PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

XXV zlot turystów motorowych "Energetyk 2004"

W dniach 28-29 sierpnia 2004 r. odbył się XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Motorowych "Energetyk 2004". W tym roku uroczyste rozpoczęcie zlotu miało miejsce w sobotę 28 sierpnia 2004 r. o godzinie 10.00 na placu Dąbrowskiego w Zelowie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz miasta Zelowa Sławomir Malinowski, natomiast meta znajdowała się tradycyjnie w Ośrodku Wypoczynkowo-Sportowym Słok. Jest to coroczna impreza zaliczana do obchodów Dnia Energetyka, której organizatorami są członkowie Klubu Motorowego "Energetyk" działającego przy Elektrowni Bełchatów S.A. przy współudziale Elektrowni "Bełchatów" S.A. W tym roku Klub Motorowy "Energetyk" obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia i dlatego wszystkie imprezy organizowane przez klub mają podwyższoną rangę.


Na zlot zgłosiła się rekordowa liczba, bo 56 załóg (w roku ubiegłym do Bełchatowa przyjechało 45 załóg, a w roku 2002 - 35), między innymi z Warszawy, z Pabianic, z Dąbrowy Górniczej, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Lipna, z Konina, z Zabrza, z Milanówka, z Grodziska Mazowieckiego, z Łomży oraz z Bogatyni i z Szamotuł. Ogółem w zlocie wzięło udział 140 uczestników.

W Zelowie załogi zostały podzielone na dwie grupy "parzystych" i "nieparzystych". Kiedy jedna grupa zwiedzała Muzeum w Zelowie - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci

Czeskich przy parafii ewangelicko-reformowanej, to druga grupa oglądała skansen pojazdów militarnych w Pożdżenicach, następnie grupy wymieniły się i wyruszyły na kolejny odcinek trasy. Drugi etap zakończył się w Gospodarstwie Agroturystycznym "Kardynał" w Grobli (położonej w gminie Kluki, 10 km na zachód od Bełchatowa), gdzie wszyscy skonsumowali pstrągi. Trzeci i ostatni etap zlotu zakończył się w Ośrodku Wypoczynkowo-Sportowym Słok i prowadził z Grobli przez Kluki, Nowy Janów i Biłgoraj. W czasie III etapu organizatorzy poddali wszystkich uczestników egzaminowi z wielu dziedzin w tzw. tasiemcu. Polegał on na wykonaniu - przed następnym punktem kontrolnym - kolejnych zadań, które otrzymywały załogi na każdym punkcie. W ten sposób sędziowie przepytali uczestników z przepisów ruchu drogowego, z udzielania pierwszej pomocy, z wiedzy o architekturze, o etnografii, z zakresu krajoznawstwa, ochrony przyrody i z historii Klubu Motorowego "Energetyk". Wieczorem przy muzyce odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne wszystkich rajdowców, na którym był również czas na omówienie i podsumowanie pierwszego dnia rajdu.

W niedzielę, drugiego dnia zlotu, organizatorzy przeprowadzili już tylko konkurencje rekreacyjne dla dorosłych i dzieci oraz drużynowy turniej siatkówki plażowej. W tym roku zgłosiło się pięć drużyn, a zwyciężyła drużyna KWB "Debeściaki" z Łomży, zdobywając Puchar Komandora Zlotu Zbigniewa Biednego.

Uroczyste zakończenie odbyło się 29 sierpnia o godzinie 14.30 na estradzie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Słok, na które przybyli zaproszeni goście, a zarazem sponsorzy zlotu. Sędzia główny - Tadeusz Dziadzio - przedstawił wszystkie klasyfikacje, jakie były przeprowadzone podczas zlotu. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Klub Turystyki Motorowej "Start" z Pabianic, zdobywając Puchar Prezesa Zarządu Elektrowni "Bełchatów" S.A.. W imieniu prezesa puchar wręczył kierownik Działu Polityki Kadrowej i Wynagrodzeń Wacław Dąbrowski. Drugie miejsce zdobył Klub Turystyki Motorowej "Ursus" z Warszawy, a puchar ufundowany przez starostę powiatu bełchatowskiego wręczył wicestarosta Edward Olszewski. Trzecie miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Oddziału PTTK wywalczył Klub Motorowy "Rywal" z Lipna. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zdobyli Zbigniew i Ewa Abramek z Klubu Turystyki Motorowej "Start" Pabianice, którzy oprócz cennej nagrody otrzymali Puchar Burmistrza Zelowa, a wręczył go zastępca burmistrza - Kazimierz Chudzik. Drugie miejsce wywalczyli Marek i Barbara Pisańczuk (także z klubu "Start" Pabianice), otrzymując nagrodę i puchar ufundowany przez prezydenta miasta Bełchatowa. Trzecie miejsce zajęła załoga Stefana i Grażyny Jarmakowskich z Klubu Motorowego "Energetyk" z Bełchatowa, otrzymując nagrodę i puchar ufundowany przez prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Łodzi. Bełchatowianie dodatkowo otrzymali puchar dla najlepszej załogi z Bełchatowa, ufundowany przez Telewizję Kablową Bełchatów Spółdzielni "Dolsat". Puchar wręczył redaktor naczelny Telewizji Kablowej Bełchatów - Dariusz Laszczyk. Wzorem lat ubiegłych członkowie Klubu Motorowego "Energetyk" w tym rajdzie nie tworzyli drużyny, a jechali tylko indywidualnie. Pozostali bełchatowianie zajęli następujące miejsca: 11. - Tomasz Kowalski, 12. - Wojciech Litwicki, 14. - Dariusz Gieleciński, 28. - Elżbieta Kozun, która otrzymała puchar ufundowany przez Gospodarstwo Agroturystyczne "Kardynał" Ireny i Lecha Pawełoszków dla najlepszej kobiety kierowcy, 30. - Jacenty Łasek, 33. - Tomasz Roksela, 39. - Adam Klimaszyk. Puchar Prezesa Zarządu Spółki "Elbest" dla najliczniejszej drużyny otrzymali motorowcy z Klubu Turystyki Motorowej "Ursus" z Warszawy. "Gazeta Bełchatowska" ufundowała puchar dla najlepszej załogi z zakresu wiedzy z Kodeksu i Ratownictwa Drogowego, który otrzymali Zbigniew i Ewa Abramek, a wręczył go redaktor naczelny - Antoni Owczarek. Norbert Mach z Chorzowa otrzymał puchar dla najstarszego przodownika, ufundowany przez przewodniczącego Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK - Zbigniewa Biednego. Puchar Związku Zawodowego Remontów Energetyki dla drużyny przybyłej z najdalszej miejscowości otrzymali turyści motorowi z Elektrowni "Turów" S.A., a wręczył go prezes Adam Klimaszyk. Tadeusz Głowicki z Ostrowa Wielkopolskiego startował w 23 "Energetykach" na 25 możliwych, otrzymał więc puchar "Za wytrwałość", ufundowany przez prezesa Klubu Motorowego "Energetyk" - Zbigniewa Biednego. Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Energetyki przy Elektrowni "Bełchatów" S.A. ufundował nagrodę dla najlepszej załogi z elektrowni, którą otrzymał Wojciech Litwicki, oraz dla najlepszego członka związku biorącego udział w zlocie - otrzymał ją Tomasz Roksela.

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Motorowych "Energetyk 2004" był kolejną okazją do tego, aby najbardziej wyróżniającym się członkom Klubu Motorowego "Energetyk" wręczyć turystyczne odznaczenia. Wysoka ranga, jaką cieszy się zlot "Energetyk", oraz biorąc pod uwagę fakt, że "Energetycy" z Elektrowni "Bełchatów" zajęli w roku 2003 już po raz szósty z rzędu pierwsze miejsce w Polsce we współzawodnictwie sprawiły, że w tym roku do Bełchatowa przyjechała rekordowa liczba załóg. Wszyscy uczestnicy potwierdzili doskonałe przygotowanie zlotu przez organizatorów, a tym razem dopisała również pogoda. Załogi odjechały więc zadowolone i obiecały przyjechać za rok na kolejny zlot turystów motorowych "Energetyk".

Sławomir Figura
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT