PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Jubileusz motorowców z Pałuk

Pod koniec kwietnia Pałucki Klub Turystyki Motorowej przy Żnińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. Podczas jubileuszowego zebrania odznaczono aktywnych członków klubu, dyskutowano o przyszłości, a także wspominano najciekawsze imprezy.

Pałucki Klub Turystyki Motorowej PTTK w Żninie rozpoczął swoją działalność 21 kwietnia 1959 r. Wówczas w klubie działało ponad 20. członków, którym zależało przede wszystkim na rozwijaniu kultury motorowej oraz na popularyzacji turystyki motorowej w naszym regionie. Niecałe trzy lata później klub liczył już 62 członków, którzy posiadali 43 motocykle.

Pierwszą imprezą zorganizowaną w klubie motorowym było uroczyste otwarcie sezonu motorowego 26 kwietnia 1959 r. Z tej okazji 16. motorowców zorganizowało swój pierwszy rajd na trasie Żnin - Bydgoszcz - Inowrocław - Mątwy - Kruszwica - Pakość - Barcin - Żnin.

Członkowie Pałuckiego Klubu Motorowego nawiązywali współpracę z innymi klubami z całej Polski, na przykład z Inowrocławia, z Poznania czy z klubem motorowym działającym przy Oddziale PTTK Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Byli również organizatorami oraz czynnie uczestniczyli w wielu imprezach kulturalnych, które odbywały się na naszym terenie. Zorganizowali, między innymi, I Eliminacje Rajdu do Mistrzostw Okręgu PTTK "Rajd do Lubostronia", Ogólnopolski Rajd Samochodowo - Motocyklowy z okazji Dni Kcynii w 1962 r., Ogólnopolski Rajd z okazji 700-lecia miasta Żnina w 1963 r. czy Ogólnopolski Zlot Turystów "Jesień na Pałukach". Nie sposób wymienić wszystkich imprez, które przygotowywali i w których brali udział członkowie klubu motorowego.

Najmocniej jednak utkwiły w pamięci: Ogólnopolski Zjazd Przodowników Turystyki Motorowej, który odbył się w 1984 r., II Specjalistyczny Kurs Przodowników Turystyki Motorowej w Żninie w 1993 r., 33. Centralne Spotkanie Przodowników Turystyki Motorowej z okazji 40-lecia Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK w Żninie w 1995 r.

Klub organizował również we własnym gronie imprezy o mniejszym zasięgu. Między innymi jest do dzisiaj organizatorem imprezy "Zimowe otwarcie sezonu motorowego", wycieczek krajoznawczych, np.: do Osieka nad Notecią, do Lednogóry, do Górki Klasztornej. Od pięciu lat przygotowuje "Pałucką pyrę" oraz rajdy "Śladami pałuckich kościołów drewnianych".

Pałucki Klub Turystyki Motorowej należy do czołówki prężnie działających klubów. Może poszczycić się zdobyciem w roku 2000 czwartego miejsca we współzawodnictwie z innymi klubami motorowymi, natomiast w roku 2001 - piątego miejsca. Za zaangażowaną działalność członkowie klubu wielokrotnie byli uhonorowani wyróżnieniami i odznaczeniami, zarówno PTTK-owskimi, jak i państwowymi. W ostatnich dniach kwietnia odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 45-lecia powstania klubu motorowego na Pałukach. Zebranie otworzył prezes klubu Włodzimierz Sulecki, witając przybyłych gości oraz członków klubu. Następnie przedstawił rys historyczny klubu, jego osiągnięcia i plany Pałuckiego Klubu Turystyki Motorowej na najbliższe lata. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych motorowców. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Z rąk Zbigniewa Biednego - wiceprzewodniczącego Klubu Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK, Zbigniewa Prusaka - prezesa Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie oraz Andrzeja Piwońskiego - wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK i honorowego prezesa Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie odznakę "Zasłużony Organizator Imprez Motorowych" w stopniu brązowym otrzymał Jan Król. Dyplomy Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK otrzymali: Tadeusz Meller, Beata Kobus, Ewa Citkowicz, natomiast dyplom Zarządu Oddziału - Aurelia Sulecka, Zofia Prywer, Agnieszka Grajek. Ponadto Odznakę Turystyki Motorowej w stopniu złotym przyznano Maciejowi Dobrowolskiemu, Motorową Odznakę Turystyczną zaś w stopniu małym srebrnym - Zofia Prywer. Na spotkaniu wręczone zostały odznaki "Orli Lot" młodym członkom klubu: Adamowi Citkowiczowi, Dorocie Ludkiewicz, Paulinie Bursztyńskiej i Sandrze Wiatrowskiej.

Po części oficjalnej uczestnicy zebrania udali się na posiłek, a później dyskutowano o przyszłości klubu, o roli turystyki motorowej, jak również wspominano imprezy z minionych lat. Wiceprezes klubu Zbigniew Prywer oznajmił: W tym roku planujemy sześć rajdów. Niektórzy nasi członkowie udadzą się także na Zlot Przodowników Turystyki Motorowej, który odbędzie się w Chełmnie na Lubelszczyźnie. Zbigniew Prywer zaś dodał: Aktualnie w klubie działa dziewięciu przodowników turystyki motorowej. Członkowie Ci posiadają uprawnienia organizatorów turystyki, weryfikatorów książeczek wycieczek motorowych oraz przewodników. Nasz klub liczy obecnie 38 członków, w tym ośmiu niespełna 18-letnich. Zamierzeniem klubu jest powiększenie liczby członków. Stawiamy na młodzież, która czuje ?wiatr w uszach?, chodzi głównie o motocyklistów.

Dla wszystkich członków niewątpliwie najistotniejszymi celami działania w klubie jest przede wszystkim rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz poznanie piękna i kultury kraju.

Opracował Tomasz Prywer

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT