PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Historia 45-lecia Pałuckiego Klubu Turystyki Motorowej PTTK w Żninie

Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie powstał w 21 kwietnia 1959 r. W początkowym okresie swojej działalności liczył ponad 20 członków, największą liczbę członków - 63 - w 1987 r. Dzisiaj w klubie działa 38 członków, w tym 9 przodowników turystyki motorowej oraz 2 weryfikatorów książeczek wycieczek motorowych.

21 kwietnia 1959 r. to data oficjalnego ukonstytuowania się władz klubu. Do pierwszego Zarządu PKTMot. zostali wybrani: Bronisław Illukowicz - jako prezes, Kazimierz Płazalski - wiceprezes, Hubert Kurczewski - sekretarz. W roku 1962 zmienił się Zarząd Klubu i prezesem został Wacław Brzoza, wiceprezesem - Henryk Winiecki, a sekretarzem - Marian Bauza. Następne zarządy zmieniały się co cztery lata, a funkcję prezesów kolejno pełnili: Roman Kausa, Anna Klahs, Albert Łabaz, a od roku 1987 - Włodzimierz Sulecki.

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Pałucki Klub Turystyki Motorowej było uroczyste otwarcie sezonu motorowego w dniu 26 kwietnia 1959 r. Motorowcy przygotowali rajd na trasie Żnin - Bydgoszcz - Inowrocław - Kruszwica - Pakość - Barcin - Żnin, w którym uczestniczyło 16. motorowców. Nawiązano również współpracę z innymi klubami motorowymi działającymi na terenie byłego województwa bydgoskiego.

zdjecie

Klub był współorganizatorem wielu takich imprez, jak: Ogólnopolski Zlot Turystów "Jesień na Pałukach", I Eliminacje Rajdu do Mistrzostw Okręgu PTTK "Rajd do Lubostronia", Ogólnopolski Rajd Samochodowo-Motocyklowy z okazji Dni Kcynii w 1962 r., Ogólnopolski Rajd z okazji 700-lecia miasta Żnina w 1963 r., w którym uczestniczyło ponad 700 turystów z całej Polski. Najważniejsze, jakie zorganizowali motorowcy z naszego klubu to: Ogólnopolski Zjazd Przodowników Turystyki Motorowej "Wenecja'84", "II Specjalistyczny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie - 1987r., 37. Centralne Spotkanie Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie - 1993 r., 8. i 9. Centralny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie w 1993 r. i w 1995 r., 38. Centralne Spotkanie Przodowników Turystyki Motorowej z okazji 40-lecia Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK w Żninie w 1995 r., 38. Centralny Rajd i Zlot Turystów Motorowych PTTK w Żninie w 1995 r., 12. Centralny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie w 1997 r., 14. Centralny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej i Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych w Żninie w 1999 r., 37. Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie w 2000r.

Klub brał i bierze udział również w imprezach przygotowywanych przez inne oddziały i kluby motorowe PTTK.

Członkowie naszego klubu są współtwórcami powstania Pałuckiej Odznaki Krajoznawczej, jak również twórcami odznaki "Śladami Pałuckich Kościołów Drewnianych".

Pałucki Klub Turystyki Motorowej w Żninie, uczestnicząc we współzawodnictwie klubów prowadzonych przez Komisję Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK, poszczycić się może zdobyciem wysokich miejsc we współzawodnictwie, na przykład w 2000 r. - czwartego, a w roku 2001 - piątego.

Pałucki Klub Turystyki Motorowej za wieloletnią działalność uhonorowany został następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami: Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem za Zasługi dla Turystyki Motorowej PTTK, Plakietą Złotej Kierownicy, Złotą Honorową Pałucką Odznaką Krajoznawczą oraz licznymi pucharami i dyplomami.

Członkowie klubu działają nie tylko we własnym środowisku, ale pełnili i pełnią również odpowiedzialne funkcje na innych szczeblach władz PTTK: Andrzej Piwoński był prezesem Żnińskiego Oddziału PTTK, członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK, obecnie zaś jest Honorowym Prezesem Oddziału, jak również wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK; Czesław Łukomski był prezesem Oddziału, obecnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału; Włodzimierz Sulecki był wiceprezesem Zarządu Oddziału, Zbigniew Prywer obecnie jest wiceprezesem Zarządu Oddziału.

Członkowie Pałuckiego Klubu Turystyki Motorowej za zaangażowaną działalność na polu turystyki motorowej zostali uhonorowani wyróżnieniami i odznaczeniami tak petetekowskimi, jak i państwowymi: srebrnymi i złotymi Honorowymi Odznakami PTTK, Zasłużony w pracy wśród młodzieży, 25 lat w PTTK, 50 lat w PTTK, Plakietą Złotej Kierownicy. Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej, Zasłużony Pracownik PTTK, Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki". Wszyscy członkowie klubu w zależności od stażu członkowskiego oraz udziału w imprezach posiadają Motorową Odznakę Turystyczną i odznakę Turysty Motorowego w stopniach od małego brązowego do złotej odznaki "Za wytrwałość".

Pałucki Klub Turystyki Motorowej w dalszych latach zamierza kontynuować dotychczasową działalność na polu turystyki motorowej, prowadzić nabór nowych członków, szczególnie młodzieży, oraz krzewić ideę turystyczną wśród społeczności lokalnej.

Tekst i zdjęcie Zbigniew Prywer

(Opracowany na podstawie wystąpienia prezesa klubu - Włodzimierza Suleckiego.)
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT