PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Otwarto nową siedzibę oddziału PTTK w Gorzowie Wielkopolskim

Po latach zamknięcia 28 września 2004 r. na Wale Okrężnym 32 w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiono Punkt Promocji i Informacji Turystycznej PTTK - już w tydzień po przekazaniu formalnie budynku w dzierżawę Oddziałowi Miejskiemu PTTK w Gorzowie Wielkopolskim przez Zarząd Główny PTTK.


W budynku powstała również biblioteczka turystyczna i pracownia krajoznawcza (Grota Wiedzy) oraz sala klubowa (Sala Włóczykijów), gdzie już niebawem odbywać się będą spotkania z podróżnikami, regionalistami, etnografami i krajoznawcami. Nazwy podane w nawiasach wypisane są na "szlakowskazach" w holu budynku, a wymyśliła je gorzowska PTTK-owska młodzież.

Budynek oderemontowaliśmy sami w czasie dwóch miesięcy poprzedzających otwarcie! Farby, kleje, tynki, zaprawy, cement, rury powyciągaliśmy przede wszystkim z własnych piwnic i garaży. Malowali, szpachlowali, skręcali i sprzątali uczniowie, konstruktorzy, hydraulicy, lekarze, nauczyciele, renciści i bezrobotni - słowem fizyczni i umysłowi członkowie gorzowskiego PTTK. W efekcie mamy wreszcie własny kąt! Do tej pory bowiem korzystaliśmy z pomieszczeń użyczanych przez miasto.

W uroczystym otwarciu obiektu wzięli udział zaproszeni goście: Czesław Kazimierz Woźniak - przewodniczący Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK, Stanisław Woźniak - naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Burkhard Teichert - prezes NaturFreunde Branderburgii, Józef Kruczkowski - przewodniczący grupy roboczej do spraw turystyki Euroregionu Pro Europa Viadrina, a ponadto przedstawiciele: Biura Turystyki Przyrodniczej "Dudek", Klubu Turystyki Pieszej "Nasza Chata", Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Klubu "Na Zapiecku" i wielu innych sympatyków naszego oddziału PTTK. Przy kawie i herbacie rozmawiano o tym, czym już jest nowa siedziba Oddziału Miejskiego PTTK w Gorzowie Wielkopolskim, czym być może i co zrobić, aby obiekt utrzymać i rozwinąć. Padły deklaracje pomocy, rady i rozpatrywanie najpilniejszych potrzeb. Wspólnie uznano, że najpilniejsze jest założenie ogrzewania, bo w przeciwnym wypadku dotychczasowe nakłady finansowe i wykonane prace zostaną zaprzepaszczone, a budynek bez ogrzewania będzie ponownie niszczeć. Po analizie istniejących technologii grzewczych zgodzono się, że najprzyjaźniejsze i ekonomicznie uzasadnione będzie ogrzewanie ciepłym powietrzem z wkładu kominkowego.

Otwarcie nowego obiektu PTTK spotkało się z dużym zainteresowaniem lubuskich mediów - była ekipa telewizji regionalnej "Teletop", wywiad dla radia RMG i niemal całostronicowy artykuł dla najpoczytniejszej gazety w regionie "Gazety Lubuskiej".

Teraz będziemy wreszcie u siebie. Nasz adres: Oddział Miejski PTTK w Gorzowie Wlkp., ul. Wał Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wlkp., tel./fax (0-prefiks-95) 735 28 38, e-mail: oddzial_pttk_gorzow@wp.pl.

Zapraszamy.

Zbigniew Rudziński
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT