PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

XI Radzyńskie Marsze na Orientację
"Azymuciak 2004"

Finał VIII Turystycznych Mistrzostw Podlasia

Regulamin

 1. Termin i miejsce imprezy:
 2. Impreza odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2004 r. w okolicach wsi Borki, na terenie gminy Borki, powiat radzyński.

 3. Organizatorzy:
  • Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim,
  • Komisja Imprez na Orientację Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim,
  • SKKT-PTTK przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Borkach.
 4. Współorganizatorzy i sponsorzy:
  • Starostwo Powiatu Radzyńskiego,
  • Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim,
  • "GROT" Radzyński Magazyn Społeczno-Kulturalny,
  • Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji.
 5. Cele imprezy:
  • Wpajanie nawyków aktywnego wypoczynku,
  • Potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
  • Zdrowa rywalizacja oparta na zasadach fair play,
  • Wstępne przygotowanie do XXXIII OMTTK.
 6. Komitet organizacyjny:
  • kierownik imprezy Bogdan Fijałek,
  • sędzia główny Robert Mazurek,
  • liczne grono członków i sympatyków radzyńskiego oddziału PTTK.
 7. Forma, etapy, kategorie:
  • TD osoby urodzone w 1991 r. i później (2 etapy dzienne), zespoły 2-osobowe;
  • TM osoby urodzone w latach 1988-1990 (2 etapy dzienne i 1 nocny), zespoły 2-osobowe;
  • TJ osoby urodzone w latach 1985-1987 (2 etapy dzienne i 1 nocny), zespoły 2-osobowe;
  • TS osoby urodzone w 1984 r. i wcześniej (2 etapy dzienne i 1 nocny), zespoły 2-osobowe.

  Wyniki we wszystkich kategoriach zaliczane będą do klasyfikacji VIII TMP (finał).

 8. Mapy i teren:
 9. Mapy czarno-białe, nietypowe, aktualizowane. Teren o różnej kulturze z reguły płaski.

 10. Baza imprezy (patrz mapka):
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Borkach: noclegi w warunkach turystycznych; należy posiadać własny sprzęt turystyczny.

  Najlepszy dojazd: PKP do Lublina bądź Łukowa, skąd dalej autobusem PKS do Borek.

 11. Ramowy program imprezy:
 12. 14 listopada (piątek)

  • godz. 1500 przyjmowanie uczestników w bazie
  • godz. 1900 uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna
  • godz. 2030 wyjazd kategorii TM na start etapu nocnego

  15 listopada (sobota)

  • godz. 900 start do etapów dziennych
  • godz. 1400 wydawanie obiadu
  • godz. 1800 konkurs krajoznawczy
  • godz. 2000 wyjazd kategorii TJ i TS na start etapu nocnego

  16 listopada (niedziela)

  • godz. 800 uroczyste zakończenie imprezy
  • do godz. 1100 opuszczanie szkoły.
 13. Konkursy
  • Konkurs krajoznawczy obejmujący wiedzę o woj. ??? i lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu radzyńskiego, oraz o Polsce;
  • Imprezy na Orientacjępolegający na sprawdzeniu karty startowej;
  • Konkurs twórczości InO do konkursu każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac. Mogą to być grafiki, zdjęcia, wiersze, konstrukcje przestrzenne, piosenki i inne, w każdym jednak przypadku głównym tematem muszą być imprezy na orientację. W miarę możliwości prace konkursowe proszę przekazywać łącznie ze zgłoszeniem (w wyjątkowych przypadkach będą przyjmowane w dniu rozpoczęcia imprezy). Prace zostaną wykorzystane do zorganizowania wystawy w bazie imprezy (patrz oddzielny regulamin).
 14. Świadczenia i nagrody:
  • Dwa noclegi w warunkach turystycznych;
  • Herbata w bazie i poza nią;
  • Wysokokaloryczna przekąska pomiędzy etapami InO;
  • Gorący posiłek w sobotę;
  • Dyplomy i nagrody dla najlepszych w InO i w konkursach, nagrody niespodzianki;
  • Komplet materiałów startowych dla każdego uczestnika;
  • Okolicznościowy znaczek;
  • Odcisk pieczęci okolicznościowej;
  • Potwierdzenie punktów do odznaki imprez na orientację i turystyki pieszej oraz weryfikacja;
  • Protokół dla jednostki zgłaszającej.
 15. Postanowienia końcowe:
 • Punktacja prowadzona będzie według regulaminów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK;
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników, jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy organizator nie bierze odpowiedzialności;
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność;
 • Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Karty Turysty w czasie trwania całej imprezy;
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 0-606 234 320 oraz korespondencyjnie pocztą elektroniczną: e-mail: pino430@poczta.onet.pl Robert Mazurek. Zapraszamy również na stronę internetową http://robertmazurek.republika.pl tu znajdziecie więcej informacji dotyczących "Azymuciaka" i nie tylko.

Do zobaczenia na imprezie!
Organizatorzy

zdjecie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT