PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Henryk Hadasz

Instruktor fotografii krajoznawczej, fotograf krajoznawca Polski, członek Komisji Fotografii Krajoznawczej i Komisji Ochrony Przyrody. Z zawodu geodeta o stopniu naukowym magister inżynier, z zamiłowania krajoznawca i turysta - jako specjalizację wybrał przyrodę. Razem z nieżyjącą już żoną Marią podejmowali tematy publicystyczne w obronie środowiska naturalnego, tworząc udźwiękowione zestawy przezroczy, jak na przykład "Ekologiczna tragedia mieszkańców Ligoty Zabrskiej" czy też "Requiem dla Karkonoskiego Parku Narodowego".

Archiwum Henryka Hadasza zawiera w chwili obecnej ponad 90 000 przezroczy, w tym ponad 100 zestawów udźwiękowionych oraz 5 zestawów w języku niemieckim.

Zestawy udźwiękowione są przechowywane w magazynkach, gotowe do wyświetlania, pozostałe przezrocza w opisanych pudełkach zgrupowanych tematycznie. Rośliny polskie są ponumerowane i ułożone kolejno według systematyki roślin, podobnie motyle, chrząszcze, ptaki. Zabytki, krajobrazy, folklor itp. zgrupowane są z miejscowościami i wchodzą w skład regionów.

Na potrzeby prelekcji - jednej lub kilku - zestawy montuje na bieżąco, po czym przezrocza wracają na swoje miejsca w archiwum.

Można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma takiej rośliny chronionej w Polsce, której by nie miał w swoim archiwum Henryk Hadasz i na pewno jest ona dokładnie udokumentowana: gdzie rośnie, ile roślin jest na stanowisku i ile stanowisk tej rośliny jeszcze w Polsce zostało.

Za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki Henryk Hadasz otrzymał: Złotą Honorową Odznakę PTTK, Honorową Odznakę Ligi Ochrony Przyrody, odznaki - Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego, Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży, Medal 150-lecia Fotografii i wiele specjalistycznych odznak PTTK.

Zdobył też kilkadziesiąt medali, nagród i dyplomów na cyklicznych konkursach fotografii krajoznawczej: "Diatest", "Diakraj", "Diaświat", "Biosfera", "Diaporama Dolnośląska", "Biennale Krajobrazu Polskiego" i innych.

Aktualnie Henryk Hadasz archiwizuje zbiory swoich przezroczy na nośnikach cyfrowych, nie zaniedbując równocześnie dalszych wypraw fotograficznych oraz prelekcji upowszechniających krajoznawstwo - idąc z duchem czasu wykorzystując rzutniki ...multimedialne.

Zofia Lubczyńska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT