PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Rozśpiewany Toruń

Dnia 15 maja 2004 r. w małowniczej scenerii Fortu IV w Toruniu odbył się IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej i Szantowej "PIO - TUR 2004". Organizatorem był Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Toruniu, ze wsparciem Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury oraz Fortu IV.


W festiwalu udział wzięło 134. uczestników, reprezentujących 26 zespołów, między innymi z: Rzeszowa, Krakowa, Elbląga, Bydgoszczy, Inowrocławia, Wałcza, Linowa i Torunia.

Jury, w którego skład wchodzili: dyrektor WOAK-u Piotr Krajniak - przewodniczący, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej - mjr Tomasz Malinowski i muzyk, kompozytor Erwin Regosz, miało niemało trudności z wybraniem najlepszych, ponieważ poziom festiwalu był wysoki.

Zespoły zmagały się w czterech kategoriach: piosenki turystycznej, piosenki szantowej, piosenki o Toruniu i kompozycji własnej.

Laureatami w kategorii OPEN zostali:

  1. Zespół "Elektra" ze Szkoły Podstawowej w Linowie.
  2. Przemysław Cackowski z Grudziądza.
  3. Monika Piskorz z Gimnazjum nr 30 w Toruniu.
  4. Mariusz Walczak z Inowrocławia.

Oni też otrzymali nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w postaci gitar klasycznych.

Laureatami w kategorii młodzieżowej zostali:

  1. Zespół "NIE - TOPERZ" z Inowrocławia.
  2. Zespół "FLU" z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.
  3. Grzegorz Szwarc z Klubu Garnizonowego w Wałczu.
  4. Zespół "Stary Bryg" z Torunia.

Zostali też oni uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Torunia. Ponadto dyrektor WOAK-u przyznał nagrodę specjalną za piosenkę o Toruniu Robertowi Fijałkowskimu w postaci elektronicznego stroika do gitary oraz zaprosił do wzięcia udziału w warsztatach piosenkarskich Katarzynę Jastrzębską z Gimnazjum nr 30 w Toruniu i Piotra Olejniczaka z Inowrocławia.

Pomimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy festiwalu bawili się do późnych godzin wieczornych, gromadząc wokół siebie entuzjastów piosenki turystycznej. Wszyscy wykonawcy obiecali spotkać się na X -jubileuszowym festiwalu.

Edward Urbanik
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT