PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Kolejny rajd "Wiosna z Bicyklem" za nami

Już po raz dwunasty w dniach 1-3 maja 2004 r. odbył się Turystyczny Rajd Kolarski "Wiosna z Bicyklem", którego bazą był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie.


Rajd rozpoczął się 30 kwietnia przy stacji PKP w Ostrowie Wielkopolskim, skąd o godzinie 10.30 rowerzyści wyruszyli w kierunku Ostrzeszowa. Trasa wiodła przez Wtórek, Sadowie, Kotłów, Mikstat, Grabów. Turyści mieli okazję wysłuchać historii jak powstał zakon i klasztor oo. Pasjonistów w Sadowiu na tzw. wzgórzu Golgota. Na wzgórzu stoją trzy krzyże, które 1 maja 1941 r. hitlerowcy ścięli, a na ich miejsce wznieśli maszt, umieszczając na nim czerwoną flagę ze swastyką. Na nowo zostały ustawione w 1982 r.

Przed nimi zaś znajduje się ołtarz polowy. Ciekawą miejscowością na trasie był też Kotłów, gdzie na najwyższym punkcie wsi wznosi się kościół pw. Narodzenia NMP zbudowany w 1108 r., a rozbudowany na początku XX w. Do dziś zachowane są, między innymi, romańskie portale, okienka i rzeźby dekoracyjne. W ołtarzu głównym interesujący jest obraz Madonny z Dzieciątkiem z pocz. XVII w. Z przykościelnego dziedzińca rozciąga się widok na dolinę Baryczy i Prosny. W Grabowie w roku 1828 wzniesiono zamek, który przetrwał zaledwie do poł. XVII w., a w krajobrazowym parku - murowany dwór z przełomu XVIII-XIX w. z dachem czterospadowym. Po południu turyści kolarze dojechali do bazy rajdu w Ostrzeszowie. Na wieczór zaplanowane były ognisko i pieczenie kiełbasek.

Następnego dnia o godzinie 9.15 wszyscy zebrani przy Ośrodku Sportu i Rekreacji wspólnie z ostrzeszowską młodzieżą, która licznie przybyła - eskortowani przez policję - wyruszyli pod basztę, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie rajdu przez burmistrza Ostrzeszowa - Stanisława Wabnica. Po krótkim powitaniu rowerzyści udali się na zwiedzanie baszty, skąd można było podziwiać piękną panoramę Ostrzeszowa. Potem uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza wybrała trasę krótszą, natomiast grupa druga - trasę dłuższą około 60-kilometrową przez Parzynów, gdzie na początku XVIII w. istniała huta szkła. Następnie, jadąc przez Bralin, turyści zwiedzili kościół odpustowy pw. Narodzenia NMP "Na Pólku" położony 1,5 km od Bralina. Jest to najciekawsza i najbardziej oryginalna drewniana budowla sakralna w Wielkopolsce. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej zbudowany w 1711 r. na planie krzyża greckiego, z wejściem z czterech stron. O jego historii opowiadał ks. proboszcz z Bralina, na zakończenie zaś usłyszeliśmy pieśń wykonaną przez kościelnego, a śpiewaną tylko w kościele "Na Pólku". W 1993 r. "Europa Nostra" przyznała kościołowi honorowy złoty medal za wspaniałą restaurację XVIII-wiecznej architektury. Kolejną miejscowością na trasie były Marcinki, gdzie podczas powstania wielkopolskiego 15 stycznia 1919 r. żołnierze "Grenzschutzu" zamordowali księdza Wincentego Rudę - patriotę polskiego walczącego o przyłączenie Śląska do Polski, a później Kobyla Góra - najwyższe wzniesienie w Wielkopolsce w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich (284 m n.p.m.). Po południu turyści kolarze udali się na wspólne zwiedzanie Ostrzeszowa.

Kolejnego dnia o godzinie 9.00 rowerzyści wyjechali do miejscowości Niedźwiedź, zwiedzając małe ZOO. Zaplanowano też postój w Antoninie. Ciekawym zabytkiem Antonina jest drewniany pałac myśliwski wzniesiony w latach 1822-1824 dla księcia Antoniego Radziwiłła jako letnia rezydencja. W latach 1827 i 1829 przebywał w nim Fryderyk Chopin, na elewacji pałacu jest więc tablica upamiętniająca jego pobyt. Antonin od kilkunastu lat jest celem rajdu turystycznego "Jesień Chopinowska" organizowanego przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie przez Dębnice oraz Czarny Las, gdzie znajduje się między innymi kościół murowany zbudowany w 1850 r. z fundacji Ludwiki Radziwiłłowej, z Antonina wróciliśmy do Ostrzeszowa.

Wieczorem przy ognisku ogłoszono wyniki konkursu krajoznawczego, w którym:

 • 1. miejsce zajął Maciej Majewski z Ostrowa Wielkopolskiego;
 • 2. miejsce - Wojciech Świstak z Klubu Turystyki Kolarskiej "Sokół" z Inowrocławia;
 • 3. miejsce - Zbigniew Domański z Klubu Turystyki Kolarskiej "Sokół" z Inowrocławia.

Spośród Ostrzeszowskiej młodzieży w tym samym konkursie poszczególne miejsca zajęli:

 • 1. miejsce - Adrian Obsadny ;
 • 2. miejsce - Mateusz Guzenda;
 • 3. miejsce - Joanna Guzenda.

W konkursie żółwiej jazdy w kategorii dziewcząt wyniki przedstawiały się następująco:

 • 1. miejsce - Joanna Siemaszko z Ostrowa Wielkopolskiego;
 • 2. miejsce - Anna Modrzejewska z Ostrzeszowa;
 • 3. miejsce - Joanna Guzenda z Ostrzeszowa.

W kategorii chłopców zaś:

 • 1. miejsce zajął Mateusz Guzenda z Ostrzeszowa;
 • 2. miejsce - Piotr Romaniuk z KTK "Bicykl-1977" z Ostrowa Wielkopolskiego;
 • 3. miejsce - Rafał Michałowicz z Ostrzeszowa.

Dodatkowo organizatorzy wyróżnili:

 • najmłodszego turystę - Patryka Frąckowiaka, lat 6 z KTK "Bicykl - 1977";
 • najstarszego turystę - Wiktora Łopatę, lat 79 z Ostrzeszowa;
 • najbardziej pechowego turystę, którym okazał się Wojciech Juszczak z Ostrowa Wielkopolskiego;
 • za humorystyczną pomysłowość w odpowiedziach konkursu krajoznawczego - Stanisława Wałęsę z Ostrowa Wielkopolskiego.

Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali upominki, których głównymi sponsorami byli starosta Ostrzeszowa - Lech Janicki oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie - Jerzy Juja.

W rajdzie uczestniczyło 56 turystów: z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl - 1977" Ostrów Wielkopolski - 5 osób, z Klubu Turystyki Kolarskiej "Rewor" Wrocław - 2 osoby, z Klubu Turystyki Kolarskiej "Sokół" Inowrocław - 8 osób, z Opola - 1 osoba, z Poznania - 3 osoby, z Ostrowa Wielkopolskiego - 7 osób oraz 30 turystów z Ostrzeszowa.

Barbara Frąckowiak
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT