PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Wśród swoich!

Tegoroczne Forum Fotografii Krajoznawczej odbyło się w Jastrzębiu Zdroju w dniach 21-23 maja. Jego organizacji podjął się i znakomicie realizował Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju z niezawodnym i stale z nami obecnym prezesem Edwardem Kutyłą. Radosną atmosferę forum zakłóciła jednak choroba przewodniczącej Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK - Zosi Lubczyńskiej, która pomimo to ze szpitala dzielnie zdalnie sterowała organizacją i przebiegiem forum.


Jednym z największych osiągnięć Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest stworzenie ogólnopolskiej serdecznej rodziny, w której każdy członek PTTK czuje się jak u siebie w domu, niezależnie od miejsca aktualnego pobytu. Wielokrotnie w czasie moich podróży po kraju spotykałem się z życzliwością, nawet nie znanych mi wcześniej PTTK-owców, tylko dlatego, że łączył nas wspólny dla całej Polski znak Towarzystwa. Nawiązane w ten sposób przyjaźnie bywają zazwyczaj trwałe i bezinteresowne. Każda jednak przyjaźń wymaga podtrzymywania, a więc przynajmniej spotykania się od czasu do czasu.

Dla środowiska PTTK-owskich fotografików taką okazją jest coroczne forum fotografii krajoznawczej. Jest to miejsce mianowania nowych instruktorów fotografii, wymiany poglądów, inspirowania działań Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, wymiany informacji o nowościach sprzętowych i technicznych, wykonania serii zdjęć terenowych, ale przede wszystkim serdecznych spotkań z przyjaciółmi, "nocnych rozmów Polaków" i miłej życzliwej atmosfery wśród osób bliskich nie tylko zainteresowaniami.

Tegoroczne Forum Fotografii Krajoznawczej odbyło się w Jastrzębiu Zdroju w dniach 21-23 maja. Organizacji forum podjął się i realizował znakomicie Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju z jego niezawodnym i stale z nami obecnym prezesem Edwardem Kutyłą. Zapewniono uczestnikom znakomite warunki bytowe, świetne warunki obrad, a także objazd krajoznawczy z sentymentalnym wyskokiem do Czech do miejsca wypadku Żwirki i Wigury oraz "Domu Polskiego". W trakcie wycieczki mieliśmy okazję nauczyć się od oddziału jastrzębskiego jak należy sobie sprawnie radzić w obiektywnych sytuacjach losowych nie zawinionych przez organizatora. W moim odczuciu załatwienie zastępczego autokaru w sobotę wieczorem i w tak krótkim czasie graniczyło właściwie z cudem.

O znaczeniu środowiska PTTK-owskiego w Jastrzębiu Zdroju może świadczyć przebieg uroczystego rozpoczęcia obrad forum w trakcie otwarcia wystawy Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego "Niezależni". Udział członków władz miasta oraz innych wielu ważnych osób i miejscowej telewizji nadał właściwą rangę uroczystości. Odznaką Honorową im. F. Kremsera został odznaczony Andrzej Danowski (wobec nieobecności pozostałych odznaczonych), a Komisja Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK przyznała Dyplomy Honorowe Komisji - prezesowi Edwardowi Kutyle i oddziałowi jastrzębskiemu PTTK. Spotkanie prowadził, pod nieobecność małżonki, Jerzy Lubczyński - członek Rady Programowej Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

W trakcie spotkania roboczego omówiono dotychczasowe działania Komisji Fotografii Krajoznawczej, plany na przyszłość, a także zaprezentowano nagranie z wypowiedzią Zofii Lubczyńskiej, którą cichaczem (by nie męczyć chorej), po kolei odwiedzali w pobliskim szpitalu bodaj wszyscy uczestnicy forum. Młodsi koledzy mogli skorzystać z uwag i opinii bardziej doświadczonych kolegów.

Przedstawieni przez wiceprzewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK - Piotra Joszko - kandydaci na instruktorów fotografii krajoznawczej zaprezentowali swoje prace. Paweł Pierściński stwierdził, że są to najlepsze prace spośród prezentowanych w ostatnich latach. Każdy z kandydatów miał okazję powiedzieć parę słów o sobie i swoich zainteresowaniach. Instruktorami fotografii krajoznawczej PTTK jednomyślnie zostali mianowani: Ewa Kutyła z Radomia, Waldemar Lewandowski z Dolnego Śląska, Marcin Czerwiński z Pleszewa i Ireneusz Jaworski, "reprezentant gospodarzy" forum.

Serdeczne podziękowania za wspaniałe warunki i atmosferę na forum należą się organizatorowi głównemu - Oddziałowi PTTK w Jastrzębiu Zdroju, a także Jastrzębskiej Agencji Turystycznej, dyrektorowi regionu, władzom miasta i wielu życzliwym ludziom, którzy pomogli przy organizacji tego serdecznego spotkania. Są już propozycje na przyszły rok. Do zobaczenia!

Andrzej Danowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT