PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Walerian Buzała (1920-2004)

Urodził się 20 marca 1920 r. w Pakosławiu koło Rawicza. Ojciec - Władysław, matka - Maria. Mieszkał w Rawiczu przy ul. Mickiewicza 14.

Pracę zawodową podjął w roku 1940 jako robotnik w Fabryce Linza w Rawiczu. Następnie pracował w Spółdzielni Wielobranżowej. W tym też czasie ukończył Zaoczne Technikum Ekonomiczne w Poznaniu. Zdobycie wykształcenia pozwoliło mu na pełnienie funkcji zastępcy kierownika działu zaopatrzenia w Zakładzie Produkcyjnym Zaplecza "ELBUD", gdzie pracował do roku 1972. Następnym miejscem pracy był Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Osieku. To dzięki niemu został on przebudowany i tam właśnie do roku 1980 pracował jako jego dyrektor.

Oprócz pracy zawodowej działał również społecznie. Po wstąpieniu w roku 1968 do PTTK i zdobyciu uprawnień przewodnika na województwo poznańskie, szlak piastowski, kotliny kłodzką i jeleniogórską, wiele czasu spędzał poza domem. Był jednym z najaktywniejszych przewodników i lubił to, co robił. Będąc już na emeryturze nigdy nie odmawiał prowadzenia wycieczek. Na niego zawsze można było liczyć, organizując wszelkiego rodzaju rajdy i konkursy.

zdjecie

Aktywnie działał w Zarządzie, pełniąc następujące funkcje:

  • 1968-1973 - prezes Koła Przewodników,
  • 1973-1982 - członek prezydium ZarząduOddziału,
  • 1980-1990 - członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Lesznie,
  • 1982-1992 - sekretarz Zarządu Oddziału,
  • 1992-2004 - prezes Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

W roku 1989 zdobył uprawnienia instruktora ochrony przyrody i znakarza szlaków turystycznych. Opracował 33 wnioski o uznanie drzew jako pomniki przyrody, wytyczył i opisał czarny szlak turystyczny z Rawicza do Wińska o długości 37 km oraz czerwony o długości 45 km z Szymanowa do Iźbic, nazwany Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego o Rawicz z okazji turnieju miast między Rawiczem a Płońskiem w 1988 r. Opracował kalendarium Powstania Wielkopolskiego na ziemi rawickiej. Współautor przewodnika po Rawiczu. Wykonał i opracował inwentaryzację zabytków w mieście i w gminie Rawicz. Oprócz działalności w PTTK był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Rawicza.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień: Odznakę Honorową PTTK w stopniu złotym, Zasłużony Działacz Turystyki w stopniu złotym, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Zmarł 14 lutego 2004 r. we Wrześni w wieku 83 lat. Pogrzeb odbył się dnia 19 lutego na cmentarzu w Rawiczu.

Wacław Szymczak
prezes Oddziału PTTK w Rawiczu

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT