i Beata Kujda z oddziału w Międzyzdrojach - Dyplom ZG PTTK.

Dyplom Zasłużonego Przewodnika PTTK Pomorza Zachodniego otrzymał Kazimierz Rachański z rąk przewodniczącego Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK - Adama Jakubowskiego, który wręczył również blachy przewodnickie nowym przewodnikom: Edycie Just z Międzyzdrojów, Jerzemu Wojtasowi i Adamowi Kwapiszowi z Kołobrzegu.

Jako pierwszy wystąpił prezydent Kołobrzegu - Henryk Bieńkowski - przedstawiając krótki zarys powstania miasta oraz podkreślając rolę i znaczenie przewodników w powojennej historii Kołobrzegu. Drugi był wicestarosta kołobrzeski - Włodzimierz Adam - który, omawiając turystyczno-uzdrowiskowe walory miasta i okolic, wspomniał bardzo ciepło o misji, jaką spełniają dzisiejsi przewodnicy. Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego, Barbara Zabel, opowiadała zaś o powojennym dorobku muzeum oraz o najnowszych wystawach muzealnych. Natomiast Adam Gostyński nawiązał do zmian, jakie nastąpiły w Ustawie o usługach turystycznych i w rozporządzeniach do niej. Adam Jakubowski podziękował wszystkim za liczne przybycie na sejmik, a szczególne wyrazy uznania przekazał przewodnikom kołobrzeskim za wkład pracy, jaki włożyli przy organizacji imprezy. Hieronim Kroczyński - emerytowany dyrektor Muzeum Oręża Polskiego - w swoim obszernym referacie bardzo wnikliwie przedstawił historię Kołobrzegu w nawiązaniu do 750. rocznicy nadania praw miejskich.

Po oficjalnej części pojechano autokarami do centrum, gdzie już na piechotę pod wodzą Józefa Zielińskiego i Roberta Śmigielskiego obejrzano zabytki staromiejskie, w tym: katedrę, "Zbiory Metrologiczne" w Oddziale Historii Miasta z najnowszą wystawą dotyczącą wykopalisk archeologicznych i historii średniowiecznego miasta oraz plenerową ekspozycję Muzeum Oręża Polskiego. Wieczorem zaś odbyła się Biesiada Przewodnicka przy muzyce ,,Kapeli Solnej". Jednakże, tuż przed pierwszymi taktami gospodarze zaprezentowali ciekawy program satyryczny w wykonaniu kabaretu, który powstał na tydzień przed sejmikiem.

Następnego dnia odbył się rejs statkiem m/s Monika III po morzu i porcie, a przewodnikiem - z wielką swadą i znajomością tematu - był Jan Lewandowski. Po rejsie autokarami udano się do Dźwirzyna, gdzie w portowej smażalni wszyscy raczyli się solidną porcją świetnego dorsza. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Wojskowego Cmentarza oraz Budzistowa - kolebki dzisiejszego Kołobrzegu.

Niestety czas nieubłaganie pędził i po obiedzie nadeszła chwila pożegnań - z serdecznymi gospodarzami i z pięknym Kołobrzegiem. Zwyczajem jest już, że na zakończenie sejmiku następują zgłoszenia kolejnych klubów do organizacji następnego spotkania. Tym razem zgłosiły się kluby z Darłowa i z Międzyzdrojów. Czas więc pokaże, gdzie w roku 2006 odbędzie się kolejne spotkanie.

przewodniczący Zachodniopomorskiej Komisji Przewodnickiej PTTK
Adam Jakubowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT