PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Owocne seminarium

Republika Czeska - Wasz partner

Z trzeciej edycji publikacji Republika Czeska - Wasz partner zacytuję kilka zdań, godnych przytoczenia, ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, którym jest Bedřich Kopecký :

Nie jest żadną nowością, że Polska i Republika Czeska są sobie wzajemnie bardzo bliskie, zaś dzieje związków pomiędzy Czechami i Polakami są bardzo długie. Wzajemne kontakty były zawsze rozwinięte oraz bardzo korzystne i inspirujące dla obu narodów, począwszy od księżnej Dąbrówki i Świętego Wojciecha, przez Jagiellonów na czeskim tronie królewskim, aż po Czechosłowacko-Polską Solidarność. Nasze kontakty mogły być zawsze bliższe, na przeszkodzie temu stały jednak różne obce hegemonie i ustroje totalitarne, które nas sztucznie dzieliły, a niekiedy wręcz antagonizowały. Zasadniczym punktem zwrotnym w naszej najnowszej historii stały się więc rewolucyjne zmiany na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Tyle ze wstępu tej publikacji ambasadora Czech, będącego głównym inicjatorem seminarium ekonomicznego, handlowego i zagadnień czesko-polskich stosunków gospodarczych: "Republika Czeska - Wasz partner", które odbyło się 9 marca br. w Hotelu Orbis Wrocław. Uroczystego powitania uczestników spotkania - przedstawicieli czeskich i dolnośląskich przedsiębiorców - dokonał Igor Sedo, Konsul Generalny Republiki Czeskiej we Wrocławiu. Dolnośląski region reprezentowali: Stanisław Janik - wicewojewoda dolnośląski, Jarosław Kurzawa - przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Leszek Ryk - członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Sławomir Najnigier - wiceprezydent Wrocławia.

zdjecie
zdjecie

O aktualnych zagadnieniach stosunków gospodarczych, współpracy ekonomicznej i handlowej oraz o źródłach i możliwościach działalności gospodarczej w Republice Czeskiej mówili między innymi: Jindřich Jirásek - radca handlowy Republiki Czeskiej w Polsce, Bernard Błaszczyk - radca handlowy-minister pełnomocny Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej, Milan Peprnik - konsul ds. ekonomiczno-handlowych Republiki Czeskiej w Katowicach i Piotr Czosnyka - konsul ds. ekonomiczno-handlowych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.

W drugiej części seminarium odbyły się, między innymi, prezentacje działalności Polsko-Czeskiego Komitetu Izby Gospodarczej, Czeskiej Izby Wspierania Handlu oraz prezentacja Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. W perspektywie wzajemnych stosunków obie strony spodziewają się także intensyfikacji współpracy w dziedzinie budowy autostrad i odbudowy dróg, tras kolejowych, źródeł energetycznych, regulacji ścieków wodnych (przede wszystkim Odry), dostaw urządzeń ekologicznych i udział w innych strategicznych przedsięwzięciach budowlanych w obu krajach. Następnie odbyły się konsultacje oraz rozmowy handlowe przedstawicieli czeskich i polskich firm.

Ważnym obszarem współpracy jest turystyka. Jesteśmy trzecim krajem, za Niemcami i Anglikami, co do liczby turystów odwiedzających naszych południowych sąsiadów. Mała jest, niestety, ekspansja i promocja naszych produktów turystycznych, szczególnie na międzynarodowych targach turystycznych organizowanych w Pradze, w Brnie i w Ostrawie. Powinniśmy z większą gościnnością zapraszać czeskie biura podróży do udziału w naszych imprezach targowych, szczególnie w przygranicznych regionach.

Seminarium zakończył raut, na którym serwowano czeskie napoje - wyborne piwo w kilku smakach i becherowkę. Na zakąskę były staropolskie dania myśliwskie, które przygotowali mistrzowie patelni Hotelu Orbis Wrocław.

Repetytorium z geografii

Oto informacje w wielkim skrócie dotyczące naszego południowego sąsiada:

Republika Czeska jest państwem położonym w Europie Środkowej na obszarze 78 866 km2 i liczącym 10,3 mln mieszkańców. Jest krajem śródlądowym, oddalonym od Morza Adriatyckiego o 322 km, a od Morza Bałtyckiego - o 326 km. Stolicą Republiki Czeskiej jest Praga (1 213 000 mieszkańców). Obecnie (od 28 lutego 2003 r.) prezydentem jest Vaclav Klaus, premierem zaś Vladimir Špidla, a przewodniczącym izby niższej parlamentu - Lubomir Zaoralek. Panujący system polityczny to demokracja parlamentarna.

Miasta powyżej 90 tys. mieszkańców to: Brno - 381 862, Ostrawa - 320 041, Pilzno - 166 759, Ołomuniec - 102 702, Liberek - 99 155, Czeskie Budziejowice - 98 186, Hradec Kralove - 98 080, Usti nad Labem - 95 491, Pardubice - 91 309.

Na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO figurują następujące miasta i zabytki: Praga - historyczne centrum (1992 r.), Český Krumlov - centrum historyczne (1992 r.), Kutná Hora - centrum historyczne wraz z katedrą św. Barbary (1995 r.) i Sedlec - kościół Najświętszej Marii Panny (1995 r.), Litomyšl - zamek (1999 r.), Telč - centrum historyczne (1992 r.), Lednicko-Valtický Mikroregion (1996 r.), Žd'ár nad Sázavou - kościół św. Jana Nepomucena na Zelené Hoře (1994 r.), Holašovice - skansen (1998 r.), Kroměříž - zamek i ogrody (1998 r.), kolumna św. Trójcy w Ołomuńcu (2000 r.), Brno - willa Tugendhat w 2001 r. (architekt Ludwig Mies van der Rohe), Třebíč - bazylika św. Prokopa i dzielnica żydowska (2003 r.).

Przeciętne wynagrodzenie w Republice Czeskiej wynosi 522,6 USD, bezrobocie 9,4%.

Polska jest jednym z głównych partnerów handlowych Republiki Czeskiej wśród państw członków CEFTA. Nasze kraje łączy nie tylko wspólna granica, ale także pokrewieństwo kulturowe i językowe, podobny poziom gospodarczy, szybkie saldo wzajemnej wymiany handlowej i wspólne dążenie do przystąpienia do Unii Europejskiej. Udział Polski w czeskim eksporcie wynosi 4,7% (5 miejsce), w imporcie zaś - 4% (7 miejsce).

Władysław Rudak

zdjecie
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT