PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

49. turystyczna wiosna na ziemi kościańskiej

W dniu 17 kwietnia 2004 r. odbył się kolejny rajd turystyczny pod nazwą "49. Kościańska Wiosna Turystyczna" z metą w Lubiniu. Organizatorem imprezy był Oddział PTTK w Kościanie przy udziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie, Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


Rajd wiosenny w Lubiniu

Trasa piesza wiodła z Krzywinia przez Brzezinę do dębu św. Bernarda, będącego pomnikiem przyrody, następnie przez Wyganowo do Lubinia. Trasy rowerowe były dowolne - zgodne z regulaminem Kolarskiej Odznaki Turystycznej.

Na metę w Lubiniu, usytuowaną przy szkole podstawowej, pieszo i na rowerach przybyło 241 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali tradycyjną grochówkę i okolicznościową plakietkę rajdową. Turyści mieli też okazję zakupić przewodniki turystyczne, plakietki rajdowe i inne materiały statutowo-organizacyjne.

Młodzież mogła wziąć udział w przygotowanych konkursach rekreacyjno-sprawnościowych i w konkursie krajoznawczym. W głównym konkursie krajoznawczym o ziemi kościańskiej i z wiedzy o Adamie Mickiewiczu, który przebywał w tych okolicach, pierwsze trzy miejsca zajęli: Maciej Michalski, Anna Smoczyk i Joanna Józefowicz - z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Wszystkie osoby, które zajęły w poszczególnych konkursach trzy pierwsze miejsca otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na rajd najliczniej przybyła młodzież z Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Najstarszymi uczestnikami, którzy przyjechali na rowerach byli: Janusz Lorych - lat 76 i Jarosław Jezior - lat 75 z Kościana. Włoszakowice, Poznań i Koziegłowy to miejscowości najdalej położone, skąd przybyli turyści na rajd.

W Lubiniu uczestnicy zwiedzili jeszcze zespół klasztorny oo. Benedyktynów (benedyktyni zostali sprowadzeni do Lubinia już w XI w., dzięki prowadzonym wykopaliskom w fundamencie ołtarza odsłonięto apsydy istniejących tu kościołów romańskich), po południu zaś turyści piesi zostali przewiezieni autokarami na stację PKP w Kościanie i w Czempiniu, skąd udali się do domów.

Włodzimierz Kozłowski
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT