PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Regulamin Ogólnopolskiego Zlotu Przedstawicieli Kół i Oddziałów PTTK Działających w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy

 1. Cel zlotu
  • - Poznanie pięknej i zasobnej Ziemi Opolskiej;
  • Popularyzacja turystyki krajoznawczej;
  • Odwiedziny u sąsiadów Czechów;
  • Rekreacja i czynny wypoczynek.
 2. Termin i miejsce zlotu
 3. Zlot odbędzie się w dniach 15 - 17 października 2004 r. w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym "Leśnik" w Jarnołtówku k. Głuchołaz na Opolszczyźnie.

 4. Uczestnictwo
 5. Wpisowe za udział w zlocie wynosi 100,00 zł. Kartę zgłoszeniową wraz z kserokopią wpisowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br. O przyjęciu na zlot decyduje kolejność i termin zgłoszenia oraz wpłaty. Liczba miejsc ograniczona do 80. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: Oddział PTTK w Opolu, ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole, tel. (0-prefiks-77) 4545113, fax (0-prefiks-77) 4538979 z dopiskiem: VI Zlot.

  Wpłatę należy dokonać na konto:
  Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz. Opole
  Nr 45109021380000000556000947

 6. Świadczenia organizatorów
  • przejazd autokarem do Czech;
  • opieka przewodnicka;
  • noclegi z 15/16 i 16/17 października 2004 r.;
  • wyżywienie od kolacji w dniu 15 października do obiadu 17 października 2004 r.;
  • odznaka i pieczątka zlotowa;
  • materiały krajoznawcze;
  • zniżka na przejazdy PKP;
  • ubezpieczenie NW na czas trwania zlotu.
 7. Program zlotu
 8. 15 października 2004 r. - piątek

  • do godz. 18:00 zakwaterowanie w OW "Leśnik" w Jarnołtówku k. Głuchołaz;
  • godz. 18:00 - kolacja;
  • godz. 19:00 - powitanie uczestników i otwarcie zlotu, plenarne posiedzenie Komisji;
  • godz. 21:00 - ognisko;

  16 października 2004 r. - sobota

  • godz. 7:30 - śniadanie;
  • godz. 8:00 - wyjazd na wycieczkę krajoznawczą do Czech (obowiązuje ubiór turystyczny stosowny do pogody). Dla tych osób, które nie pojadą autokarem do Czech, proponujemy wejście na Biskupią Kopę (889 m n.p.m.) - obowiązuje ubiór stosowny do turystyki pieszej. Uwaga! Wszyscy uczestnicy zlotu bezwzględnie muszą posiadać ze sobą: ważny paszport bądź dowód osobisty!
  • godz. 18:00 - 19:00 - obiadokolacja;
  • godz. 19:30 - posiedzenie Komisji Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy;
  • godz. 20:00 - biesiada turystyczna, w ramach której odbędzie się również dyskoteka.

  Uwaga! Organizatorzy zlotu proszą uczestników o zabranie ze sobą śpiewników turystycznych i w miarę możliwości instrumentów muzycznych (np. gitary).

  17 października 2004 r. - niedziela

  • godz. 8:00 - 9:00 - śniadanie;
  • godz. 9:00 - ciąg dalszy obrad plenarnych zlotu;
  • godz. 12:00 - podsumowanie i zakończenie zlotu;
  • godz. 13:00 - obiad.
 9. Trasa wycieczki krajoznawczej do Czech: Jarnołtówek - Velke Losiny
  • godz.8:30 - odjazd autokaru z miejsca zakwaterowania, przejazd do miejscowości Velke Losiny (trasa: Głuchołazy - Mikulowice - Jesenik - Lipowa Lazne - Ramzowa - Branna - Velke Losiny), zwiedzanie zamku i Muzeum Papiernictwa, spacer po części uzdrowiskowej - kąpielisko termalne -; czas wolny
  • godz.15:30 - odjazd do Jarnołtówka - po drodze krótki postój na przełęczy Cervenohorske Sedlo, wizyta w miejscowości Rejviz (degustacja piwa w Noskowej Chacie).
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT