PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Ciąg dalszy Roku Schronisk Górskich PTTK w Bielsku-Białej

Schronisko PTTK na Klimczoku było kolejnym schroniskiem promowanym w ramach Roku Schronisk Górskich PTTK na terenie działania Oddziału PTTK w Bielsku-Białej. W dniu 16 maja 2004 r., w samo południe, w schronisku spotkali się działacze PTTK oraz zaproszeni goście.


foto
Wiceprezes ZG PTTK, Edward Kudelski, zapoznaje
zebranych z ideą obchodów Roku Schronisk Górskich PTTK.

Przybyłych na spotkanie przywitał prezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, Władysław Rostocki, odczytując jednocześnie list od prezesa Zarządu Głównego PTTK Janusza Zdebskiego, który napisał między innymi: Wyrażam nadzieję, że spotkanie to będzie nie tylko dobrą promocją obiektu, ale również serdecznym spotkaniem miłośników gór(...).

Następnie wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, Edward Kudelski, zapoznał zebranych z ideą obchodów Roku Schronisk Górskich PTTK, a wiceprezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, Henryk Russek, przypomniał historię schroniska.

W roku 1872 na stokach sąsiadującej ze szczytem Klimczoka Magury powstało niewielkie schronisko. W pierwszym okresie jego istnienia obiekt nazwano "Klementinenhutte" - od imienia jego właścicielki Klementyny von Primavesi. Odwiedzający to schronisko Polacy nazwali je "Klementynówką". W następnych latach schronisko rozbudowano. Jednakże 5 maja 1895 r. - podczas jego otwarcia po rozbudowie - doszło do pożaru, w wyniku którego budynek prawie całkowicie spłonął. Odbudowane schronisko otwarto ponownie 26 maja 1897 r. Drewniany budynek płonął jeszcze dwa razy - w 1910 r. i w 1913 r. Po ostatnim pożarze niezwłocznie przystąpiono do odbudowy schroniska i obszerny budynek - wykonany z kamienia - oddano do dyspozycji turystów w 1914 r. W latach dwudziestych XX w. właściciel schroniska - baron Klobus z Łodygowic - zgodził się oddać je w dzierżawę Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu, które zamierzało urządzić w "Klementówce" stację turystyczną. Zdecydowany sprzeciw środowiska niemieckiego spowodował, że wycofał się on z obietnicy złożonej Polskiemu Towarzystwu Tatrzańskiemu, a do obiektu wprowadził się Beskidenverein.

Uczestnikom spotkania przygrywał zespół regionalny 'Slebodni' z Białki Tatrzańskiej

Po II wojnie światowej schronisko na Klimczoku wyszło bez większych zniszczeń, wymagało jednak pewnych nakładów na wyposażenie. Staraniem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego dla Bielska i Białej schronisko rozpoczęło swą działalność pod kierownictwem Bronisława Jarosza w czerwcu 1945 r. Od początku lat pięćdziesiątych budynek schroniska przeszedł wiele remontów, z generalnym włącznie. Prace zakończono w 1961 r.

Od roku 1945 gospodarzami schroniska byli kolejno: Bronisław Jarosz, Krystyna i tadeusz Pudełko, Mieczysław Tutaj, Paweł Murzyn, Adam Białek, Jolanta i Zdzisław Zaiczek, Kazimierz Harężlak oraz Jerzy Witkowski, a obecnie Dorota i Zdzisław Kukla.

Prezentacji schroniska PTTK na Klimczoku dokonał Zdzisław Kukla. Obecnie schronisko dysponuje 50. miejscami noclegowymi w 10. pokojach dwu-, trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioosobowych z łazienkami. Prowadzi pełne wyżywienie oraz bufet z napojami, słodyczami i pamiątkami. Obok schroniska znajdują się: boisko do siatkówki, krąg ogniskowy, basen kąpielowy, plac dla dzieci i siedmiometrowa ściana wspinaczkowa (do nauki z instruktorem).

Można tu zorganizować białe i zielone szkoły, obozy wypoczynkowe, pobyty rodzinne oraz jednodniowe wycieczki szkoleniowe. Zimą są tu robione kuligi ze skuterem śnieżnym, usytuowany zaś blisko schroniska wyciąg narciarski - o długości 500 m - stwarza możliwość czynnego wypoczynku amatorom białego szaleństwa.

Dzisiaj największym problemem schroniska jest przeciekający dach, który wymaga kapitalnego remontu. Gospodarze mają nadzieję, że udział w spotkaniu przedstawicieli władz naczelnych PTTK, prezesa Spółki S.A. "Karpaty" - Jerzego Kalarusa przyczyni się do przyspieszenia wymiany pokrycia dachowego.

Obecni na spotkaniu zastępca prezydenta Bielska-Białej, Henryk Juszczyk, oraz wójt gminy Wilkowice, Jan Cholewa, mówili o współpracy tych gmin w celu lepszego wykorzystania walorów turystycznych regionu. Plany są piękne. Planuje się bowiem połączenie Bielska-Białej i Szczyrku poprzez Klimczok kolejką linową.

W promocji schroniska ponadto brali udział: Roman Borgieł - członek prezydium Zarządu Głównego PTTK, Stanisław Keller i Alojzy Szupina - Członkowie Honorowi PTTK, Jerzy Kapłon - dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Jan Brylski - sekretarz Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK, Stanisław Gdula - członek Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK. Koordynacja spotkania zajmował się Henryk Kurek - dyrektor Delegatury Spółki S.A. "Karpaty" w Bielsku-Białej. W realizacji przedsięwzięcia pomagali mu: Jan Gorczyca - wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz wiceprezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, Henryk Russek - wiceprezes Oddziału PTTK w Bielsku-Białej, Maria Borgieł - skarbnik Oddziału PTTK w Bielsku-Białej oraz niżej podpisany.

Uczestnikom spotkania czas umilał zespół regionalny "Ślebodni" z Białki Tatrzanskiej i pyszne krówki ufundowane tradycyjnie przez Spółdzielnię "Pokój" z Bielska-Białej.

W ramach promocji schroniska zorganizowano rajd górski "Wiosna 2004", w którym wzięło udział prawie 250 osób, w tym około 150 stanowiła młodzież szkolna. Najliczniejsze drużyny wystawiły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach, Szkoła Podstawowa nr 27 im. Janusza Kusocińskiego w Bielsku-Białej, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Kustronia w Bielsku-Białej. Otrzymali oni pamiątkowe puchary. W przygotowanym konkursie wiedzy turystycznej najlepszymi okazali się:

  • Marcin Bathel ze Szkoły Podstawowej w Mazańcowicach - miejsce 1.;
  • Monika Krzemień z Gimnazjum w Mazańcowicach - miejsce 2.;
  • Marcin Popiel ze szkoły katolickiej w Bielsku-Białej - miejsce 3.
Józef Binda
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT