PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853
zdjecie

Doroczna konferencja NFI

Raz do roku prezesi i sekretarze generalni towarzystw, należących do Towarzystwa Turystycznego Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Przyrody (Die Verein Naturfreunde Internationale NFI/IFN), spotykają się na tzw. Konferencji Prezesów. Tym razem odbyła się ona 10-12 czerwca br. w brandenburskim mieście Seelow w Niemczech. Zostało wybrane na miejsce spotkania, ponieważ leży ono w niemieckiej części Ziemi Lubuskiej, której poświęcony został Krajobraz Roku 2003-2004. Chyba też z tego względu konferencja była wyjątkowo licznie reprezentowana i poprzedzona zebraniem Zarządu NFI.

W części formalnej prezes NFI Herbert Brückner omówił sytuację po 1 maja, tj. po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Wskazał, między innymi, na wzmocnienie wagi NFI jako partnera wobec władz unijnych, co towarzystwa z "nowej" Unii powinni wykorzystywać. Jednogłośnie przyjęto zgłoszenie do BFI Siedmiogrodzkiego Towarzystwa Karpackiego z Sibiu (Rumunia). Trwają intensywne rozmowy z przedstawicielami Maroka i Togo. Dyskutowano przebieg przygotowań do Kongresu NFI w październiku 2005 r. (Monachium), w którym szansę ma wziąć udział spora polska delegacja - PTTK jest wśród pięciu największych członków NFI. Plany obejmowały też nowy Krajobraz - będzie nim na lata 2005-2006 jura francusko-szwajcarska, a potem - może delta Dunaju. Analizowano dotychczasowy przebieg Krajobrazów Roku - nadal widać pozytywne skutki w odniesieniu do Krajobrazu Roku - Dolna Odra i Krajobrazu Roku - Stara Flandria. Niemiecka część Ziemi Lubuskiej nawiedzana jest przez coraz większą liczbę turystów z Europy Zachodniej, którzy nieśmiało tylko zapuszczają się na polską stronę, z uwagi na słabą promocję i ofertę z naszej strony. Wstyd powiedzieć, ale pomimo iż PTTK jest głównym współorganizatorem imprezy (koordynator regionalny - Czesław Woźniak, prezes międzyrzeckiego Oddziału i przewodniczący Porozumienia Lubuskich Oddziałów PTTK, oraz koordynator krajowy - niżej podpisany, ZG PTTK), to pobyty grup PTTK można policzyć na palcach jednej ręki, a na niemieckiej stronie nikt o nich nie słyszał. Szkoda, bo teren jest przepiękny.

zdjecie
zdjecie

O uroku Ziemi Lubuskiej mogli się przekonać uczestnicy Konferencji Prezesów podczas całodniowej wycieczki. Objęła ona różne tematy, w tym na początku działalność ośrodka ekologicznego w Wulkow, adaptację starych urządzeń portowych na zespół kulturalno-turystyczny w nadodrzańskiej Gross Neuendorf. Część trasy, wzdłuż nadrzecznych łęgów, pokonano - jak przystało na organizację popierającą miękką turystykę - na rowerach. Nie mogło się obyć, oczywiście, bez zwiedzenia historycznego centrum regionu - Lubusza, dzisiaj niemieckiego miasteczka Lubus, okrutnie zniszczonego podczas walk w 1945 r. i teraz stopniowo restaurowanego. Wielkie zainteresowanie wzbudził pamiątkowy kamień, "zorganizowany" przez PTTK, z pamiątkowym napisem z zeszłorocznej Proklamacji Roku.

Czas nie pozwolił na poznanie polskiej części, ale okazję tę miały osoby towarzyszące, głównie małżonki delegatów. Długo jeszcze potem komentowały ten pobyt, między innymi w Parku Narodowym "Ujście Warty". Niewątpliwie pobyt wszystkich tych osób przyczyni się do dalszej popularyzacji tego malowniczego i ciekawego regionu - oby i w Polsce!

Tekst i zdjęcia Krzysztof R. Mazurski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT