PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik 3-4 (16-17)/2004
ISSN 1642-0853

Pierwszy szlak w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 24 lipca bieżącego roku zostały zakończone prace związane z oznakowaniem w terenie pierwszego w Ostrowcu Świętokrzyskim szlaku turystyczno-rowerowego koloru czerwonego noszącego imię Mieczysława Radwana.


Szlak rowerowy o długości 27 km w całości przebiega na terenie miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Wykonany został przez Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim, członka Grupy Partnerskiej "Krzemienny Krąg". Szlak zrealizowano w ramach zadania zleconego przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski i był sfinansowany w 75% ze środków publicznych. Szlak turystyczny został oznakowany profesjonalnymi tabliczkami wykonanymi przez firmę WIMED z Tuchowa i był malowany ręcznie przez znakarzy za pomocą szablonów.

Początek i koniec szlaku rowerowego usytuowany jest na Rynku Denkowskim (runku dawnego miasta Denkowa) przy figurze św. Floriana i przebiega następującymi ulicami: Ostrowiecką, Topolową, Tomaszów, Stawki Denkowskie, Ogrodową, 11-go Listopada, Władysława Sikorskiego, Świerkową, Bałtowską, Zbożową, Gajową, duktem leśnym do ulicy Malinowej, Siennieńską, duktem leśnym do ulicy Gościniec, Miodową, duktem leśnym przez Las Rzeczki, Kasztanową, Kolonią Robotniczą, Henryka Sienkiewicza, Dobrą, Stefana Żeromskiego, Szewieńską, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Zarzecze, osiedle Widok, Winnicą, Opatowską, Stalową, Denkówek, Mostową, Spółdzielczą, Rynek Denkowski.

Prace znakarskie wykonywali: Jan Kotwica, Krzysztof Florys, Wojciech Uchański i Leszek Krzywiec - członkowie oddziału PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prace przygotowawcze trwały prawie 2 lata. W roku 2005 zostanie wydany informator i przewodnik turystyczny o szlaku rowerowym - czerwonym.

Obecnie w opracowaniu są inne trasy turystyczne rowerowe, między innymi: szlak zielony im. Witolda Gombrowicza, niebieski "Śladami zabytków techniki w dolinie rzeki Kamiennej" oraz turystyczne ścieżki piesze o łącznej długości ponad 200 km, przebiegające przez teren miasta i powiatu ostrowieckiego oraz częściowo przez obszar powiatów opatowskiego i starachowickiego. Przygotowanie i prace koncepcyjne szlaków turystycznych - rowerowych i ścieżek pieszych wykonał zespół przodowników, instruktorów krajoznawstwa i przewodnictwa, przewodników i znakarzy: Tadeusz Krawętkowski, Zbigniew Kotwica, Waldemar Skrok, Zbigniew Pękala, Zbigniew Pawlik oraz ww. Do dnia 17 sierpnia 2004 r. trwał odbiór prac znakarskich.

W niedzielę 22 sierpnia o godz. 10:00 został uroczyście otwarty nowy szlak rowerowy. Pomimo niesprzyjającej pogody grupka kilkunastu osób przemierzyła rowerami trasę szlaku. W przerwie objazdu zatrzymano się w Centrum Edukacyjnym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, przy ul. Gościniec (dzielnica Gutwin), na ognisko turystyczne przygotowane przez gospodarzy obiektu. Po kilku godzinach grupa turystów - rowerzystów dotarła na miejsce porannego startu. Więcej informacji o szlaku można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim (http://www.um.ostrowiec.pl).

Do powstania tego szlaku turystycznego przyczyniło się wiele instytucji, firm i osób prywatnych, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

Zbigniew Pawlik
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT