PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

75 lat PTTK-owskiej braci w Pabianicach

zdjecie

W dniach 16-18 kwietnia bieżącego roku trwały obchody jubileuszu 75-lecia istnienia Oddziału PTK-PTTK imienia Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach. Uroczystości przygotowała wraz z działaczami Oddziału - Anna Teodorczyk, przewodnicząca obchodów i wiceprezes. Najważniejszymi punktami bogatego programu jubileuszowych uroczystości były: galowe spotkanie w sali MOK, rajd pieszy "75-lecia", wycieczka krajoznawcza po Pabianicach i po Łodzi, msza święta w sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe, złożenie kwiatów na grobach działaczy i pracowników Oddziału oraz spotkanie towarzysko-wspomnieniowe członków i gości.

Uroczystości w piątkowy wieczór zainaugurował koncert w wykonaniu zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, który był dedykowany gościom, działaczom, członkom i sympatykom Oddziału, a przygotowany i poprowadzony przez wieloletniego działacza - Janinę Lewandowską.

zdjecie
zdjecie

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Artur Ostrowski - I wicewojewoda łódzki, Sylwester Pawłowski - prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Grzegorz Janczak - starosta powiatu pabianickiego, Jan Berner - prezydent miasta Pabianice, Jerzy Marynowski - przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach, Krystyna Rendecka - pełnomocnik prezydenta Pabianic do spraw społecznych, Adam Marczak - sekretarz miasta Pabianice, ksiądz Mariusz Wojturski - przedstawiciel dziekana Dekanatu Pabianickiego. Naczelne władze PTTK reprezentowali członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTTK z prezesem Januszem Zdebskim i sekretarzem generalnym Zarządu Głównego PTTK na czele, którzy połączyli jubileusz z posiedzeniem prezydium tego dnia w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi. Wszyscy wymienieni wręczali zasłużonym działaczom pabianickiego PTTK przyznane odznaczenia. Krzyże zasługi otrzymali: Remigiusz Raźniewski - złoty i Jolanta Łacwik-Becht - srebrny. Odznaki "Zasłużony działacz turystyki" dostali: Wanda Kołodziejczyk - była prezes Oddziału (opracowała historię pabianickiego oddziału PTTK) i Zygmunt Szmidt - prezes Oddziału PTTK w Pabianicach. Honorowe Odznaki PTTK przyznane przez Zarząd Główny odebrali: Jan Kałużny - złotą, Małgorzata Sadowska-Szmidt, Anna Sochalska, Aleksander Duda i Kamil Lisiewicz - srebrną. Wzruszającym akcentem było wręczenie odznaczeń "50 lat w PTTK", które otrzymały Mirosława Wadowska i Maria Rudnicka. Za aktywny udział w organizacji przedsięwzięć krajoznawczych odznakę "Orli Lot" otrzymał najmłodszy działacz -Krzysztof Piekielniak. Medale i dyplomy "Za pomoc i współpracę z PTTK" wręczono urzędom, instytucjom, zakładom pracy, szkołom, mediom i osobom indywidualnym, związanym na co dzień z pabianickim oddziałem PTTK. Dawano również odznaki "Śladami św. Maksymiliana Kolbe" i medale okolicznościowe 75-lecia oddziału.

zdjecie
zdjecie

Miłym akcentem uroczystości było odczytanie listów gratulacyjnych i życzeń, które napłynęły z kraju i z zagranicy. Władze miasta i powiatu, prezesi wojewódzkich porozumień PTTK, zaprzyjaźnionych oddziałów z całej Polski składali gratulacje, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Trzydniowe obchody rozpoczął rajd pieszy "Jubileuszowy", w którym wzięło udział prawie pół tysiąca uczestników. Kierownik rajdu, Jolanta Łacwik-Becht przygotowała dla młodych turystów konkurs z historii oddziału oraz ciekawą trasę pieszą połączoną z grą terenową. W hali koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji wręczano puchary najlepszym drużynom. W kategorii szkół podstawowych za zajęcie I miejsca - Szkoła Podstawowa Wiśniowa Góra, II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9 w Pabianicach i III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach; w kategorii gimnazjów i domów kultury: I miejsce - SDK Orla, II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Pabianicach, III miejsce - Gimnazjum nr 3 w Pabianicach; w kategorii szkół średnich: I miejsce - Zespół Szkół im. Legionistów m. Pabianic, II i III miejsca - II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Pabianicach. Dodatkowo wyróżniono Joannę Michalak (lat 9) jako najmłodszą uczestniczkę konkursu. Nagrody i puchary wręczały zwycięzcom władze miasta.

W jubileuszowy piątek odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTTK, a w następnym dniu posiedzenie Przewodniczących Wojewódzkich Porozumień Oddziałów PTTK, które były miłym, aczkolwiek pracowitym akcentem 75-lecia.

zdjecie
zdjecie

W sobotę pabianiccy turyści, wraz z zaproszonymi gośćmi, uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej po Pabianicach i po Łodzi, prowadzonej przez Ryszarda Bonisławskiego - twórcę "Filmowej encyklopedii Łodzi".

Na zakończenie obchodów odbyła się msza święta w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe odprawiona w intencji turystycznej braci. Po mszy złożono kwiaty na grobach pabianickich działaczy.

Tekst i zdjęcia Aleksander Duda

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT