PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Koło Rękodzieła Artystycznego przy Bartoszyckim Domu Kultury

Bartoszyce to malowniczo położone miasto na północy województwa warmińsko-mazurskiego - w pobliżu przejścia granicznego z Rosją w Bezledach - założone w 1326 r. w dolinie rzeki Łyny.

Od 1957 r. działa tu prężnie Bartoszycki Dom Kultury, rozwijając i zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców. Oprócz bieżącej działalności jest on organizatorem wielu imprez kulturalnych, które mają już swoją wieloletnią tradycję, jak Międzynarodowy Kiermasz Sztuki Ludowej czy Przegląd Tkaniny, Koronki i Haftu Ludowego. Koło Rękodzieła Artystycznego jest godnie reprezentującym kołem zainteresowań Bartoszyckiego Domu Kultury.

Członkinie tego koła to twórczynie nieprofesjonalne, zajmujące się haftem (hafty biały, praski, krzyżykowy, richelieu), koronką szydełkową, makramą, tkactwem oraz mereżką. Swoją twórczość prezentują regularnie na Wystawie Twórczości Amatorskiej, przygotowywanej przez Bartoszycki Dom Kultury od 30 lat. Od kilku lat biorą również udział w corocznej wystawie, aranżowanej przez Muzeum Etnograficzne w Węgorzewie. W ciągu ostatnich dwóch lat koło skupiło swoją uwagę na kulturze ludowej własnego regionu, wykorzystując w swoich pracach motywy regionalne z Warmii i z Mazur. Zaowocowało to, między innymi, aktywnym udziałem w konkursie organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Główną nagrodę w tym konkursie zdobyła Maria Kwaśniewska za odtworzenie czepca warmińskiego - "twardej mycki". Wyróżnienia otrzymały też panie za fartuszki zapaski ze wzorami czepcowymi i przeniesionymi wzorami z kafli mazurskich.

zdjecie

Maria Kwaśniewska jest tym twórcą ludowym, która otrzymała także Honorową Nagrodę Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2003 w Konkursie "Turystyczna pamiątka z regionu" w kategorii wyrobów symbolizujących region, miejscowość lub lokalną tradycję za kobiecy czepiec, zwany twardą mycką, typowy dla Warmii. Czepce warmińskie wykonywane były na brokacie lub aksamicie złotymi lub srebrnymi nićmi, ściegiem płaskim, wypukłym lub bajorkiem, zdobione cekinami, koralikami. Noszone były przez zamężne Warmiaczki w dni świąteczne i uroczyste. Pani Maria Kwaśniewska odtworzyła je bardzo wiernie, stosując techniki hafciarskie tamtego okresu. W swoim dorobku artystycznym ma już cztery czepce warmińskie, na aksamicie i na brokacie. Haftuje również serwety, fartuszki z motywami warmińskimi. Spotyka się także z dziećmi i z młodzieżą, ucząc ich haftu.

Jeśli będziecie kiedyś Państwo w okolicy członkinie Koła Rękodzieła Artystycznego Bartoszyckiego Domu Kultury zapraszają na imprezy ludowe do Bartoszyc.

Instruktor Ewa Chilmanowicz

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT