PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Rok Schronisk Górskich PTTK

Realizując uchwałę XV Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zarząd Główny PTTK ogłosił okres od 4 kwietnia 2004 r. do 26 czerwca 2005 r. "Rokiem Schronisk Górskich PTTK"


Józef Binda wita uczestników

Inauguracja tego przedsięwzięcia odbyła się 3 kwietnia 2004 r. w schronisku PTTK im. prof. Józefa Grzybowskiego na Magurce w Beskidzie Małym. Witając zaproszonych gości oraz turystów, wiceprezes Głównej Komisji Rewizyjnej, wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Bielsku-Białej - Jan Gorczyca - przypomniał stuletnią historię schroniska.

Schronisko na Magurce zostało wybudowane przez bielską sekcję niemieckiej organizacji Beskidenverein w 1903 r. Pierwsze schronisko było drewniane i dwukrotnie zniszczył je pożar. Na miejscu spalonego doszczętnie schroniska w 1913 r. wybudowano nowy, murowany, piękny obiekt. II wojnę światową schronisko przetrwało w dobrym stanie, starciło jedynie część urządzenia wewnętrznego oraz wyposażenia.

Schronisko na Magurce w Beskidzie małym

Kilka dni po wyzwoleniu Bielska-Białej, w dniu 18 lutego 1945 r. reaktywowany został Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego - wspólny dla obydwu miast. Prezeem oddziału został Tomasz Wróbel, człowiek wielce zasłużony dla polskiej turystyki. Schronisko jako mienie opuszczone - pismem Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej z dnia 23 kwietnia 1945 r. - zostało przekazane w zarząd i administrowanie oddziałowi. We wrześniu 1946 r. obiekt został oddany do użytku turystom. W latach 1972-1973 schronisko zostało poddane kapitalnemu remontowi. Uroczyste otwarcie po remoncie nastąpiło 17 maja 1974 r. W roku 2001 na dachu budynku zamontowane zostały kolektory słoneczne, dzięki czemu ograniczono emisje dymu do atmosfery, a energię słoneczną wykorzystuje się do podgrzewania wody.

Uroczystego otwarcia Roku Schronisk Górskich PTTK dokonał skarbnik Zarządu Głównego PTTK - Andrzej Tereszkowski. Sylwetkę patrona schroniska - prof. Józefa Grzybowskiego - przybliżył zebranym wiceprezes Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej Henryk Russek, czytając wiersz napisany przez prof. Zygmunta Lubertowicza poświęcony śp. prof. Józefowi Grzybowskiemu - nieodżałowanemu wielbicielowi piękna gór. Następnie Roman Skrudlik zaprezentował swoje wiersze poświęcone Magurce.

Witając zebranych turystów, wójt gminy Wilkowice - Jan Cholewa - nie krył zadowolenia z faktu posiadania na terenie gminy trzech schronisk PTTK (Magurka, Klimczok, Szyndzielnia), z czego aż dwa obiekty objęte zostały promocją w ramach Roku Schronisk Górskich PTTK.

Uczestnicy złazu w wiosennych strojach

W ramach promocji schroniska Oddział PTTK w Bielsku-Białej zorganizował złaz turystów. Uczestnicy złazu - w strojach przypominających nadejście wiosny - przemaszerowali z dworca PKP w Wilkowicach do schroniska na Magurce. W konkursie na strój wiosenny prym wiedli uczniowie Zespołu Szkół w Bestwinie i Bestwince, szkół podstawowych: nr 33 i nr 38 w Bielsku-Białej, w Mazańcowicach, w Kobiernicach, oraz Gimnazjum w mazańcowicach. Było też ognisko i śpiew piosenek turystycznych w wykonaniu uczniów z Mazańcowic.

Oprócz wyżej wspomnianych gości, w uroczystym otwarciu Roku Schronisk Górskich PTTK uczestniczyli: Zbigniew Kresek - Członek Honorowy PTTK i członek Zarządu Głównego PTTK, Stanisław Keller, Alojzy Szupina, podinspektor Artur Capik - komendant Komisariatu Policji w Szczyrku, Zdzisław Górywoda - członek Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, Bożena Nowak - wiceprezes Spółki "Karpaty" S.A., Kazimiera i Kazimierz Harężlak oraz Andrzej Gajecki - gazdowie na Magurce. Turystów gościnnie podejmowali gospodarze schroniska - Grażyna i Kazimierz Mrzyk. Pomagali im Henryk Kurek - dyrektor Delegatury Spółki "Karpaty" S.A. w Bielsku-Białej oraz działacze Oddziału PTTK w Bielsku-Białej.

W złazie z okazji promocji schroniska wzięło udział ponad trzysta osób. W decydującej większości była to młodzież szkolna, którą Spółdzielnia "Pokój" z Bielska-Białej obdarowała pysznymi krówkami.

Tekst i zdjęcia Józef Binda
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT