PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Kto był na Ziemi Lubuskiej?

Ziemia Lubuska to piękna kraina o starych słowiańskich i polskich tradycjach, która wiele przeszła podczas swoich dziejów. Obecnie znajduje się w obrębie dwóch państw: polskiego i niemieckiego, gdzie też leży jej historyczna stolica Lubusz (niem. Lebus).

zdjecie
zdjecie

Wspaniała przyroda, malownicze krajobrazy i ciekawe zabytki sprawiły, że towarzystwo turystyczne "Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody", znane pod skrótem NFI, a którego członkiem jest i PTTK, ustanowiło ten region Krajobrazem Roku na lata 2003-2004. Już półtora roku trwa intensywna akcja promocyjna w skali europejskiej, organizacja różnych spotkań mających pobudzić aktywność turystyczną, proekologiczną i gospodarczą wspomnianego obszaru. Przykładają się do tego działacze - nasi przyjaciele z Brandenburgii i z miejscowych oddziałów PTTK pod przywództwem przewodniczącego Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK Czesława Woźniaka. Impreza powoli zmierza do końca, już się myśli o następnym regionie, czyli Jurze na pograniczu Francji i Szwajcarii. Zbliża się też czas podsumowań. Dlatego też w imieniu ZG PTTK - współorganizatora tego ciekawego przedsięwzięcia - apeluję o nadsyłanie informacji o wszelkich wydarzeniach związanych z Ziemią Lubuską, jakie się wydarzyły w oddziałach i w komisjach od początku 2003 r., o: wycieczkach, prelekcjach, spotkaniach, rajdach, itp. Niezależnie natomiast od tego zachęcamy do odwiedzania i poznawania uroków całej Ziemi Lubuskiej - niekoniecznie tylko w ramach Krajobrazu Roku!

Tekst i zdjęcia Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT