PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2 (15)/2004
ISSN 1642-0853

Jubileusz księdza prałata Jerzego Pawlika

Jeszcze nie tak dawno wspólnie z kilkudziesięcioosobową grupą przewodników z całej Polski świętowaliśmy 60-lecie sprawowania posługi duszpasterskiej przez księdza prałata dr. Jerzego Pawlika, uczestnicząc w uroczystej mszy św. w katedrze wrocławskiej. I znowu byliśmy świadkami wspaniałej uroczystości. W dniu 9 marca 2004 r. ks. prałat ukończył 85 lat.

Z tej okazji w kościele pw. Św. Szczepana Męczennika w Katowicach Bogucicach ksiądz Jerzy koncelebrował w asyście wielu kapłanów - uczniów i kolegów - uroczystą Mszę Świętą w podzięce Bogu za lata życia i możliwość służenia ludziom oraz Kościołowi. W świątyni, mimo późnej pory wieczornej, zgromadziło się bardzo wielu przyjaciół i znajomych księdza prałata, kolegów z ZHP, w którym dostojny Jubilat aktywnie działał, oraz miejscowych parafian. Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli śląskich środowisk przewodnickich, z którymi ks. Jerzy jest silnie związany, będąc sam - jak zawsze z dumą podkreśla - przewodnikiem PTTK. Były obecne delegacje: Koła Przewodników Terenowych i Miejskich, Koła Przewodników Beskidzkich oraz Koła Przewodników Tatrzańskich z Katowic, a także Koła Przewodników im. A. Mizi z Bytomia i im. A. Czarnynogi z Chorzowa. Nie zabrakło również przedstawicieli Federacji Kół Przewodnickich PTTK Województwa Śląskiego. W imieniu wszystkich przewodników zrzeszonych w federacji skierowano na ręce dostojnego Jubilata list gratulacyjny następującej treści:

Wielce Szanowny Księże Prałacie,
W dniu urodzin w imieniu wszystkich przewodników województwa śląskiego życzymy Ci wielu następnych owocnych lat życia w posłudze dla Boga i Kościoła. Będąc przewodnikiem służysz także nam, jak przed wiekami Chrystus swoim apostołom, cenną radą, dobrym słowem, nauką oraz przykładem. Wszyscy kochamy Twoje poczucie humoru, doceniamy ogromną wiedzę i doświadczenie życiowe. Cenimy Cię także za to, że nigdy nie odmawiasz spotkań z nami, zarówno na zebraniach kół przewodnickich, jak i w szerszym gronie - na imprezach ogólnopolskich, a szczególnie na pielgrzymkach przewodnickich, tam pod Jasną Górą, u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, ukochanej Matki nas wszystkich. Żyj nam długo Księże Prałacie w zdrowiu i w radości, podróżuj po Polsce i świecie, sław piękno świata i jego stwórcę, wspieraj nas swoimi modlitwami i radami, bądź nam dalej, tak jak dotychczas, przyjacielem i kolegą przewodnikiem.

Ksiądz Pawlik nie krył swego głębokiego wzruszenia. Kierując słowa podziękowania do wszystkich obecnych wymienił, co jest bardzo znamienne, na pierwszym miejscu przewodników uczestniczących w uroczystości.

Stanisław Kawęcki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Elżbieta Matusiak-Gordon (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Maria Janowicz, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych komunikatów i ogłoszeń.
Za tekst i materiały ilustracyjne redakcja nie przewiduje honorariów autorskich.
ORIENT