PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Wycieczka do Holendrów

W słoneczną sobotę 1 maja członkowie Osiedlowego Klubu Turystycznego PTTK "M-2" uczestniczyli w imprezie "Polska wchodzi do Unii, ?M-2? jedzie do Holendrów".

Na zbiórce przed klubem, zaraz po wpisaniu się na listę, każdy otrzymał breloczek bądź długopis z unijnym nadrukiem, rogala na drugie śniadanie oraz możliwość ostemplowania książeczki wycieczek okolicznościową pieczątką, po czym (po wysłuchaniu tradycyjnego instruktażu, jak się zachować na drodze i w czasie uroczystości) grupa cyklistów udała się pod gmach Starostwa Powiatowego w Myszkowie, by uczestniczyć w ceremonii wciągnięcia na maszt flagi Unii Europejskiej.

Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Mrzygłodu i wystąpieniu starosty myszkowskiego Ryszarda Chachulskiego flaga Unii Europejskiej przy dźwiękach Ody do radości została wciągnięta na maszt. Świadkami i uczestnikami tego wydarzenia byli radni powiatu, poseł Zygmunt Ratman, dyrektorzy instytucji i szkół, wójtowie gmin, działacze społeczni, licealiści, mieszkańcy miasta oraz myszkowscy turyści kolarze: Michał Jagieło, Marcin Kotowicz, Marcin Dudek, Tomasz Stala, Szymon Hamerla, Bartosz Hamerla, Sławomir Struski, Rafał Struski, Paweł Szkop, Wiesław Lipecki i niżej podpisany.

Po ceremonii większość uczestników udała się na pochód 1-majowy, natomiast rowerzyści z "M-2" pojechali do Holendrów. Do wioski o tej nazwie, rozlokowanej w jurajskiej dolince na granicy powiatów myszkowskiego i częstochowskiego (po stronie częstochowskiej) dotarto w samo południe; wykonane zostało zdjęcie grupy na tle zabudowań przysiółka, skonsumowano drugie śniadanie, a po odpoczynku wyruszono w drogę powrotną. Łącznie pokonano 48 km. Każdy z członków klubu otrzymał specjalny pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w imprezach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz zdjęcie do turystycznego albumu.

Tekst i zdjęcie Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT