PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Rajd 600-lecia Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Święto Roweru '2004

Dnia 25 września 2004 r. odbył się Rajd 600-lecia Miasta Ostrowa dla młodszych i starszych miłośników dwóch kółek - Święto Roweru'2004. Organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Komitet Obchodów 600-lecia Ostrowa Wielkopolskiego, Klub Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977". Patronat nad rajdem objęli: przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego - Wojciech Gilarski, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Jerzy Świątek.


Komisja sędziowska podczas sprawdzania testów krajoznawczych

Impreza rozpoczęła się na rynku w Ostrowie Wielkopolskim skąd ponad trzystuosobowy, barwny peleton przejechał ulicami miasta pod eskortą Policji pod Urząd Miasta. Spod Urzędu rowerzyści wyruszyli na krótkie wycieczki rowerowe po okolicach Ostrowa Wielkopolskiego.

Do wyboru były cztery trasy, w każdą stronę świata. Wycieczki prowadzone były przez przodowników turystyki kolarskiej z Klubu Turystyki Kolarskiej "Bicykl-1977", na trasie południowej zaś pomagał Paweł T. Dolata i Krzysztof Florczyk z Połudiowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, bowiem na niej jest najwięcej atrakcji przyrodniczych.

Po pokonaniu tras zjeżdżano na metę w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie odbywały się główne atrakcje Święta Roweru. Przed przystąpieniem do konkursów uczestnicy mogli posilić się gorącą grochówką. Firma Handlowa Małgorzaty Burghardt zaś prezentowała rowery. Były również stoiska gastronomiczne, grill, popcorn, itp.

Na scenie występowały zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury, ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja i ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie imprezy rozegrano wiele konkursów, a zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach byli:

wręczanie medali

1. W konkursie krajoznawczym:

 1. w kategorii podstawowej
  • Kamil Chejdysz ze 131. Lotniczej Drużyny Harcerskiej "Desant" - I miejsce;
  • Robert Sikora z 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y" - II miejsce;
  • Rafał Wieczorek - III miejsce;
  • Magdalena Karczmarek z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek.
 2. w kategorii ponadpodstawowej:
  • Krzysztof Stajszczyk - I miejsce;
  • Krzysztof Dera - II miejsce;
  • Ewa Zadka i Anna Zadka, "Pędziwiatry" - III miejsce.

2. Z testu z przepisów ruchu drogowego:

 1. w kategorii podstawowej:
  • Anna Więcek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I - I miejsce;
  • Kamila Grzeszczyk ze 131. Lotniczej Drużyny Harcerskiej "Desant" - II miejsce;
  • Mateusz Kobusiński ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja - III miejsce.
 2. w kategorii ponadpodstawowej:
  • Jacek Stodolny, TAJMS - I miejsce.
Komisja sedziowska

3. W konkursie z wiedzy o rowerze:

 • Anna Więcek ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I - I miejsce;
 • Tomasz Frąszczak z Pleszewa - II miejsce;
 • Marta Gabryś ze Szkoły Podstawowej nr 6, "Pędziwiatry" - III miejsce.

4. W mistrzostwach w rzucie napompowaną dętką rowerową:

 1. w kategorii chłopców:
  • Marcin Bujakiewicz - I miejsce (13,20 m);
  • Mariusz Kolacki - II miejsce (12,20 m);
  • Jan Dolata - III miejsce (12,10 m).
 2. w kategorii dziewcząt:
  • Martyna Zadka - I miejsce (10,50 m);
  • Anna Zadka - II miejsce (9,20 m);
  • Katarzyna Rychlik - III miejsce (9,10 m).
 3. w kategorii dzieci:
  • Bartek Maj - I miejsce (6,70 m);
  • Edward Wardawy - II miejsce (5,80 m);
  • Adrian Gołaś - III miejsce (5,50 m).

Rekord z roku 2002 nadal nie został pobity i wynosi 13,96 m.

5. W konkursie "Żółwia jazda":

 1. w kategorii chłopców:
  • Krystian Matyla - I miejsce;
  • Marcin Bujakiewicz - II miejsce;
  • Paweł Gąszczak - III miejsce.
 2. w kategorii dziewcząt:
  • Kamila Grzeszczyk ze 131. Lotniczej Drużyny Harcerskiej "Desant" - I miejsce;
  • Ewa Zadka, "Pędziwiatry" - II miejsce;
  • Klaudia Pawlak - III miejsce.
wręczanie nagród

6. W konkursie "Rowerowy tor przeszkód":

 1. w kategorii dziewcząt:
  • Nicola Szczepania ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego - I miejsce;
  • Magdalena Gomółka ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego - II miejsce;
  • Katarzyna Rychlik, "Pędziwiatry" - III miejsce.
 2. w kategorii chłopców:
  • Przemysław Pietrzak z 13. Drużyny Harcerskiej "KOT-y" - I miejsce;
  • Gracjan Hańcza ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I - II miejsce;
  • Mikołaj Klaska ze Szkoły Podstawowej nr 1 - III miejsce.

7. W konkursie azymutowym po Ostrowie Wielkopolskim:

 1. w kategorii dziewcząt:
  • Anna Zadka, "Pędziwiatry" - I miejsce;
  • Katarzyna Zadka, "Pędziwiatry" - II miejsce.
 2. w kategorii chłopców:
  • Jacek Stodolny, TAJMS - I miejsce;
  • Tomasz Szlachta - II miejsce;
  • Paweł Mroziński - III miejsce.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, a pierwsze miejsca były uhonorowane pucharami, które wręczali fundatorzy.

Rozegrano również slalom na hulajnogach dla najmłodszych uczestników rajdu, który przygotowała i słodkie nagrody ufundowała Rada Osiedla nr 7 "Zacisze-Zębców". Na scenie zaś przeprowadzono konkurs historyczno-krajoznawczy o puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Puchar wręczał osobiście prezydent Jerzy Świątek następującym osobom:

 • Mateuszowi Ponitka ze Szkoły Podstawowej nr 1 - za zajęcie I miejsca;
 • Kamilowi Chejdysz ze 131. Lotniczej Drużyny Harcerskiej "Desant" - za II miejsce;
 • Arturowi Stodolny, TAJMS - za III miejsce.

W trakcie zawodów toczyło się współzawodnictwo pomiędzy osiedlami oraz gminami. Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Mirosława Feriča w składzie: Przemysław Pietrzak, Patryk Pietrzak, Robert Sikora, reprezentująca Osiedle nr 10. Puchar wręczał przewodniczący Rady Miejskiej - Wojciech Gilarski. Puchar Starosty Powiatu Ostrowskiego zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w składzie: Anna Gomółka, Miłosz Janiak, Roksana Wilgocka, reprezentująca Osiedle nr 3 - Pruślin. Puchar wręczał starosta powiatu ostrowskiego - Włodzimierz Jędrzejak.

Na zakończenie rajdu wystąpił zespół muzyczny SAMM. Atrakcji było wiele, a i pogoda sprzyjała uczestnikom. Za tak udaną imprezę należy podziękować wszystkim organizatorom, współorganizatorom i sponsorom: Firmie Handlowej Małgorzaty Burghardt, Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A., Komendzie Powiatowej Policji, Młodzieżowemu Domowi Kultury, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja, Szkole Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema, Południowowielkopolskiej Grupie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Radzie i Zarządowi Osiedla nr 7 "Zacisze - Zębców", Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, Kompanii Piwowarskej, Klubowi Kajakowemu "Pelikany", Zielonej Lagunie - Piaski.

Do zobaczenia na następnej imprezie.

Darek Nowacki
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT