PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Całym sercem ukochał góry, pola, lasy, bezdroża i łąki.
Mimo to nadszedł czas rozłąki.

Ignacy Zatwarnicki

W dniu 20 marca 2004 r. pożegnaliśmy na zawsze naszego Kolegę - Ignacego Zatwarnickiego. Choć był w 84. roku życia, to do ostatnich dni pozostał wierny swej pasji - wędrówkom górskim. Już jako młody chłopak interesował się tematyką górską, o czym świadczyły wypowiedzi - przy różnych okazjach - na temat zjazdu górskiego, który miał miejsce w Sanoku w roku 1936, a który wywarł na nim duże wrażenie. Z chwilą powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ignacy znalazł się w grupie inicjatorów dążących do założenia w Sanoku oddziału tegoż Towarzystwa. Powstał on w roku 1952, a Ignacy jako jeden z założycieli pełnił przez pół wieku różne funkcje w jego władzach - w latach 1982-1988 był prezesem Oddziału PTTK w Sanoku. Był również jednym z założycieli w 1962 r. Koła Przewodników (w latach 1962-1967 - jego przewodniczącym) i Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez długie lata był członkiem Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK (w latach 1987-2001), a w latach 1991-2001 pełnił funkcję przewodniczącego Delegatury Wschodniokarpackiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Jako przewodnik beskidzki kl. I i przodownik górski był członkiem i przewodniczącym wielu komisji egzaminacyjnych dla przewodników i przodowników turystyki górskiej. Był znakomitym znawcą regionu i wymagającym egzaminatorem. Nauczyciel kilku pokoleń kadry związanej z turystyką górską. Wszystkie ważne wydarzenia turystyczne, jak: projektowanie i wytyczanie nowych szlaków w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, wyprawy i rajdy w Bieszczady, na Ukrainę, na Słowację, czy ogólnopolskie rajdy przodowników beskidzkich związane były z osobą Ignacego Zatwarnickiego. Był ich inicjatorem i organizatorem.

Za oddanie się sprawie turystyki górskiej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Najbardziej cenił sobie tytuł Honorowego Członka PTTK. Ta godność została Mu nadana na Walnym Zjeździe PTTK w Lublinie w 1997 r.

Koleżeński, życzliwy, pogodny i zawsze uśmiechnięty - taki był nasz Ignacy, którego będzie nam brakować. Pozostanie pamięć i miłe wspomnienie wspólnie spędzonych chwil, przy ogniskach i różnego rodzaju biesiadach, oraz ... piosenka - tak bardzo ukochana przez Ignacego, wyrażająca Jego emocjonalny związek z terenem, na którym się urodził, wychował i jemu służył - Bieszczady, góry mych marzeń, snów(...) Bieszczady ja do was wrócę znów (...).

Teresa Stareńczak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT