PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

5 lat Oddziału PTTK w Pleszewie

W związku z jubileuszem 5-lecia powołania Oddziału PTTK w Pleszewie 27 lutego 2004 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu, w którym wzięli udział nasi członkowie, aktywni turyści i sympatycy turystyki. Sprawozdanie z 5-letniej działalności Oddziału przedstawił prezes Zarządu - Stanisław Kałka.

W czasie tych 5 lat Oddział zorganizował 410 imprez, w których wzięło uczestniczyło około 14 tys. osób. Turyści zdobyli blisko 1000 odznak, a kadra Oddziału ponad 30 uprawnień (przodownika, instruktora, znakarza).

Niewątpliwym sukcesem promocyjnym regionu, miasta i Oddziału PTTK w Pleszewie było założenie w lutym 2002 r. strony internetowej, cieszącej się sporym zainteresowaniem i pochlebnymi opiniami przychodzącymi z wielu stron Polski na nasz adres: http://pleszew.pttk.pl. Działalność Oddziału PTTK w Pleszewie doceniana jest nie tylko przez turystów indywidualnych, ale także przez nauczycieli organizujących wycieczki szkolne, którym służymy pomocą w doborze atrakcyjnego programu i organizacji wyjazdu.

zdjecie
zdjecie

Działalność ta nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc władz samorządowych. To właśnie za sprawą życzliwego i wspierającego nasze przedsięwzięcia burmistrza miasta i gminy Pleszewa mgra inż. Mariana Adamka mamy biuro, o jakim marzy się wielu podobnym oddziałom w Polsce, i jego całkowite wyposażenie otrzymane bezinteresownie od wielkiego turysty i sympatyka turystyki - prezesa Fabryki Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A. mgra Tadeusza Raka. Mamy także materialne i moralne wsparcie ze strony Starostwa Powiatowego. Sympatia i akceptacja naszych działań przez społeczeństwo, władze szkolne i samorządowe wymusza na nas zdobywanie i podnoszenie wiedzy oraz zobowiązuje do służebnej roli wobec tych wszystkich, którzy nam zaufali. One są też podstawą naszej społecznej działalności.

W czasie dyskusji zwracano uwagę na korzystny wpływ turystyki PTTK w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania przez oddział turystyki młodzieżowej. Zgłoszono wiele ciekawych propozycji wyjazdowych.

Przy kawie i pysznym torcie z emblematem PTTK wspominano ciekawe momenty minionego okresu i snuto plany na przyszłość. Był toast wznoszony szampanem i wiele smakowitych zakąsek. Posiedzenie zakończyły życzenia jeszcze wielu udanych imprez.

Tekst Stanisław Kałka
Zdjęcia Marcin Czerwiński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT