PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Deszczowy rajd - udane zakończenie

W dniach 10-13 czerwca 2004 r. Komisja Turystyki Górskiej Oddział PTTK przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie zorganizowała kolejny 42. Centralny Rajd Hutników "Gorce 2004" z metą w uroczych Koninkach-Hucisku. Miejscowość ta, znana hutnikom, leży wciśnięta między górskie ramiona wysyłane przez ich ojca - Turbacza, na skraju Gorczańskiego Parku Narodowego.


W związku z przeprowadzonym procesem prywatyzacyjnym, część hut nosi od niedawna inne nazwy, zmienią je też organizacje przy nich działające, ale w tym roku, po raz ostatni używano starych, znanych nazw; zapisy drużyn na rajd miały zaś miejsce wcześniej. Liczba uczestników sięgnęła prawie 700; zebrali się oni wszyscy tylko raz - w Koninkach - w sobotnie popołudnie i w wieczór, na mecie, w czasie konkursów rajdowych i na uroczystym zakończeniu rajdu z ogłoszeniem wyników turystycznej rywalizacji.

Celami były, oczywiście, rywalizacja, ale też poznanie piękna gorczańskiego regionu, aktywny wypoczynek, dotlenienie hutniczych płuc przy zdobywaniu punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej.

Rywalizowano na mecie w sześciu konkursach indywidualnych, a najlepszym wręczono nagrody rzeczowe. Wyniki są następujące:

1. Konkurs rzutu lotką do tarczy (prowadzący: Beata Halo i Robert Halo):

 • - I miejsce - Zbigniew Świerczyna (Huta Cedler),
 • - II miejsce - Barbara Porada (Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach),
 • - III miejsce - Marta Pierzchała (Stalownia Huty im. Tadeusza Sendzimira).

2. Dwubój rajdowy (prowadzący: Józef Kawula, Przemysław Cieślik):

 • - I miejsce - Sławomir Polowiec (Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK),
 • - II miejsce - Bartosz Dybał (z Węgierskej Górki),
 • - III miejsce - Mateusz Szczotka (z Węgierskiej Górki).

3. Konkurs dla dzieci "Łowienie rybek" (prowadzący: Jan Kantor, Andrzej Świder):

 • - I miejsce - Sławomir Karwowski ("Solidarność"),
 • - II miejsce - Tomasz Bonarski (Walcownia),
 • - III miejsce - Michał Uglik ("Solidarność").

4. Konkurs rysunkowy dla dzieci (prowadzący: Wanda Wojniak, Krystyna Mech):

 • - I miejsce - Izabela Żerebecka ("Solidarność"),
 • - II miejsce - Barbara Karwowska ("Solidarność"),
 • - III miejsce - Kamil Bąk (Huta Cedler).

5. Konkurs muzyczny (prowadzący: Grzegorz Szczotka, Agnieszka Komenda):

 • - I miejsce - Janusz Bubka (Stalownia Huty im. Tadeusza Sendzimira),
 • - II miejsce - Kamil Borek ("Solidarność'80"),
 • - III miejsce - Krzysztof Koźba (Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach).

6. Konkurs podnoszenia ciężarka (prowadzący: Tadeusz Szafrański, Zdzisław Maciejowski):

 • - I miejsce - Andrzej Kurzyniec (Stalownia Huty im. Tadeusza Sendzimira),
 • - II miejsce - Stanisław Trojak (Stalprodukt),
 • - III miejsce - Ireneusz Przeplasko ("Solidarność" ).

Drużynowy konkurs wiedzy turystycznej (prowadzący: Ryszard Motal i Aleksander Kłącz) wygrali uczniowie z Gimnazjum w Węgierskiej Górce przed Stalproduktem z Bochni i Solidarnością Huty im. Tadeusza Sendzimira. Za całość przygotowań i przeprowadzenia konkursów odpowiedzialna była Renata Martemianow.

Oto wyniki rywalizacji o miano najlepszej grupy według wcześniej opublikowanych kryteriów:

 1. Drużyna Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie prowadzona przez Ryszarda Wawiórkę.
 2. Koło PTTK przy Zakładzie Stalownia Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.
 3. Gimnazjum Publiczne z Węgierskiej Górki.

Wszyscy pozostali zajęli ...4. miejsce, a były to drużyny kół PTTK przy hutach: Cedlera w Sosnowcu, Zawiercie - koło "Tramp", drużyny z Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice, Stalproduktu z Bochni, Zakładu Walcowni Gorących Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, Zakładu Walcowniczego Profil w Krakowie, Krakowskiej SKOK, PPU Zakład Mechaniczny w Krakowie, Koła ZB i NSZZ "Solidarność'80" Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie, oraz mini drużyna (2 osoby !) z Huty Katowice. Nikt nie był ostatni; w końcu to była tylko zabawa.

Bez konkursu można wskazać najstarszego uczestnika rajdu, to 80-latek Edward Petlic (zwany Dobrodziejem). Jeden z kolegów, Aleksander Kłącz spytany, który raz jest na hutniczym rajdzie, odpowiedział bez wahania - trzydziesty ósmy; Zdzisław Maciejowski brał udział 36 razy; są też inni z około 30. "startami", których nie wymieniam - mam nadzieję, że nie wezmą mi tego za złe. Tylko pozazdrościć pasji i przywiązania do hutniczej tradycji. Inny przedział wiekowy reprezentował Krzysiu Małek, jeszcze przedszkolak, który przemierzał szlaki z plecakiem i z uporem, jakiego innym może czasami brakuje. On pokona w przyszłości jeszcze większe góry! Minutą ciszy uczczono pamięć Barbary Targowskiej z Sosnowca, która wielokrotnie przyprowadzała drużynę Cedlera, aż powołano ją na najdłuższy szlak...

Na pogodę podobno nie ma siły, więc padało w czwartek pod wieczór, w piątek, w sobotę rano. Niebiosa jednak zlitowały się w sobotnie popołudnie, zamknęły dopływ deszczu i nawet otwarły drogę promykom słonecznym. Wszyscy na to czekali, a komandor rajdu - Eugeniusz Halo - chyba najbardziej.

Ci z hutników, którzy przeszli wodny chrzest i musieli wylewać wodę z butów, suszyć nieprzemakalne kurtki i ratować parasole przed wiatrem, będą to długo pamiętać. Ci natomiast, których szlak rajdowy poprowadził obok legendarnego studenckiego schroniska "Hawiarska Koliba", nie zapomną jego gościnności i atmosfery (za podaną kawę czy herbatę wrzuca się wolne datki do szklanego słoika, który jest też kasą fiskalną). Można było się dowiedzieć, że schronisko jest z... gumy - na około 50 miejsc zjechało 2 lata temu ponad 190 gości, a opowiadająca to gospodyni obudziła się wtedy rankiem z twarzą na gitarze, zamiast na poduszce.

W czasie trwania zakończenia rajdu sprawdził się pomysł losowania numerów, za którymi kryło się kilkadziesiąt różnorodnych nagród. Numery były umieszczone na odznace rajdowej, którą opracowali M. i S. Grabowscy. Nagrody rzeczowe były możliwe dzięki licznym sponsorom:

 • - Polskie Huty Stali S.A. (obecnie ISPAT Polska Stal S.A.) Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira,
 • - Krakowska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKOK - Andrzej Skotniczny,
 • - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Polskie Huty Stali S.A. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira - Janusz Lemański,
 • - Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huta im. Tadeusza Sendzimira - Władysław Kielian,
 • - "Solidarność'80" Huta im. Tadeusza Sendzimira - Mieczysław Kucharski,
 • - Autonomiczny Hutniczy Związek Zawodowy przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira - Mieczysław Łagosz,
 • - Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Katowicach - p. Siarkowski,
 • - Związek Zawodowy Inżynierów i Techników - Bolesław Barczyński,
 • - Witzenmann Polska Sp. z o.o. - Wojciech Grzybowski,
 • - Zakład Przerobu Złomu "Złomex" S.A. - Jan Ziomek,
 • - UNIHUT S.A.- Daniel Wróblewski,
 • - Zakład Walcowniczy "Profil" S.A. - Jan Warian,
 • - Zakład Odzysku Surowców "Madrohut" Sp. z o.o. w Krakowie - p. Nowak,
 • - REMOBUD - p. Żądło,
 • - Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
 • - Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A.,
 • - Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.,
 • - Zrzeszenie Transportu Prywatnego Kraków Radio Taxi 96-22.

Dziękujemy Wam za to!

Dyrektor Krakowskiego Oddziału ISPAT-u Polska Stal S.A. (Huta im. Tadeusza Sendzimira) - Jacek Woliński - swoją obecnością uświetnił imprezę i autoryzował dobrą zabawę. Zarząd Oddziału PTTK godnie reprezentował przewodniczący - Ryszard Bielecki (jeden z nielicznych, którzy byli na 1. Centralnym Rajdzie Hutników !). Konferansjerkę na mecie, jak zawsze od lat, świetnie prowadził Bogusław Müller.

Na zakończenie, w czasie spotkania organizatorów z kierownikami drużyn, a potem ze sponsorami, rozgorzała dyskusja: gdzie za rok ? Pewne wydaje się tylko jedno - Beskidy.

Stanisław Grabowski

PS Nieobecnym, tym którzy lubią oglądać zdjęcia z rajdu i nie tylko, polecam stronę internetową Komisji Turystyki Górskiej prowadzoną przez Grzegorza Szczotkę: www.ktg.hg.pl

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT