PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

30 lat turystyki kolarskiej w Kole PTTK "Sokół" Żory


Okolicznościowa pocztówka

Przygodę z rowerem rozpoczęto w Kole PTTK "Sokół" Żory w dniu 24 marca 1974 r. Uczestniczono w tym czasie w rajdzie "Topienie Marzanny" zorganizowanym przez Komisję Turystyki Kolarskiej Oddziału PTTK Rybnik. Następną imprezą był I Rajd Kolarski Gwarków z metą w Czyżowicach, którego organizatorem było Koło PTTK przy KWK im. "1 Maja" w Wilchwach. W imprezach tych udział wzięli: prezes koła Józef Woryna, Andrzej Osadnik, Ryszard Osma, Tadeusz Pytel, Tadeusz Sikora. W tym też roku trzech członków "Sokoła" - Józef Szewieczek oraz Józef Woryna z synem Mirosławem - wzięło udział w wielodniowej wyprawie po Ziemi Lubelskiej zorganizowanej w dniach 8-18 sierpnia, a za rok objeździli ziemie krakowską i tarnowską.

W roku 1978 zorganizowani pierwszą zagraniczną wyprawę rowerową (6-22 lipca), w której uczestniczyło 11 osób. Objechano wówczas Słowację i Węgry na trasie od Dukli przez Miškolc i Cieszyn do Żor. W roku 1979 powtórzono trasę na Węgry, ale w kierunku odwrotnym. Pojechało wtedy 10 osób, w tym 2 kobiety. Potem posypały się wyprawy do Niemiec, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii - w sumie 14 wypraw wielodniowych z udziałem ogółem 93 osób.

W maju 1978 r. zorganizowano po raz pierwszy Rajd Budowlanych z metą nad stawem "Śmieszek" w Żorach. Tu zameldowało się aż 187 osób. Rajd ten kontynuowany jest do dnia dzisiejszego, a uczestniczyło w nim łącznie 2 605 osób.

W imprezach organizowanych przez inne jednostki PTTK uczestniczyły setki rowerzystów, zajmując nieraz czołowe miejsca i zdobywając puchary oraz cenne nagrody.

W roku 1991 z koła wyodrębniła się grupa rowerzystów, która pod wodzą Stefana Mehlicha utworzyła Klub Turystyki Kolarskiej "Wandrus". Po przeszło 6 latach w maju 1997 r. klub ten wszedł w skład Koła PTTK "Sokół" jako Sekcja Turystyki Kolarskiej "Wandrus". Rowerzyści zgrupowani w tej sekcji zorganizowali dziesiątki różnych imprez rowerowych, z których wymienię tylko niektóre: Spotkanie Wiosenne na Gichcie (pierwsze odbyło się w dniu 19 marca 1988 r.), Maraton Kolarski "Andrusa", Zlot Kolarski, imprezy okolicznościowe z okazji rocznic nadania praw miejskich Żorom.

Ponadto członkowie koła uczestniczą w zlotach przodowników turystyki kolarskiej i w dziesiątkach imprez organizowanych przez inne koła i kluby turystyczne. W Sekcji Turystyki Kolarskiej "Wandrus" - liczącym obecnie 30 członków - działa 17 przodowników turystyki kolarskiej (Koło PTTK "Sokół" liczy 93 członków). Członkowie sekcji zdobyli dziesiątki odznak turystycznych, w tym dużą złotą i srebrną Kolarską Odznakę Turystyczną.

prezes Koła PTTK "Sokół" Żory
Józef Woryna
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT