PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Rejs Dookoła Serca Polski na Wiśle

22 lipca 2004 r., prawie miesiąc od wyruszenia z Bydgoszczy, przez Kanał Bydgoski, Noteć, Wartę, Odrę (z udziałem w międzynarodowej Gali we Frankfurcie i w Słubicach) i Kanał Gliwicki, żeglarze uczestniczący w rejsie Dookoła Serca Polski dotarli na Wisłę, koło Oświęcimia, tuż obok wiślanego kilometra "zero", oznaczającego początek żeglownej Wisły.

Jachty i ich załogi w ciągu kilku godzin przetransportowane tu zostały z Portu Gliwickiego, działające zaś tam Śląskie Centrum Logistyki S.A. uzyskało kolejny dowód, iż jest w stanie przewozić wszystko, zarówno wodą, jak i lądem. Wcześniej żeglarze mieli okazję lepiej poznać Gliwice, tamtejsze zabytki, w tym słynną z 1939 r. wieżę radiową, będącą jednocześnie najwyższym (110 m) obiektem drewnianym świata.

zdjecie
zdjecie

Równie gościnny Oświęcim nie tylko zorganizował zwiedzanie miasta i KL Auschwitz, ale także prezydent miasta zaprosił na spotkanie poświęcone rozwojowi tamtejszej turystyki i sportu, promocji miasta i regionu położonego w "trójrzeczu" Wisły, Soły i Przemszy. Dyskusja była tak interesująca, iż dla odmiany żeglarze zaprosili prezydenta, przedstawicieli władz powiatu i sołtysa Broszkowic do swej przystani obok wspomnianego kilometra "0" - namawiając do wspierania wypraw żeglarskich i motorowodnych, spływów kajakowych, uruchomienia żeglugi pasażerskiej między Oświęcimiem a Krakowem.

Jednym z plonów tej debaty jest pomysł wystawiania certyfikatu kilometra zero Wisły, którego pierwszy egzemplarz uzyskał komandor tego etapu rejsu, za nim dostaną pozostali uczestnicy - w imieniu Komitetu Organizacyjnego Powitania Unii Europejskiej na Polskich Wodach. Następne certyfikaty wystawiać chcą włodarze tego miejsca. Liczymy, iż przy zjeździe z sąsiedniej drogi Oświęcim - Chrzanów pojawi się stosowny drogowskaz, w miejscu połączenia zaś Wisły z Przemszą tablica informacyjna.

Z Oświęcimia żeglarze ruszyli do Krakowa, przez całą serię śluz Kaskady Górnej Wisły. Trochę szkoda, że był na nich tak mały ruch - przecież statki pasażerskie mogłyby pływać między Oświęcimiem a Krakowem, dwoma miejscami z Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, zazwyczaj jednocześnie odwiedzanymi przez turystów. Przy okazji okazało się, iż nie do końca rację mają radykalni ekolodzy, twierdzący, iż wszelkie urządzenia hydrotechniczne niszczą przyrodę. Na śluzie Dwory, na wysokości kilku pięter, pod wysuniętą częścią szczytu wieży kontrolnej jest chyba ponad setka jaskółczych gniazd. Pracownicy śluzy lojalnie ostrzegali, aby zbyt blisko nie podchodzić, gdyż jaskółki robią nie tylko na drutach?

zdjecie

W Smolicach rządzą śluzą bociany. Gdy dowiedziały się, że te z polskim paszportem stanowią jedną czwartą europejskiej populacji, są tak pewne siebie, iż wymuszają pierwszeństwo na skrzyżowaniach szlaków swych spacerów i aut jadących na śluzę. W Borku Szlacheckim czajki zadenuncjowały piszącego te słowa - ledwie (będąc tylko pasażerem) wyjął puszkę piwa, już zaczęły krzyczeć "Piiije, piiije". Ostatnia śluza przed Krakowem nosi nazwę Kościuszki - pełno tu ptactwa, mieszkają czaple, wodą pływają dzikie kaczki, górą lecą dzikie gęsi.

W Krakowie przyjęci byliśmy przez gościnną przystań Kolejarskiego Klubu Wodnego. Na brzegu witał przedstawiciel CK Urzędu Miasta, Ireneusz Kaczmarek, pasjonat rzeki. Jednym tchem opowiadał jak na co dzień krakowska Wisła ożywa, pokazując "eksponaty" - przepływające mniejsze i większe statki pasażerskie, tramwaje wodne. Poinformował nas, iż na tutejsze "Wianki" nad Wisłą i na Wiśle zbiera się nawet ponad 100 tysięcy turystów i mieszkańców, że planowane są nowe przystanie pasażerskie, żeglarskie i kajakowe, kolejne barki mające być pływającymi hotelami, restauracjami. Powstanie też Park Krajobrazowy Wisły.

28 lipca uczestnicy rejsu opuścili Kraków, trzeciego sierpnia byli w Sandomierzu, 6 sierpnia w Kazimierzu Dolnym, 12 - w Warszawie, by 17/18 sierpnia uczestniczyć w gali na Wiśle. 24 sierpnia, po dwóch miesiącach od startu, rejs zakończył się w Bydgoszczy zamknięciem tego nowego szlaku górnej i środkowej Wisły i Odry.

Mirosław Czerny

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT