PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Königstein i okolice

Doroczne spotkanie Komisji ds. Schronisk Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody (Naturfreunde Internationale - NFI/IFN) odbyło się tym razem 25-26 marca br. w Saskiej Szwajcarii w Niemczech. Stawili się przedstawiciele sześciu organizacji krajowych oraz Sekcji Caravaningu NFI, obradując w Saksonii w obiekcie należącym do Przyjaciół Przyrody. Jest to dawne schronisko młodzieżowe im. Juliusa Fučika położone na drugim brzegu Łaby, naprzeciwko miasteczka słynnego z potężnej twierdzy o tej samej nazwie - Königstein. Dzięki wielkim nakładom finansowym wykonano modernizację, podnosząc standard domu i jego możliwości recepcyjne. Obecnie posiada on 95 miejsc noclegowych i różnorodną ofertę: od zwykłego noclegu, pobytu wypoczynkowego (w tym rodzinnego i konferencyjnego) po wycieczki w okolice. Okolice natomiast są przepiękne, wszak to słynna Saska Szwajcaria z potężnymi i malowniczymi skałami - do podziwiania i do wspinania, przepastnymi dolinkami i urokliwymi miejscowościami. Do bratnich Czechów - tylko krok!

zdjecie
zdjecie

obrad, które prowadził przewodniczący komisji, a zarazem skarbnik NFI - Ed Smit, można było dowiedzieć się, na przykład, że Belgowie intensywnie "ekologizują" swoje obiekty. Sezonowo oblegane są domy NFI w Austrii i w Szwajcarii, zamawiać w nich trzeba miejsce dużo wcześniej. W pozostałych krajach - duże luzy, jak w PTTK. Holendrzy kończą budowę następnego obiektu. Sformułowano potrzebę wspólnej promocji obiektów organizacji członkowskich NFI, w tym także przez Internet. Bardzo się spodobał najnowszy katalog PTTK w wersjach angielskiej i niemieckiej. Kraje francuskojęzyczne liczą przy tym i na wersję francuską.

W ramach poznawania schronisk kraju, w którym odbywa się posiedzenie komisji (a było ono i w Polsce), koledzy z Saksonii pochwalili się swoimi. Najpierw zaprezentowali film video o trzech schroniskach, znajdujących się właśnie w Saskiej Szwajcarii - bardzo dobrze zrobiony i przejrzyście ukazujący walory każdego z nich. Mieliśmy okazję poznać jeszcze jeden obiekt, a mianowicie Hohnstein. To zarazem nazwa miasteczka i wznoszącego się nad nim na piaskowcowym stoliwie rozległego zamku. Jest to ciekawe miejsce - dokładnie niemal przez środek miejscowości przebiega granica między Sudetami Zachodnimi (granity) a Nadłabskimi Górami Piaskowcowymi. Tu też trwają jeszcze prace remontowo-modernizacyjne, ale już teraz obiekt dysponuje 250. miejscami o zróżnicowanym standardzie - dla rodzin, osób indywidualnych i grup młodzieżowych (sale zbiorowe w odrębnym budynku). Oczywiście, pełna i rozmaita gastronomia, tereny rekreacyjne, muzeum krajoznawcze. Są tu także piękne tereny - blisko stąd między innymi do Stołpina (niem. Stolpen), już na zachodniej granicy Łużyc Górnych, gdzie była więziona i zmarła hrabina Cosel. Ceny w tych obydwu obiektach są, jak na warunki niemieckie, całkiem przystępne i zamykają się przeważnie w granicach 15-30 ?, a trzeba jeszcze uwzględnić zniżkę NFI dla członków PTTK z opłaconą składką

.

Tekst i zdjęcia Krzysztof R. Mazurski

zdjecie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT