PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Sąsiedzi z Unii Europejskiej

Ahoj na Słowacji

Wizyty we Wrocławiu Jana Bośnowića - dyrektora Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie - na pewno zaowocują w dalszym rozszerzeniu wymiany turystycznej z dolnośląskim regionem. Konferencję prasową, jaka odbyła się przed sezonem w hotelu Dorint we Wrocławiu, rozpoczął on od słów:

Mimo że sześć i pół razy mniejsza od Polski, Słowacja ma co polskiemu turyście zaoferować. Bogactwo przyrodniczych i kulturalnych atrakcji, podobna mentalność, brak bariery językowej i atrakcyjne ceny są dużym atutem, które zachęcają Polaków do odwiedzenia tego kraju o powierzchni niespełna 50 tys. km kw. W wielu miejscach na Słowacji można podziwiać dziewiczą przyrodę, nienaruszoną przez cywilizację. Znaleźć ją można na terenie dziewięciu parków narodowych oraz Słowackim Krasie. Rozległe górskie tereny oferują idealne warunki do uprawiania letniej i zimowej turystyki. W lecie słowackie góry oferują ponad 12 tys. km szlaków turystycznych i około 5 800 wyznaczonych tras rowerowych różnej skali trudności.

zdjecie

W kilkustronicowej informacji prasowej, bogato ilustrowanej kolorowymi zdjęciami, przygotowanej na konferencję, mieliśmy pełny obraz walorów turystycznych południowych sąsiadów. Dla amatorów sportów wodnych proponuje się kilkudniowe spływy z biwakowaniem na Dunaju, Hronie, Vagu, Dunajcu i innych rzekach. Miejscem letniego wypoczynku są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, których ponad 200 znajduje się na Słowacji. Dużym powodzeniem u turystów z Polski cieszą się słowackie termalne uzdrowiska.

Uroku bogactwa przyrody Słowacji dodają rozległe obszary krasowe, na których znajdują się trzy rodzaje jaskiń: lodowe, naciekowe i aragonitowe. Dla zwiedzających udostępnionych jest 13 jaskiń. Jaskinie Słowackiego Krasu i Dobrzyńska Lodowa Jaskinia zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego UNESCO.

Słowacja ma także wspaniałe warunki do uprawiania turystyki miejskiej. Dwanaście historycznych słowackich miast uznanych za miejskie zespoły zabytkowe oferuje zwiedzającym niezliczoną ilość historycznych budowli, pamiątek muzealnych i dzieł artystycznych. Wspomnieć tu należy nie tylko o stolicy nad Dunajem - Bratysławie, ale i o czterech miastach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO: Banska Śtianica, Bardejov, Vlkolinec i Spiśsky hrad.

Wspomnieniem minionych czasów są liczne zamki rozrzucone po całym kraju. Unikatowym narodowym zabytkiem są budowle sakralne - drewniane cerkwie i kościoły. Słowacja jest bogata w liczne źródła wód mineralnych. Wykorzystywane są one w uzdrowiskach, gdzie stanowią niezastąpiony dodatek w zabiegach leczniczych. W 23 słowackich uzdrowiskach leczone są prawie wszystkie choroby.

Słowacja ma dla polskich turystów do zaoferowania szeroką gamę atrakcji turystycznych. Jak jednak brzmi słowackie ludowe porzekadło: Lepiej raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć - tak zakończył Jan Bośnović wrocławską konferencję.

Nieco geografii

Republika Słowacka zajmuje obszar 48 845 km kw., a jej ludność to ponad 5 mln mieszkańców. Słowacy stanowią 86%, Węgrzy - 10,6%, Romowie - 1,6%, Czesi - 1,1%, Ukraińcy - 0,6%, Niemcy i Polacy - po 0,1%. Obywatele Słowacji to w 60% katolicy, 8% jest wyznania protestanckiego i 4% prawosławnego. Słowacja graniczy z Austrią na zachodzie - ich granica wynosi 91 km, z Czechami na północnym zachodzie - 215 km, z Ukrainą na wschodzie - 90 km, z Węgrami na południu 515 km i na północy z Polską - 444 km. Walutą Słowacji jest korona (Ks); 1 zł to ok. 10-11 Ks.

Tekst zdjęcie Władysław Rudak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT